back to top

Άλλο ένα βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Σχολής Καλών Τεχνών Τήνου

Από το Υπουργείο Πολιτισμού αναρτήθηκε η αποδοχή του υπ’ αριθμ. 2/02-04-2024 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ)»

Το αρμόδιο Υπουργείο αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις προχωρά στην έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ)» και την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό (6.886.874,01 €) χωρίς ΦΠΑ και συνολικό ποσό με ΦΠΑ 24% οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (8.539.723,77 €).

Οι υφιστάμενες υποδομές της Σχολής είναι αναγκαίο, εδώ και δεκαετίες, να εκσυγχρονισθούν και να επεκταθούν. Η διαρκής συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας για την διατήρηση και εξέλιξη του, επέφερε το έτος 1991 την αγορά δύο όμορων αγροτικών ακινήτων από τον Δήμο Τήνου, με σκοπό την επέκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής. Η διατήρηση του, στην ως ίδια θέση όπου λειτουργεί από ιδρύσεώς τείνει στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Σχολής και την ύπαρξή της στον Πύργο της Τήνου, ο οποίος είναι το αναγκαίο και ζωογόνο πολιτιστικό, χωρικό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον της και το κέντρο της παραδοσιακής μαρμαρογλυπτικής και μαρμαροτεχνίας.

Η δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων θα δώσει μια νέα, σύγχρονη, διεθνή δυναμική στη Σχολή και θα συνεισφέρει καταλυτικά στην εκπαίδευση των νέων μαρμαρογλυπτών, πολλοί εκ των οποίων ως απόφοιτοι του, εργάζονται σε έργα επί μνημείων που υλοποιεί το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπρόσθετα, στη νέα εκσυγχρονισμένη εποχή του, θα διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο στη διαμόρφωση της διεθνούς καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής έκφρασης, με αναντίρρητη ιστορικότητα και εξειδίκευση στο επίπεδο των σπουδών της.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή της επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ). Η Σχολή σήμερα λειτουργεί σε οικόπεδο που της έχει παραχωρηθεί, εντός ορίου του παραδοσιακού οικισμού Πάνορμος (Πύργος), ενώ η επέκτασή της θα γίνει σε όμορο οικόπεδο εκτός ορίων οικισμού. Προβλέπεται η διατήρηση δύο εκ των υφιστάμενων κτιρίων, του κτιρίου Κ1, εμβαδού 199,65 τμ, που παραμένει ως εργαστήριο ζωγραφικής και αποθήκη, και του κτιρίου Κ2, εμβαδού 122,27 τμ, που μετατρέπεται σε χώρο συσσιτίου με προσθήκη ενός υπογείου για την χωροθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, εμβαδού 23,07 τμ.

Στο νέο οικόπεδο γίνεται η χωροθέτηση δύο νέων κτιρίων εκπαιδευτικών χρήσεων, του κτιρίου Κ3, εμβαδού 1.577,94 τμ. όπου στεγάζονται τα εργαστήρια επεξεργασίας μαρμάρου, αίθουσα κόφτη, σιδηρουργείο-χυτήριο, ξυλουργείο και εργαστήριο εκμαγεύσεων και του κτιρίου Κ4, εμβαδού 859,07 τμ., όπου στεγάζονται εργαστήριο γλυπτικής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αρχιτεκτονικού σχεδίου, βιβλιοθήκη και γραφεία διοίκησης. Τα δύο νέα κτίρια δημιουργούν με τη χωροθέτησή τους μια νέα πλατεία, την πλατεία των μαρμάρων.

Ο προς διαμόρφωση περιβάλλων χώρος καταλαμβάνει συνολικά επιφάνεια εμβαδού 2.660,25 τμ. και περιλαμβάνει τους απαιτούμενους υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χώρους πρασίνου και διαδρομές κίνησης. Τόσο τα κτίρια όσο και ο περιβάλλον χώρος τους έχουν μελετηθεί με τρόπο που εξασφαλίζεται η καθολική προσβασιμότητα σε ΑμεΑ. Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα εκτελεστούν οικοδομικές και Η/Μ εργασίες

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Άλλο ένα βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Σχολής Καλών Τεχνών Τήνου

Από το Υπουργείο Πολιτισμού αναρτήθηκε η αποδοχή του υπ’ αριθμ. 2/02-04-2024 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ)»

Το αρμόδιο Υπουργείο αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις προχωρά στην έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ)» και την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό (6.886.874,01 €) χωρίς ΦΠΑ και συνολικό ποσό με ΦΠΑ 24% οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (8.539.723,77 €).

Οι υφιστάμενες υποδομές της Σχολής είναι αναγκαίο, εδώ και δεκαετίες, να εκσυγχρονισθούν και να επεκταθούν. Η διαρκής συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας για την διατήρηση και εξέλιξη του, επέφερε το έτος 1991 την αγορά δύο όμορων αγροτικών ακινήτων από τον Δήμο Τήνου, με σκοπό την επέκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής. Η διατήρηση του, στην ως ίδια θέση όπου λειτουργεί από ιδρύσεώς τείνει στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Σχολής και την ύπαρξή της στον Πύργο της Τήνου, ο οποίος είναι το αναγκαίο και ζωογόνο πολιτιστικό, χωρικό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον της και το κέντρο της παραδοσιακής μαρμαρογλυπτικής και μαρμαροτεχνίας.

Η δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων θα δώσει μια νέα, σύγχρονη, διεθνή δυναμική στη Σχολή και θα συνεισφέρει καταλυτικά στην εκπαίδευση των νέων μαρμαρογλυπτών, πολλοί εκ των οποίων ως απόφοιτοι του, εργάζονται σε έργα επί μνημείων που υλοποιεί το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπρόσθετα, στη νέα εκσυγχρονισμένη εποχή του, θα διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο στη διαμόρφωση της διεθνούς καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής έκφρασης, με αναντίρρητη ιστορικότητα και εξειδίκευση στο επίπεδο των σπουδών της.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη και κατασκευή της επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ). Η Σχολή σήμερα λειτουργεί σε οικόπεδο που της έχει παραχωρηθεί, εντός ορίου του παραδοσιακού οικισμού Πάνορμος (Πύργος), ενώ η επέκτασή της θα γίνει σε όμορο οικόπεδο εκτός ορίων οικισμού. Προβλέπεται η διατήρηση δύο εκ των υφιστάμενων κτιρίων, του κτιρίου Κ1, εμβαδού 199,65 τμ, που παραμένει ως εργαστήριο ζωγραφικής και αποθήκη, και του κτιρίου Κ2, εμβαδού 122,27 τμ, που μετατρέπεται σε χώρο συσσιτίου με προσθήκη ενός υπογείου για την χωροθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, εμβαδού 23,07 τμ.

Στο νέο οικόπεδο γίνεται η χωροθέτηση δύο νέων κτιρίων εκπαιδευτικών χρήσεων, του κτιρίου Κ3, εμβαδού 1.577,94 τμ. όπου στεγάζονται τα εργαστήρια επεξεργασίας μαρμάρου, αίθουσα κόφτη, σιδηρουργείο-χυτήριο, ξυλουργείο και εργαστήριο εκμαγεύσεων και του κτιρίου Κ4, εμβαδού 859,07 τμ., όπου στεγάζονται εργαστήριο γλυπτικής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αρχιτεκτονικού σχεδίου, βιβλιοθήκη και γραφεία διοίκησης. Τα δύο νέα κτίρια δημιουργούν με τη χωροθέτησή τους μια νέα πλατεία, την πλατεία των μαρμάρων.

Ο προς διαμόρφωση περιβάλλων χώρος καταλαμβάνει συνολικά επιφάνεια εμβαδού 2.660,25 τμ. και περιλαμβάνει τους απαιτούμενους υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χώρους πρασίνου και διαδρομές κίνησης. Τόσο τα κτίρια όσο και ο περιβάλλον χώρος τους έχουν μελετηθεί με τρόπο που εξασφαλίζεται η καθολική προσβασιμότητα σε ΑμεΑ. Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα εκτελεστούν οικοδομικές και Η/Μ εργασίες

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου