Ανακοίνωση Διοικούσης το ΠΙΙΕΤ Επιτροπής προς κάθε αναγνώστη καλής θελήσεως

Η Διοικούσα το ΠΙΙΕΤ Επιτροπή ανακοινώνει ότι έχει ζητήσει από την Αποστολική Διακονία εδώ και μήνες την υπογραφή ρύθμισης εικοσαετούς αποπληρωμής της οφειλής της προς αυτήν, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ιερό Ίδρυμα.

Η Αποστολική Διακονία προεκάλεσε με ερώτημά της, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,για το εάν μπορεί να υπογράψει μετά του Ιερού Ιδρύματος εικοσαετή διακανονισμό ρύθμισης αποπληρωμής της οφειλής του Ιερού Ιδρύματος προς αυτήν, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της μετά πενταετίαν παραγραφής τους.

Ήδη, διά της υπ΄αριθμ. 58/2020 ατομικής Γνωμοδοτήσεως του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  κ. Σπυρίδωνος Παπαγιαννόπουλου, κρίθηκε ότι, επειδή και το ΠΙΙΕΤ και η Αποστολική Διακονία είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Παιδείας και δεν υπάγονται στις γενικές διατάξεις του άρθρου 268 του Α.Κ., αλλά εφαρμόζονται σ΄αυτά οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 44-46 του ΝΔ 496/1974, εμπίπτουν στην εικοσαετή παραγραφή και δύνανται να προσυπογράψουν διακανονισμό εικοσαετούς ρύθμισης αποπληρωμής των οφειλομένων χρημάτων, με διαδικασία νομοθετικής ρυθμίσεως την οποία θα αναλάβει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας.

Η ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από την Αξιότιμο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Η Διοικούσα το ΠΙΙΕΤ Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την αισιόδοξη έκβαση του αιτήματός της για μακροχρόνιο διακανονισμό και γνωστοποιεί ότι ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος εδήλωσε ότι η Ι. Μητρόπολη Σύρου από τον μικρότερο νομοθετημένο πόρο  του 2%  επί των εσόδων του Ιερού Ιδρύματος που εισπράττει και παρ ότι, για το μεγάλο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που ασκεί, ο πόρος αυτός είναι πολύτιμος, στο εξής και για όσο χρόνο απαιτείται θα εισπράττει μόνο το 1%, προκειμένου να στηριχθεί το Ιερό Ίδρυμα στη δυσκολία που τώρα αντιμετωπίζει  .

Προς την ίδια κατεύθυνση και για τον ίδιο σκοπό,  ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού απάντησαν θετικά στο έγγραφο του Ιερού Ιδρύματος να προσέλθουν στη διαδικασία έναρξης διαλόγου για τη μείωση του ποσοστού που αποδίδει το ΠΙΙΕΤ στο ΙΤΗΠ, ωσαύτως για όσο χρόνο χρειάζεται να στηριχθεί το ΠΙΙΕΤ.

Αναμένεται, εισέτι η απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή ανακοινώνει ότι, με την υπ΄αριθμ. πρωτ, 1206/22-5-2020 επιστολή της προς την Αξιότιμη Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως,  παρείχε αναλυτικά στοιχεία της οικονομικής καταστάσεως του Ιερού Ιδρύματος,  η οποία  διαμορφώθηκε επί το δυσμενέστερον λόγω της πανδημίας, υποβάλλοντας συγχρόνως αίτημα κίνησης διαδικασιών για την ένταξή του Ιερού Ιδρύματος,  σε νομοθετικό πλαίσιο ευεργετικών ρυθμίσεων και   κρατικών επιδοτήσεων.

Ανακοινώνεται, τέλος, ότι ύστερα από επίπονες, επίμονες και μεθοδικές προσπάθειες, επίκειται η υπογραφή συμβολαίων αγοράς τριών ακινήτων από κεφάλαιο του Κληροδοτήματος Μ. Γιαννούλη –Μπούμπα, υπέρ της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Τήνου, τα έσοδα από την εκμίσθωση των οποίων θα ενισχύουν ετησίως την Μονάδα με ένα σημαντικό ποσό, ανακουφίζοντας αντίστοιχα οικονομικά το Ιερό Ίδρυμα.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου
Με βάση ομόφωνη απόφαση από την 8/2020 Συνεδρίαση

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter