Θέση εργασίας σε μεσιτικό γραφείο στην Τήνο

0

Ζητείται Γραμματέας

• Επαρκές μορφωτικό επίπεδο .

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ,σε επίπεδο Proficiency.

• Ευχέρεια στη  χρήση  υπολογιστή, διαδικτύου  και προγραμμάτων γραμματειακής υποστήριξης .

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, καλοί τρόποι, εχεμύθεια.

Επιθυμητή η  μακροχρόνια συνεργασία, με  δυνατότητα προσφοράς στέγης  και προοπτική  εξέλιξης .

Παρακαλώ όπως  αποστείλετε  βιογραφικό σημείωμά : info@tinosproperties.com

 με θέμα: «C.V. Secr.»

Παρακαλώ όπως στείλετε τα βιογραφικό σημείωμά σας στο: info@tinosproperties.com με θέμα: «C.V. Secr.»