Τήνος – Σχετικά με τις αιτήσεις παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την παραχώρηση – ατελώς – πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτάκτως το 2020, σύμφωνα με κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Τήνου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dkalog@1516.syzefxis.gov.grσυνυποβάλλοντας σχεδιάγραμμα μηχανικού σε ηλεκτρονική μορφή (με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε., θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει: Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα εμφαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.), πρόταση καθορισμού (οριοθέτησης) αιτούμενου χώρου για ανάπτυξη πρόσθετου χώρου τραπεζοκαθισμάτων και αναλυτικό υπολογισμό του σε τετραγωνικά μέτρα.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Οι ανωτέρω αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία του Δήμου Τήνου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν για έλεγχο και έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου.

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, διευκρινίζονται τα παρακάτω:
(α) δεδομένου ότι η ρύθμιση αφορά την παραχώρηση πρόσθετου – πέραν της άδειας χρήσης – κοινόχρηστου χώρου, θα πρέπει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος να έχει υποβληθεί και η αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου της επιχείρησης για το 2020, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

(β) η παραχώρηση των πρόσθετων χώρων γίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης του χώρου αυτού (γ) για τη χορήγηση της άδειας χρήσης πρόσθετων χώρων θα λαμβάνεται υπόψη η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμΕΑ), και σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον 1,50μ, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

(δ) οι προσωρινές διαμορφώσεις των πρόσθετων χώρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις εισόδους / εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η Αντιδήμαρχος Τήνου

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter