back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Τήνος – «Οριστικό τέλος στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων»

Προς δημοπράτηση ΧΥΤΥ και ΜΕΒΑ στο Δήμο Τήνου, ενώ έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος για τη διαχείριση αποβλήτων της μεταβατικής περιόδου

Εφημερίδα Κοινή Γνώμη

Ώριμα προς δημοπράτηση είναι πλέον τα έργα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και της Μονάδας Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) του Δήμου Τήνου, ενώ συμβασιοποιείται και το έργο της διαχείρισης αποβλήτων της μεταβατικής περιόδου.

Όπως ενημέρωσε, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Γιάννης Σιώτος, έτοιμα προς δημοπράτηση είναι τα έργα του ΧΥΤΥ και της ΜΕΒΑ, δύο έργα, που αναμένεται να λύσουν άπαξ και διά παντός το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στο Δήμο Τήνου και να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση που επικρατεί στη θέση Κοσίνι.

Παράλληλα, έως το τέλος του μήνα, εγκαθίσταται στο Κοσίνι ο ανάδοχος, που θα αναλάβει τη διαχείριση αποβλήτων για τη μεταβατική περίοδο.

«Ανάσα στο πολύπαθο Κοσίνι»

Ξεκινώντας την ενημέρωση προς το Σώμα, ο Δήμαρχος τόνισε, πως «ένα όνειρο πολλών ετών, ένα όνειρο για το οποίο δουλεύουμε και δουλεύω, από τότε που ήμουν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, βρίσκεται προ των πυλών. Ο ΧΥΤΥ και η ΜΕΒΑ του Δήμου Τήνου είναι ώριμοι προς δημοπράτηση πλέον, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα από την ιστοσελίδα του, στην κατηγορία των υποδομών. Πρόκειται για έναν ΧΥΤΥ ο οποίος θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο νησί μας».

Επιπλέον, ο κ. Σιώτος διευκρίνισε, πως «μέχρι τότε όμως εμείς, δε μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς, όπως γνωρίζετε, εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούμε να υλοποιηθεί το έργο της διαχείρισης για τη μεταβατική περίοδο, ένα project περίπου 1.5 εκατομμυρίου ευρώ. Στάλθηκε η πρόσκληση την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου, για υποβολή δικαιολογητικών με προθεσμία μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Άρα, τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη συμβασιοποιείται και αυτό το έργο, ώστε να ξεκινήσει και να δοθεί επιτέλους “ανάσα” και λύση στο πολύπαθο Κοσίνι».

Νέοι περιβαλλοντικοί όροι για το χώρο και τη λειτουργία του δεματοποιητή

Στο πλαίσιο της ανάθεσης της διαχείρισης των ΑΣΑ για τη μεταβατική περίοδο, ο ανάδοχος του έργου, εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση την νέα ΠΠΔ, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την αποθήκευση και μεταφόρτωση ΑΣΑ με δεματοποίηση.

Η νέα περιβαλλοντική άδεια θα αφορά εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής και εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτήρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές. Στην περιβαλλοντική μελέτη θα περιλαμβάνεται και ο χώρος νέου οικοπέδου που θα υποδείξει ο Δήμος, όμορο των εγκαταστάσεων, όπου θα μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται προσωρινά, με ευθύνη του αναδόχου, το δεματοποιημένο υπόλειμμα και το παραγόμενο κομπόστ.

Η περιβαλλοντική μελέτη θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποδομές που προσφέρει ο ανάδοχος.

Με χρονικό περιθώριο τριών μηνών επίσης από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει για γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια και τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων, αφού τα κοινοποιήσει στο Δήμο Τήνου, έτσι ώστε μετά την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων να προβεί στις απαραίτητες από το νόμο αδειοδοτήσεις, προκειμένου η λειτουργία της εγκατάστασης να είναι νόμιμη.

Μετά την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, ορίζονται τα εξής:

– Ο ανάδοχος να μεταφέρει αρχικά τα δέματα που υπάρχουν, από τον αδειοδοτημένο χώρο του δεματοποιητή στο νέο, όμορο, χώρο. Ο χώρος αυτός, πριν την εναπόθεση των δεμάτων θα έχει διαμορφωθεί με μέριμνα του αναδόχου, έτσι ώστε η τοποθέτησή τους να είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται από την περιβαλλοντική μελέτη. Ο χρόνος μεταφοράς των δεμάτων δε θα είναι περισσότερο από 6 μήνες.

– Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δεμάτων, η μονάδα του δεματοποιητή θα συνεχίζει να δεματοποιεί με δαπάνες και μέριμνα του αναδόχου τα εισερχόμενα στο χώρο των εγκαταστάσεων απορρίμματα. Τα νέα δέματα που θα παράγονται, θα μεταφέρονται στο νέο και πλέον αδειοδοτημένο χώρο, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην περιβαλλοντική μελέτη.

– Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των δεμάτων και με τη σταδιακή απελευθέρωση του χώρου, ο ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού και θα ξεκινήσει την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων.

Επιπλέον εξοπλισμός για τη διαχείριση των ΑΣΑ

Η μονάδα θα έχει ετήσια δυναμικότητα 5.500 τόνους. Η ημερήσια εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων εκτιμάται σε 22 τόνους την ημέρα περίπου, ή περί τα 73 κυβικά μέτρα ημερησίως.

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε πενθήμερη βάση από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Μάιο. Το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου θα λειτουργεί για έξι ημέρες, λόγω αύξησης του όγκου των απορριμμάτων. Ο εξοπλισμός θα επεξεργάζεται καθημερινά κατά μέσο όρο 22 τόνους ανά ημέρα, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι διεργασίες της βιολογικής επεξεργασίας, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όλο το 24ωρο.

Τα ανακτηθέντα ανακυκλώσιμα, καθώς και το υπόλειμμα θα δεματοποιούνται. Τα δεματοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά θα αποθηκεύονται στο χώρο και θα μεταφέρονται προς αξιοποίηση από το Δήμο Τήνου. Αντίστοιχα, το δεματοποιημένο υπόλειμμα θα μεταφέρεται με ευθύνη του αναδόχου στο όμορο οικόπεδο για προσωρινή αποθήκευση.

Πέραν από τον υφιστάμενο εξοπλισμό της εγκατάστασης, ο οποίος θα παραχωρηθεί στον ανάδοχο, ο ανάδοχος θα αναλάβει να τοποθετήσει στο χώρο του έργου και να λειτουργήσει:

– Γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση των απορριμμάτων

– Κινητό τεμαχιστή,

– Μαγνητικό διαχωριστή

– Περιστροφικό διαχωριστή

– Κινητό κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών τουλάχιστον 8 θέσεων

– Κλωβούς συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Τήνος – «Οριστικό τέλος στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων»

- Advertisement -

Προς δημοπράτηση ΧΥΤΥ και ΜΕΒΑ στο Δήμο Τήνου, ενώ έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος για τη διαχείριση αποβλήτων της μεταβατικής περιόδου

Εφημερίδα Κοινή Γνώμη

Ώριμα προς δημοπράτηση είναι πλέον τα έργα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και της Μονάδας Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) του Δήμου Τήνου, ενώ συμβασιοποιείται και το έργο της διαχείρισης αποβλήτων της μεταβατικής περιόδου.

Όπως ενημέρωσε, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Γιάννης Σιώτος, έτοιμα προς δημοπράτηση είναι τα έργα του ΧΥΤΥ και της ΜΕΒΑ, δύο έργα, που αναμένεται να λύσουν άπαξ και διά παντός το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στο Δήμο Τήνου και να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση που επικρατεί στη θέση Κοσίνι.

Παράλληλα, έως το τέλος του μήνα, εγκαθίσταται στο Κοσίνι ο ανάδοχος, που θα αναλάβει τη διαχείριση αποβλήτων για τη μεταβατική περίοδο.

«Ανάσα στο πολύπαθο Κοσίνι»

Ξεκινώντας την ενημέρωση προς το Σώμα, ο Δήμαρχος τόνισε, πως «ένα όνειρο πολλών ετών, ένα όνειρο για το οποίο δουλεύουμε και δουλεύω, από τότε που ήμουν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, βρίσκεται προ των πυλών. Ο ΧΥΤΥ και η ΜΕΒΑ του Δήμου Τήνου είναι ώριμοι προς δημοπράτηση πλέον, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα από την ιστοσελίδα του, στην κατηγορία των υποδομών. Πρόκειται για έναν ΧΥΤΥ ο οποίος θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο νησί μας».

Επιπλέον, ο κ. Σιώτος διευκρίνισε, πως «μέχρι τότε όμως εμείς, δε μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς, όπως γνωρίζετε, εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούμε να υλοποιηθεί το έργο της διαχείρισης για τη μεταβατική περίοδο, ένα project περίπου 1.5 εκατομμυρίου ευρώ. Στάλθηκε η πρόσκληση την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου, για υποβολή δικαιολογητικών με προθεσμία μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Άρα, τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη συμβασιοποιείται και αυτό το έργο, ώστε να ξεκινήσει και να δοθεί επιτέλους “ανάσα” και λύση στο πολύπαθο Κοσίνι».

Νέοι περιβαλλοντικοί όροι για το χώρο και τη λειτουργία του δεματοποιητή

Στο πλαίσιο της ανάθεσης της διαχείρισης των ΑΣΑ για τη μεταβατική περίοδο, ο ανάδοχος του έργου, εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση την νέα ΠΠΔ, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την αποθήκευση και μεταφόρτωση ΑΣΑ με δεματοποίηση.

Η νέα περιβαλλοντική άδεια θα αφορά εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής και εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτήρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές. Στην περιβαλλοντική μελέτη θα περιλαμβάνεται και ο χώρος νέου οικοπέδου που θα υποδείξει ο Δήμος, όμορο των εγκαταστάσεων, όπου θα μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται προσωρινά, με ευθύνη του αναδόχου, το δεματοποιημένο υπόλειμμα και το παραγόμενο κομπόστ.

Η περιβαλλοντική μελέτη θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποδομές που προσφέρει ο ανάδοχος.

Με χρονικό περιθώριο τριών μηνών επίσης από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει για γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια και τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων, αφού τα κοινοποιήσει στο Δήμο Τήνου, έτσι ώστε μετά την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων να προβεί στις απαραίτητες από το νόμο αδειοδοτήσεις, προκειμένου η λειτουργία της εγκατάστασης να είναι νόμιμη.

Μετά την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, ορίζονται τα εξής:

– Ο ανάδοχος να μεταφέρει αρχικά τα δέματα που υπάρχουν, από τον αδειοδοτημένο χώρο του δεματοποιητή στο νέο, όμορο, χώρο. Ο χώρος αυτός, πριν την εναπόθεση των δεμάτων θα έχει διαμορφωθεί με μέριμνα του αναδόχου, έτσι ώστε η τοποθέτησή τους να είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται από την περιβαλλοντική μελέτη. Ο χρόνος μεταφοράς των δεμάτων δε θα είναι περισσότερο από 6 μήνες.

– Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δεμάτων, η μονάδα του δεματοποιητή θα συνεχίζει να δεματοποιεί με δαπάνες και μέριμνα του αναδόχου τα εισερχόμενα στο χώρο των εγκαταστάσεων απορρίμματα. Τα νέα δέματα που θα παράγονται, θα μεταφέρονται στο νέο και πλέον αδειοδοτημένο χώρο, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην περιβαλλοντική μελέτη.

– Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των δεμάτων και με τη σταδιακή απελευθέρωση του χώρου, ο ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού και θα ξεκινήσει την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων.

Επιπλέον εξοπλισμός για τη διαχείριση των ΑΣΑ

Η μονάδα θα έχει ετήσια δυναμικότητα 5.500 τόνους. Η ημερήσια εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων εκτιμάται σε 22 τόνους την ημέρα περίπου, ή περί τα 73 κυβικά μέτρα ημερησίως.

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε πενθήμερη βάση από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Μάιο. Το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου θα λειτουργεί για έξι ημέρες, λόγω αύξησης του όγκου των απορριμμάτων. Ο εξοπλισμός θα επεξεργάζεται καθημερινά κατά μέσο όρο 22 τόνους ανά ημέρα, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι διεργασίες της βιολογικής επεξεργασίας, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όλο το 24ωρο.

Τα ανακτηθέντα ανακυκλώσιμα, καθώς και το υπόλειμμα θα δεματοποιούνται. Τα δεματοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά θα αποθηκεύονται στο χώρο και θα μεταφέρονται προς αξιοποίηση από το Δήμο Τήνου. Αντίστοιχα, το δεματοποιημένο υπόλειμμα θα μεταφέρεται με ευθύνη του αναδόχου στο όμορο οικόπεδο για προσωρινή αποθήκευση.

Πέραν από τον υφιστάμενο εξοπλισμό της εγκατάστασης, ο οποίος θα παραχωρηθεί στον ανάδοχο, ο ανάδοχος θα αναλάβει να τοποθετήσει στο χώρο του έργου και να λειτουργήσει:

– Γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση των απορριμμάτων

– Κινητό τεμαχιστή,

– Μαγνητικό διαχωριστή

– Περιστροφικό διαχωριστή

– Κινητό κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών τουλάχιστον 8 θέσεων

– Κλωβούς συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου