Κατάστημα στην Τήνο ζητάει για μόνιμη απασχόληση ανδρα ή γυναίκα ως υπεύθυνο καταστήματος.

Θα εκτιμηθούν θετικά γνώσεις χειρισμού υπολογιστών και εμπορικού προγράμματος καθώς και σε  email, social media, digital marketing, λειτουργίας ιστοσελίδας Κλπ

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις και οργάνωση γραφείου.

Αποστείλατε βιογραφικά στο syros161@gmail.com