back to top

Τήνος – Προχωράν οι ενέργειες για την επισκευή του κινηματογράφου Αιολίς

Συνεχίζονται οι ενέργειες για το έργο της “Επισκευής – Συντήρησης του κινηματογράφου Αιολίς”. Στην πρόσφατη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για την εκτέλεση του έργου.

Εκτιμώμενη αξία έργου 2.004.310,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ). Το έργο χρηματοδοτείται 1.739.741,38 € από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στον Άξονα Προτεραιότητας “Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V και 745.603,45 € από το ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Διατηρώντας τα γεωμετρικά στοιχεία του υπάρχοντος κτιρίου και ικανοποιώντας τις προγραμματικές διαφοροποιήσεις του κτιριολογικού προγράμματος, η Αρχιτεκτονική Μελέτη κατέληξε σε μία πρόταση, που κατά τη γνώμη των μελετητών, πληροί κατά τον καλύτερο τρόπο, τις απαιτήσεις του Φορέα.

Δημιουργείται ένας πολυχώρος που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, που σκοπό έχει την ψυχαγωγία, την ενημέρωση, την επιμόρφωση και γενικότερα, την προαγωγή του πολιτισμού, σε όφελος των κατοίκων της Τήνου.

Η ευθύνη για τη βέλτιστη αξιοποίηση και λειτουργία της πολιτιστικής υποδομής που δημιουργείται, είναι μεγάλη.

Στο Ισόγειο του κτιρίου, με μία ελεύθερη και ανοικτή διάταξη, χωροθετούνται: το foyer της όλης εγκατάστασης, ο χώρος του Internet – café με το bar που εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες του κτιρίου, μικρή αίθουσα προβολών χωρητικότητας 20 θέσεων, μικρό κατάστημα-πωλητήριο CD και DVD, χώροι υγιεινής για το κοινό και ιδιαίτερο χώρο για ΑΜΕΑ.

Το Εκδοτήριο Εισιτηρίων για την αίθουσα του κινηματοθεάτρου βρίσκεται μέσα στο foyer, αφού ο έλεγχος εισόδου στην Αίθουσα γίνεται στον Α΄ Όροφο και η κυκλοφορία του κοινού στο Ισόγειο είναι ελεύθερη όλες τις ώρες, ανεξάρτητα της λειτουργίας ή μη της Αίθουσας.

Με την υιοθέτηση πτυσσόμενων υαλοπετασμάτων εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία του κοινού, η αίσθηση άπλετου χώρου, η πρόσκληση του κοινού στις επιμέρους λειτουργίες και η δυνατότητα διαμερισμάτωσης του χώρου, αν απαιτηθεί.

Το Bar, τοποθετημένο σε κομβικό σημείο εξυπηρετεί τόσο το café και τους καθήμενους σ’ αυτό, όσο και το foyer σε ώρα διαλείμματος λειτουργίας είτε της χειμερινής Αίθουσας είτε του θερινού κινηματογράφου. Η άνοδος στον Α΄ Όροφο γίνεται είτε με άνετο κλιμακοστάσιο που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας είτε με ανελκυστήρα, που καταλήγουν σ’ έναν προθάλαμο, που εξυπηρετεί τόσο την κυρίως Αίθουσα, όσο και το θερινό υπαίθριο κινηματογράφο, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο.

Η είσοδος στην Αίθουσα γίνεται από θύρα που βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας του χώρου. Η υψομετρική χάραξη του δαπέδου της αίθουσας προσδιορίσθηκε με βάση τις προδιαγραφές ορατότητας για αίθουσες θεάτρου.

Η συνολική χωρητικότητα της Αίθουσας, είναι 229 θέσεις. Εκατέρωθεν της θύρας εισόδου προβλέπονται υπερυψωμένα βαθμιδωτά τμήματα για τις τελευταίες σειρές καθισμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη ορατότητα.

Η θεατρική σκηνή με μικρό προσκήνιο, υπερυψωμένη από τη χαμηλότερη στάθμη της “πλατείας” κατά 1,05 m, έχει συνολικό βάθος 5,0 m, ενώ το πλάτος της εξαντλείται στο διαθέσιμο πλάτος του κτιρίου. Με δύο μικρές κλίμακες στα άκρα της σκηνής, μπορεί κανείς ν’ ανέλθει σ’ αυτήν, ανάλογα με την περίσταση.

Η οθόνη προβολών του κινηματοθεάτρου αποτελεί το βάθος της σκηνής και είναι πτυσσόμενη. Οι διαστάσεις της καθορίσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές. Πίσω από την οθόνη προβλέπεται χώρος παρασκηνίων που εξοπλίζεται με W.C. και ντους, ανδρών-γυναικών και διακεκριμένους χώρους παραμονής – αποδυτηρίων. ‘

Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε η θεατρική σκηνή, με ελάχιστες διαστάσεις, να είναι λειτουργική και να μπορεί να ικανοποιήσει μεγάλο αριθμό σχετικών απαιτήσεων. Τα παρασκήνια έχουν ανεξάρτητη είσοδο μέσω του υπάρχοντος βοηθητικού κλιμακοστασίου, που αποτελεί και τη δεύτερη δίοδο διαφυγής για την Αίθουσα.

Το εσωτερικό της Αίθουσας διαμορφώνεται με κατάλληλες ακουστικές πλευρικές επενδύσεις και ψευδοροφές, που πέραν της ακουστικής τους λειτουργίας, δημιουργούν χώρους διέλευσης Η/Μ Εγκαταστάσεων, σημεία ανάρτησης προβολέων θεατρικού φωτισμού και συμβάλλουν στην αισθητική διαμόρφωση του χώρου.

Στο επίπεδο του Α΄ Ορόφου και παρά την είσοδο της Αίθουσας, προβλέπονται βοηθητικοί χώροι, που περιλαμβάνουν αποδυτήρια προσωπικού, Γραφείο Διαχείρισης, αποθήκη και κλιμακοστάσιο ανόδου στον Β΄ Όροφο, όπου βρίσκεται ο θάλαμος προβολής, ο χώρος ελέγχου φωτισμού και ήχου και ένας βοηθητικός χώρος. Όπως προαναφέρθηκε, ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου διαμορφώνεται σε υπαίθριο κινηματογράφο.

Το δάπεδο διαμορφώνεται κεκλιμένο, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ορατότητα των θεατών, δημιουργούνται εκατέρωθεν παρτέρια με φυτά και θάμνους, ενώ στο πίσω μέρος προβλέπεται χώρος υπαίθριος για την τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, που ορίζεται με ελαφρύ διαχωριστικό πέτασμα. Για λόγους παθητικής πυροπροστασίας, η χωρητικότητα του θερινού κινηματογράφου, ορίζεται σε 50 θέσεις.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν, καθαιρέσεις, χωματουργικές εργασίες, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά), επενδύσεις, επιστρώσεις, ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές, λοιπές οικοδομικές εργασίες και δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) για την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Τήνος – Προχωράν οι ενέργειες για την επισκευή του κινηματογράφου Αιολίς

Συνεχίζονται οι ενέργειες για το έργο της “Επισκευής – Συντήρησης του κινηματογράφου Αιολίς”. Στην πρόσφατη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για την εκτέλεση του έργου.

Εκτιμώμενη αξία έργου 2.004.310,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ). Το έργο χρηματοδοτείται 1.739.741,38 € από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στον Άξονα Προτεραιότητας “Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V και 745.603,45 € από το ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Διατηρώντας τα γεωμετρικά στοιχεία του υπάρχοντος κτιρίου και ικανοποιώντας τις προγραμματικές διαφοροποιήσεις του κτιριολογικού προγράμματος, η Αρχιτεκτονική Μελέτη κατέληξε σε μία πρόταση, που κατά τη γνώμη των μελετητών, πληροί κατά τον καλύτερο τρόπο, τις απαιτήσεις του Φορέα.

Δημιουργείται ένας πολυχώρος που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, που σκοπό έχει την ψυχαγωγία, την ενημέρωση, την επιμόρφωση και γενικότερα, την προαγωγή του πολιτισμού, σε όφελος των κατοίκων της Τήνου.

Η ευθύνη για τη βέλτιστη αξιοποίηση και λειτουργία της πολιτιστικής υποδομής που δημιουργείται, είναι μεγάλη.

Στο Ισόγειο του κτιρίου, με μία ελεύθερη και ανοικτή διάταξη, χωροθετούνται: το foyer της όλης εγκατάστασης, ο χώρος του Internet – café με το bar που εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες του κτιρίου, μικρή αίθουσα προβολών χωρητικότητας 20 θέσεων, μικρό κατάστημα-πωλητήριο CD και DVD, χώροι υγιεινής για το κοινό και ιδιαίτερο χώρο για ΑΜΕΑ.

Το Εκδοτήριο Εισιτηρίων για την αίθουσα του κινηματοθεάτρου βρίσκεται μέσα στο foyer, αφού ο έλεγχος εισόδου στην Αίθουσα γίνεται στον Α΄ Όροφο και η κυκλοφορία του κοινού στο Ισόγειο είναι ελεύθερη όλες τις ώρες, ανεξάρτητα της λειτουργίας ή μη της Αίθουσας.

Με την υιοθέτηση πτυσσόμενων υαλοπετασμάτων εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία του κοινού, η αίσθηση άπλετου χώρου, η πρόσκληση του κοινού στις επιμέρους λειτουργίες και η δυνατότητα διαμερισμάτωσης του χώρου, αν απαιτηθεί.

Το Bar, τοποθετημένο σε κομβικό σημείο εξυπηρετεί τόσο το café και τους καθήμενους σ’ αυτό, όσο και το foyer σε ώρα διαλείμματος λειτουργίας είτε της χειμερινής Αίθουσας είτε του θερινού κινηματογράφου. Η άνοδος στον Α΄ Όροφο γίνεται είτε με άνετο κλιμακοστάσιο που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας είτε με ανελκυστήρα, που καταλήγουν σ’ έναν προθάλαμο, που εξυπηρετεί τόσο την κυρίως Αίθουσα, όσο και το θερινό υπαίθριο κινηματογράφο, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο.

Η είσοδος στην Αίθουσα γίνεται από θύρα που βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας του χώρου. Η υψομετρική χάραξη του δαπέδου της αίθουσας προσδιορίσθηκε με βάση τις προδιαγραφές ορατότητας για αίθουσες θεάτρου.

Η συνολική χωρητικότητα της Αίθουσας, είναι 229 θέσεις. Εκατέρωθεν της θύρας εισόδου προβλέπονται υπερυψωμένα βαθμιδωτά τμήματα για τις τελευταίες σειρές καθισμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη ορατότητα.

Η θεατρική σκηνή με μικρό προσκήνιο, υπερυψωμένη από τη χαμηλότερη στάθμη της “πλατείας” κατά 1,05 m, έχει συνολικό βάθος 5,0 m, ενώ το πλάτος της εξαντλείται στο διαθέσιμο πλάτος του κτιρίου. Με δύο μικρές κλίμακες στα άκρα της σκηνής, μπορεί κανείς ν’ ανέλθει σ’ αυτήν, ανάλογα με την περίσταση.

Η οθόνη προβολών του κινηματοθεάτρου αποτελεί το βάθος της σκηνής και είναι πτυσσόμενη. Οι διαστάσεις της καθορίσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές. Πίσω από την οθόνη προβλέπεται χώρος παρασκηνίων που εξοπλίζεται με W.C. και ντους, ανδρών-γυναικών και διακεκριμένους χώρους παραμονής – αποδυτηρίων. ‘

Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε η θεατρική σκηνή, με ελάχιστες διαστάσεις, να είναι λειτουργική και να μπορεί να ικανοποιήσει μεγάλο αριθμό σχετικών απαιτήσεων. Τα παρασκήνια έχουν ανεξάρτητη είσοδο μέσω του υπάρχοντος βοηθητικού κλιμακοστασίου, που αποτελεί και τη δεύτερη δίοδο διαφυγής για την Αίθουσα.

Το εσωτερικό της Αίθουσας διαμορφώνεται με κατάλληλες ακουστικές πλευρικές επενδύσεις και ψευδοροφές, που πέραν της ακουστικής τους λειτουργίας, δημιουργούν χώρους διέλευσης Η/Μ Εγκαταστάσεων, σημεία ανάρτησης προβολέων θεατρικού φωτισμού και συμβάλλουν στην αισθητική διαμόρφωση του χώρου.

Στο επίπεδο του Α΄ Ορόφου και παρά την είσοδο της Αίθουσας, προβλέπονται βοηθητικοί χώροι, που περιλαμβάνουν αποδυτήρια προσωπικού, Γραφείο Διαχείρισης, αποθήκη και κλιμακοστάσιο ανόδου στον Β΄ Όροφο, όπου βρίσκεται ο θάλαμος προβολής, ο χώρος ελέγχου φωτισμού και ήχου και ένας βοηθητικός χώρος. Όπως προαναφέρθηκε, ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου διαμορφώνεται σε υπαίθριο κινηματογράφο.

Το δάπεδο διαμορφώνεται κεκλιμένο, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ορατότητα των θεατών, δημιουργούνται εκατέρωθεν παρτέρια με φυτά και θάμνους, ενώ στο πίσω μέρος προβλέπεται χώρος υπαίθριος για την τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, που ορίζεται με ελαφρύ διαχωριστικό πέτασμα. Για λόγους παθητικής πυροπροστασίας, η χωρητικότητα του θερινού κινηματογράφου, ορίζεται σε 50 θέσεις.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν, καθαιρέσεις, χωματουργικές εργασίες, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά), επενδύσεις, επιστρώσεις, ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές, λοιπές οικοδομικές εργασίες και δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) για την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου