Η ARTIA & PARTNERS – www.artiasa.com, επιθυμεί να προσλάβει συνεργάτη για τη θέση “Κεντρική Γραμματεία”, στα κεντρικά γραφεία της στην Τήνο. Περιγραφή θέσης: Ο υποψήφιος/α αναλαμβάνει την διοικητική οργάνωση και την διαχείριση της κεντρικής γραμματείας της εταιρίας. Διατίθεται job description.

Προφίλ υποψηφίου:

• Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
• Δυνατότητα διαχείρισης πολλών εργασιών
• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Υπευθυνότητα, συνέπεια και εχεμύθεια
• Εξοικείωση με διαδικασίες ΙSO και ERP
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο AEI/TEI
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση χειρισμού MS Office
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Επιθυμητή η γνώση της γαλλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα:
• Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο
• Γνώσεις σε προγράμματα CRM

Η εταιρία προσφέρει:

Πλήρη απασχόληση
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Επαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας με ευκαιρίες καριέρας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη «Κεντρική Γραμματεία» στο info@artiasa.com, μέχρι τις 15/1/2022.