Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Κώμη Τήνου – Απαγόρευσης κυκλοφορίας τροχοφόρων, εντός του οικισµού

Στην Κώµη στο πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα, την 6η Μαΐου 2022 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση κεκλεισµένων των θυρών, το Συµβούλιο της Κοινότητας Κώµης, ύστερα από την 03/05/2022 πρόσκληση του Προέδρου του Συµβουλίου. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο υπάλληλος του ∆ήµου Τήνου Ρουγγέρης Ματθαίος για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση κυκλοφορίας τροχοφόρων εντός του οικισµού Κώµης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες: ορισµός ηµερών και ωρών.

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Κοινότητας το ανωτέρω θέµα παρουσίασε το πρόβληµα που δηµιουργείται από την συχνή διέλευση των τροχοφόρων εντός του οικισµού Κώµης (αυτοκίνητα- µηχανάκια) και προτείνει την λήψη απόφασης για απαγόρευση της κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 19:00 – 04:00 στα σηµεία από το Σχολείο και προς το Κέντρο του χωριού και από την είσοδο του πάρκιγκ προς τη πλατεία για το διάστηµα από 20 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του του Συµβουλίου της Κοινότητας κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συµβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 130, 131 και 132 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), µετά από µακρά και διαλογική συζήτηση αποφάσισε: ΟΜΟΦΩΝΑ :

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας τροχοφόρων εντός του οικισµού Κώµης (αυτοκίνηταµηχανάκια), κατά τις ώρες 19:00 – 04:00 στα σηµεία από το Σχολείο και προς το Κέντρο του χωριού και από την είσοδο του πάρκιγκ προς τη πλατεία για το διάστηµα από 20 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 6 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -