back to top

Ανακοίνωση της Διοικούσης το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου Επιτροπής

Η Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Επιτροπή αναγγέλλει σε κάθε Τήνιο πολίτη ότι το θέμα των οφειλών του Ιερού Ιδρύματος προς την Αποστολική Διακονία, μία υπόθεση, που ταλάνισε το Ιερό Ίδρυμα επί 35 και πλέον έτη και παρ’ ότι είχε ωριμάσει από το 2000 παρέμενε άλυτη, έλαβε αίσιο πέρας μετά από τρίμηνες διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις και συνομιλίες της Διοικούσης Επιτροπής με το Κεντρικό Συμβούλιο της Αποστολικής Διακονίας και ύστερα από την ενημέρωση, που πραγματοποίησε στις 12.11.2020 ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο επιτευχθείς συμβιβασμός ερείδεται επί του άρθρου 90 του νόμου 4714/2020, το οποίο οφείλει τη γένεση και τη σύνταξή του ακριβώς στην προσπάθεια της Διοικούσης Επιτροπής να εξευρεθεί λύση μακροχρόνιου διακανονισμού και εκπτώσεως του χρέους.

Το άρθρο 90 παρ. 2 του νόμου 4714/2020 προβλέπει αυτολεξεί ότι «επιτρέπεται στα ν.π.δ.δ. της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 [μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος], να συμφωνούν με κάθε οφειλέτη τους [επομένως και με Ν.Π.Δ.Δ., όπως το Π.Ι.Ι.Ε.Τ.] ρυθμίσεις για την ολοσχερή ή τμηματική εξόφληση, εφ’ άπαξ ή περιοδικώς των πάσης φύσεως απαιτήσεών τους και των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής τους, καθώς και την παροχή εκπτώσεων».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αποστολική Διακονία εδέχθη όλες τις προτάσεις και εισηγήσεις του Ιερού Ιδρύματος, και, εκ του αποτελέσματος, προκύπτει ότι τα οφέλη για το Ιερό Ίδρυμα είναι σημαντικά. Ειδικότερα:

 1. Το Ιερό Ίδρυμα θα αποπληρώσει το χρέος σε 20 ετήσιες δόσεις και ατόκως, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απαλλάσσεται από τόκους ποσού 2.300.000,00 €, που θα κατέβαλε για το παραπάνω διάστημα.
 2. Η Αποστολική Διακονία εδέχθη έκπτωση και των τόκων που είχαν ήδη επιδικασθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ύψους 900.000,00 €.
  Το Ιερό Ίδρυμα προσεπάθησε με πολυετείς δικαστικούς αγώνες, αλλά δεν δικαιώθηκε σε κανένα βαθμό της Διοικητικής Δικαιοσύνης, μέχρι σήμερα.
  Μετά τις αμετάκλητες Αποφάσεις του ΣτΕ, η Αποστολική Διακονία κατελόγισε και βεβαίωσε τις οφειλές αυτές στη Δ.Ο.Υ. Σύρου, η οποία ξεκίνησε διαδικασία εκτελέσεως κατά του Ιερού Ιδρύματος για να εισπράξει τα συγκεκριμένα ποσά.
  Μέχρι σήμερα, όμως, και εφ’ όσον δεν έχει εισπράξει χρήματα, προσετέθησαν προσαυξήσεις από την 10.11.2019 έως σήμερα ύψους 502.590,00 €, οι οποίες με την υπογραφή της Συμβάσεως επίσης διαγράφονται.
  Κατά συνέπεια, οι οφειλές του Ιερού Ιδρύματος που διαγράφονται δυνάμει της συγκεκριμένης Συμβάσεως είναι συνολικώς 3.702.590,00 €.
 3. Δεν απαιτήθηκε καμία ενεχύραση ή προσημείωση ή υποθήκευση ουδενός κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου του Ιερού Ιδρύματος, αλλά μόνον η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 200.000,00 €, ίσης με μία μηνιαία δόση και προς εγγύηση της καλής εκτελέσεως της Συμβάσεως.

  Η Διοικούσα Επιτροπή, με πολλή προσοχή και πολλή μελέτη, με τη συνεργασία του Νομικού της Παραστάτη κ. Γρηγορίου Μέντη, μέχρι και την τελευταία ημέρα εζήτησε βελτιώσεις επί του τελικού κειμένου, οι οποίες, όλες, έγιναν αποδεκτές από την Αποστολική Διακονία.

  Το κείμενο αυτό είναι καρπός της συνεργασίας της Διοικούσης Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολικής Διακονίας και των εκλεκτών και εντίμων Νομικών Παραστατών κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, κ. Γρηγορίου Μέντη εκ μέρους του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, και της κας Στ. Μπογέα εκ μέρους της Αποστολικής Διακονίας, και είναι αυτό ακριβώς για το οποίο ηγωνίζετο και ο αείμνηστος Ευάγγελος Βέρσαλης.

  Με την επιτευχθείσα λύση μακρόχρονης αποπληρωμής και σημαντικής εκπτώσεως της οφειλής του Ιερού Ιδρύματος προς την Αποστολική Διακονία, η Διοικούσα Επιτροπή αισθάνεται ότι έχει πράξει άριστα το χρέος της και ότι επέτυχε μία λύση επωφελή για το Ιερό Ίδρυμα, καθώς έγιναν αποδεκτές όλες οι προτάσεις της επί διαφόρων σημείων.

  Εν τω μεταξύ, ο κ. Δήμαρχος Τήνου προσεκλήθη ενώπιον της Διοικούσης Επιτροπής, ολίγον προ της Συνεδρίας της 7ης Ιανουαρίου, και προσεκόμισε δική του πρόταση, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, αφού στα επίμονα ερωτήματα Μελών της, εάν δεν τελεσφορήσει η πρότασή του και, αφού θα έχει χάσει το Ίδρυμα κάθε δυνατότητα διαπραγματεύσεως με την Αποστολική Διακονία, ποιός θα χρεωθεί και θα αναλάβει την ανεπανόρθωτη ζημία, που θα υποστεί, δεν ελήφθη ουδεμία απάντηση.

  Επί πλέον, έγκριτοι Νομικοί, ως οι Νομικοί Παραστάτες της Ιεράς Συνόδου και του Ιερού Ιδρύματος, βεβαιώνουν ότι είναι αντισυνταγματική η πρόταση να διαγραφούν μονομερώς με κρατικό νόμο οι χρηματικές απαιτήσεις της Αποστολικής Διακονίας χωρίς την συναίνεσή της αφού δεν είναι νομικό πρόσωπο του Κράτους, αλλά εκκλησιαστικός φορέας.

  Εκείνο, που τελικά προέχει είναι ότι το Ιερό Ίδρυμα ούτε σε πτώχευση οδηγείται, ούτε το πολύπτυχο κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο αναστέλλεται, αφού, μέσα στα πλαίσια της «Συμβάσεως Ρυθμίσεως Οφειλών» έχει τη δυνατότητα με αυστηρή και χρηστή διαχείριση να ασκήσει την κοινωνική και φιλανθρωπική αποστολή του.

  Πάντως και σήμερα παραμένει αναπάντητο το ερώτημα που έχει υποβληθεί στο Δήμο Τήνου, εάν έχει τη διάθεση να στηρίξει το Ίδρυμα αποδεχόμενος περικοπή ή μείωση του (υψηλότερου όλων των νομοθετημένων) ποσοστού 10%, που εισπράττει από τα ακαθάριστα έσοδα του Ιερού Ιδρύματος.

  Η Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί τον Μακαριώτατο Πρόεδρο, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β ́, και τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολικής Διακονίας, τους Νομικούς Παραστάτες και όλους όσοι συνεισέφεραν στην επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης υποθέσεως και αντελήφθησαν ότι το Ιερό Ίδρυμα έπρεπε να στηριχθεί, ώστε να μην ανασταλεί το μεγάλο κοινωνικό και εθνικό έργο που επιτελεί, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

  Όσον αφορά τις εκτός της Συμβάσεως Ρυθμίσεως οφειλές των ετών 2010-2020, το Ιερό Ίδρυμα συνεχίζει το δικαστικό του αγώνα, ευελπιστώντας ότι επειδή δεν λειτουργεί πλέον το Εκκλησιαστικό Σχολείο και επειδή το χρέος του είναι ανταποδοτικό, θα έχει θετική εξέλιξη από την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών.

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Ανακοίνωση της Διοικούσης το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου Επιτροπής

Η Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Επιτροπή αναγγέλλει σε κάθε Τήνιο πολίτη ότι το θέμα των οφειλών του Ιερού Ιδρύματος προς την Αποστολική Διακονία, μία υπόθεση, που ταλάνισε το Ιερό Ίδρυμα επί 35 και πλέον έτη και παρ’ ότι είχε ωριμάσει από το 2000 παρέμενε άλυτη, έλαβε αίσιο πέρας μετά από τρίμηνες διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις και συνομιλίες της Διοικούσης Επιτροπής με το Κεντρικό Συμβούλιο της Αποστολικής Διακονίας και ύστερα από την ενημέρωση, που πραγματοποίησε στις 12.11.2020 ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο επιτευχθείς συμβιβασμός ερείδεται επί του άρθρου 90 του νόμου 4714/2020, το οποίο οφείλει τη γένεση και τη σύνταξή του ακριβώς στην προσπάθεια της Διοικούσης Επιτροπής να εξευρεθεί λύση μακροχρόνιου διακανονισμού και εκπτώσεως του χρέους.

Το άρθρο 90 παρ. 2 του νόμου 4714/2020 προβλέπει αυτολεξεί ότι «επιτρέπεται στα ν.π.δ.δ. της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 [μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος], να συμφωνούν με κάθε οφειλέτη τους [επομένως και με Ν.Π.Δ.Δ., όπως το Π.Ι.Ι.Ε.Τ.] ρυθμίσεις για την ολοσχερή ή τμηματική εξόφληση, εφ’ άπαξ ή περιοδικώς των πάσης φύσεως απαιτήσεών τους και των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής τους, καθώς και την παροχή εκπτώσεων».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αποστολική Διακονία εδέχθη όλες τις προτάσεις και εισηγήσεις του Ιερού Ιδρύματος, και, εκ του αποτελέσματος, προκύπτει ότι τα οφέλη για το Ιερό Ίδρυμα είναι σημαντικά. Ειδικότερα:

 1. Το Ιερό Ίδρυμα θα αποπληρώσει το χρέος σε 20 ετήσιες δόσεις και ατόκως, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απαλλάσσεται από τόκους ποσού 2.300.000,00 €, που θα κατέβαλε για το παραπάνω διάστημα.
 2. Η Αποστολική Διακονία εδέχθη έκπτωση και των τόκων που είχαν ήδη επιδικασθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ύψους 900.000,00 €.
  Το Ιερό Ίδρυμα προσεπάθησε με πολυετείς δικαστικούς αγώνες, αλλά δεν δικαιώθηκε σε κανένα βαθμό της Διοικητικής Δικαιοσύνης, μέχρι σήμερα.
  Μετά τις αμετάκλητες Αποφάσεις του ΣτΕ, η Αποστολική Διακονία κατελόγισε και βεβαίωσε τις οφειλές αυτές στη Δ.Ο.Υ. Σύρου, η οποία ξεκίνησε διαδικασία εκτελέσεως κατά του Ιερού Ιδρύματος για να εισπράξει τα συγκεκριμένα ποσά.
  Μέχρι σήμερα, όμως, και εφ’ όσον δεν έχει εισπράξει χρήματα, προσετέθησαν προσαυξήσεις από την 10.11.2019 έως σήμερα ύψους 502.590,00 €, οι οποίες με την υπογραφή της Συμβάσεως επίσης διαγράφονται.
  Κατά συνέπεια, οι οφειλές του Ιερού Ιδρύματος που διαγράφονται δυνάμει της συγκεκριμένης Συμβάσεως είναι συνολικώς 3.702.590,00 €.
 3. Δεν απαιτήθηκε καμία ενεχύραση ή προσημείωση ή υποθήκευση ουδενός κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου του Ιερού Ιδρύματος, αλλά μόνον η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 200.000,00 €, ίσης με μία μηνιαία δόση και προς εγγύηση της καλής εκτελέσεως της Συμβάσεως.

  Η Διοικούσα Επιτροπή, με πολλή προσοχή και πολλή μελέτη, με τη συνεργασία του Νομικού της Παραστάτη κ. Γρηγορίου Μέντη, μέχρι και την τελευταία ημέρα εζήτησε βελτιώσεις επί του τελικού κειμένου, οι οποίες, όλες, έγιναν αποδεκτές από την Αποστολική Διακονία.

  Το κείμενο αυτό είναι καρπός της συνεργασίας της Διοικούσης Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολικής Διακονίας και των εκλεκτών και εντίμων Νομικών Παραστατών κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, κ. Γρηγορίου Μέντη εκ μέρους του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, και της κας Στ. Μπογέα εκ μέρους της Αποστολικής Διακονίας, και είναι αυτό ακριβώς για το οποίο ηγωνίζετο και ο αείμνηστος Ευάγγελος Βέρσαλης.

  Με την επιτευχθείσα λύση μακρόχρονης αποπληρωμής και σημαντικής εκπτώσεως της οφειλής του Ιερού Ιδρύματος προς την Αποστολική Διακονία, η Διοικούσα Επιτροπή αισθάνεται ότι έχει πράξει άριστα το χρέος της και ότι επέτυχε μία λύση επωφελή για το Ιερό Ίδρυμα, καθώς έγιναν αποδεκτές όλες οι προτάσεις της επί διαφόρων σημείων.

  Εν τω μεταξύ, ο κ. Δήμαρχος Τήνου προσεκλήθη ενώπιον της Διοικούσης Επιτροπής, ολίγον προ της Συνεδρίας της 7ης Ιανουαρίου, και προσεκόμισε δική του πρόταση, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, αφού στα επίμονα ερωτήματα Μελών της, εάν δεν τελεσφορήσει η πρότασή του και, αφού θα έχει χάσει το Ίδρυμα κάθε δυνατότητα διαπραγματεύσεως με την Αποστολική Διακονία, ποιός θα χρεωθεί και θα αναλάβει την ανεπανόρθωτη ζημία, που θα υποστεί, δεν ελήφθη ουδεμία απάντηση.

  Επί πλέον, έγκριτοι Νομικοί, ως οι Νομικοί Παραστάτες της Ιεράς Συνόδου και του Ιερού Ιδρύματος, βεβαιώνουν ότι είναι αντισυνταγματική η πρόταση να διαγραφούν μονομερώς με κρατικό νόμο οι χρηματικές απαιτήσεις της Αποστολικής Διακονίας χωρίς την συναίνεσή της αφού δεν είναι νομικό πρόσωπο του Κράτους, αλλά εκκλησιαστικός φορέας.

  Εκείνο, που τελικά προέχει είναι ότι το Ιερό Ίδρυμα ούτε σε πτώχευση οδηγείται, ούτε το πολύπτυχο κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο αναστέλλεται, αφού, μέσα στα πλαίσια της «Συμβάσεως Ρυθμίσεως Οφειλών» έχει τη δυνατότητα με αυστηρή και χρηστή διαχείριση να ασκήσει την κοινωνική και φιλανθρωπική αποστολή του.

  Πάντως και σήμερα παραμένει αναπάντητο το ερώτημα που έχει υποβληθεί στο Δήμο Τήνου, εάν έχει τη διάθεση να στηρίξει το Ίδρυμα αποδεχόμενος περικοπή ή μείωση του (υψηλότερου όλων των νομοθετημένων) ποσοστού 10%, που εισπράττει από τα ακαθάριστα έσοδα του Ιερού Ιδρύματος.

  Η Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί τον Μακαριώτατο Πρόεδρο, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β ́, και τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολικής Διακονίας, τους Νομικούς Παραστάτες και όλους όσοι συνεισέφεραν στην επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης υποθέσεως και αντελήφθησαν ότι το Ιερό Ίδρυμα έπρεπε να στηριχθεί, ώστε να μην ανασταλεί το μεγάλο κοινωνικό και εθνικό έργο που επιτελεί, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

  Όσον αφορά τις εκτός της Συμβάσεως Ρυθμίσεως οφειλές των ετών 2010-2020, το Ιερό Ίδρυμα συνεχίζει το δικαστικό του αγώνα, ευελπιστώντας ότι επειδή δεν λειτουργεί πλέον το Εκκλησιαστικό Σχολείο και επειδή το χρέος του είναι ανταποδοτικό, θα έχει θετική εξέλιξη από την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών.

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου