Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Αποδοχή νέου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης στην Τήνο

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή δωρεάς ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε.

Στην εισήγηση του ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και δήμαρχος Τήνου, την επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. όπου μας γνωρίζει ότι προτίθεται να δωρίσει στον Δήμο ένα απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 15-16 τόνων και υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα λήξει η συνεργασία μεταξύ της ΕΕΑΑ και του Δήμου Τήνου, στα πλαίσια του Ν. 2939/6-8-2001 και της με αριθμό 50910/2727/22-12-2003 ΚΥΑ, για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων πριν από την πάροδο εξαετίας από την υπογραφή της παρούσας δωρεάς για οποιαδήποτε σκοπό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος μικτού φορτίου 15-16 τόνων από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. την εξουσιοδότηση αυτού που στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου θα προβεί στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς με διαλυτική αίρεση με τους πιο πάνω όρους και με όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιμο για την περαίωση της παραπάνω εντολής και την νομότυπη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείμενη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το Δήμο και θα καταβληθεί από αυτόν με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25παρ3, 29παρ.5, 43Β΄(α), 45 του ν.2961/2001 ( ως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 25 του ν. 3842/2010), 82παρ.4 και 90 του ν.δ.118/1973, ως αυτό ισχύει.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση: Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Τήνου κ. Ιωάννης Σιώτος ή ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ.Ευάγγελος Περιάλης όπως προβεί για λογαριασμό του Δήμου στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς με διαλυτική αίρεση με τους πιο πάνω όρους και με όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιμο για την περαίωση της παραπάνω εντολής και την νομότυπη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείμενη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το Δήμο και θα καταβληθεί από αυτόν με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25παρ3, 29παρ.5, 43Β΄(α), 45 του ν.2961/2001 ( ως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 25 του ν. 3842/2010), 82παρ.4 και 90 του ν.δ.118/1973, ως αυτό ισχύει.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 6 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -