Προχωρά η ανάπλαση στεγάστρων Εξωτερικού λιμένα Τήνου

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου αναρτήθηκε η διακήρυξη του έργου που αφορά την Ανάπλαση – Ανάδειξη στεγάστρων Εξωτερικού λιμένα Τήνου. Ένα έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου, εκτιμώμενης αξίας 209.677,42€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Μελέτη και απαιτούμενα δικαιολογητικά | Σχέδια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο της ανάπλασης των στεγάστρων του εξωτερικού λιμένα είναι επιτακτική, πέραν των όποιων προσθηκών, η επισκευή ορισμένων τμημάτων. Λόγω της μικρής απόστασης από την θάλασσα οι φθορές είναι εκτεταμένες.

Συγκεκριμένα:

 • Η απομάκρυνση χαλαρών τμημάτων επιχρισμάτων και ο καθαρισμός των επιφανειών αυτών έως την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία όπου έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός του σκυροδέματος όπου και θα εφαρμοστούν όλες οι διαδικασίες συντήρησης και επισκευής (ειδική αντισκωριακή βαφή, εφαρμογή τσιμεντοειδούς κονιάματος).
 • Η απομάκρυνση των πέτρινων επικαλύψεων στους εσωτερικούς αναβαθμούς όπου αυτές
  υπάρχουν και η αποκαθήλωση όλων των ξύλινων πετασμάτων που διαχωρίζουν τους
  διαδρόμους. Εν συνεχεία θα απομακρυνθούν τα κιγκλιδώματα, οι μεταλλικές θύρες, τα κουφώματα, οι πρόχειρες επικαλύψεις των ανοιγμάτων της δυτικής πλευράς και όποιες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παροχές υπάρχουν σήμερα. Ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στους εσωτερικούς χώρους των αποχωρητηρίων (απομάκρυνση νιπτήρων, λεκανών και πλακιδίων) και του υπάρχοντος δωματίου.
 • Η τοποθέτηση των οδηγών, καναλιών και σωληνώσεων όλων των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την οριστική μελέτη και κατόπιν η επίχριση του σκελετού με τριπτό υδραυλικό κονίαμα τριών στρώσεων ιδιαίτερα ανθεκτικό στις συνθήκες που επικρατούν στην συγκεκριμένη θέση των στεγάστρων σε όλες τις επιφάνειες που ορίζει η αρχιτεκτονική μελέτη. Παράλληλα στο δώμα των στεγάστρων, αφού γίνουν και σε αυτό οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, θα τοποθετηθεί εξωτερικά θερμομόνωση (Θερμομονωτικές πλάκες Dow Roofmate SL 4cm με επικάλυψη από στρώση χαλικιού) η οποία θα προστατεύει την πλάκα από τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω της άμεσης έκθεσης στον ήλιο την οποία και αποδίδει εσωτερικά στους χρήστες τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης κάτω από την θερμομόνωση θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες ρύσεις από στρώση γαρμπιλοδέματος και στη συνέχεια θα διαμορφωθεί μεμβράνη υγρομόνωσης από φύλλα αφαλτόπανου βάρους 2,5kgr/m2. Για τις εργασίες αυτές θα απομακρυνθούν οι υπάρχουσες (σε αχρηστία) δεξαμενές του δώματος.
 • Για το επίπεδο κίνησης μέσα στους διαδρόμους αλλά και ανατολικά των στεγάστρων στην εσωτερική περιοχή της σε σχήμα “Γ” κάτοψης, καθαρισμός των επιφανειών και εξομάλυνση των όποιων ανισοσταθμιών με στρώση μπετόν οπλισμένο με πλέγμα. Κατασκευή, όπου κριθεί αναγκαίο, ραμπών για την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ (όλη η κίνηση των επιβατών από την προσέλευση στα στέγαστρα μέχρι την επιβίβαση στα πλοία θα γίνετα χωρίς την μεσολάβηση αναβαθμού). Κατόπιν επίστρωση με ειδικό σκληρυντικό υλικό για την διαμόρφωση των τελικών επιφανειών κίνησης και στάσης για την καλύτερη πρόσφυση και την αποφυγή ατυχημάτων από τους χρήστες.
 • Για όσα από τα μεταλλικά κιγκλιδώματα δεν πρόκειται να αντικατασταθούν η συντήρηση τους με αφαίρεση των στρωμάτων του παλαιού χρώματος, αντισκωριακή βαφή και τέλος χρωματισμό στο τελικό χρώμα που υποδεικνύεται από την αρχιτεκτονική μελέτη.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Απαραίτητες κρίνονται ορισμένες διαμορφώσεις – προσθήκες για την ομαλότερη λειτουργία των στεγάστρων.

Συγκεκριμένα:

 • Στον προαύλιο χώρο του τμήματος “Β” στο βόρειο του τμήμα και σε άμεση γειτνίαση ε τα αποχωρητήρια η διαμόρφωση αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ. Η πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται από εξωτερική θύρα δίπλα στην υπάρχουσα και θα εξυπηρετείται με διπλή ράμπα. Τα αποχωρητήρια στο σύνολο τους (παλαιά & νέο) θα πλακοστρωθούν με κεραμικά πλακίδια και θα εφοδιαστούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό (νιπτήρες, λεκάνες, φωτισμός). Στου χώρους αυτούς θα αντικατασταθούν και θα προστεθούν όλα τα κουφώματα με νέα, ξύλινα και αλουμινίου σύμφωνα με την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη. Η υδροδότηση των χώρων αυτών θα γίνει με σύνδεση στο Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.
 • Παραπλεύρως του αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ στον υπόστεγο χώρο που προκύπτει, διαμόρφωση μικρού δωματίου με ελεγχόμενη πρόσβαση από το εσωτερικό του λιμένα. Στον χώρο αυτό θα τοποθετηθούν οι κεντρικοί ηλεκτρικοί πίνακες των στεγάστρων καθώς και μηχανολογικές χρήσεις που περιγραφούν στην οριστική ΗΜ μελέτη. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας κλειστός χώρος για να προστατεύονται οι άνωθεν εγκαταστάσεις και ταυτόχρονα διατηρείται ο αποθηκευτικός χώρος που υπάρχει, για άλλες χρήσεις.
 • Η προσθήκη δύο επιπλέον στεγάστρων το οποίο αποτελεί και βασικό αντικείμενο της μελέτης.
 1. Ο ασκεπής διάδρομος μεταξύ των στεγάστρων 2 & 3, ο οποίος ήδη διαθέτει θύρα εξόδου προς τα πλοία, προτείνεται να στεγαστεί σε όλο το μήκος του με ξύλινη κατασκευή, έτσι ώστε να προφυλάσσονται οι χρήστες του από τον ήλιο. Με αυτόν τον τρόπο οι διάδρομοι γίνονται πέντε χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει κάτι στη διαρρύθμιση και τη λειτουργία του κτιρίου, αφού ο χώρος αυτός παρέμενε ανεκμετάλλευτος μέχρι σήμερα.
 2. Πέραν της στέγασης του διαδρόμου προτείνεται η κατασκευή δεύτερου στεγάστρου, ίδιας μορφής με το προηγούμενο, σε όλη την επιφάνεια ανατολικά του πρώτου διαδρόμου από την παρειά του τμήματος “Β” και κατά μήκος 5 υποστυλωμάτων (4 “μάτια). Το στέγαστρο αυτό γενικών διαστάσεων 16,55m x 6,80m θα καλύψει έναν εξωτερικό χώρο, ο οποίος θα αποτελέσει προθάλαμο για τους κυρίως διαδρόμους. Η ανάγκη αυτής της λύσης προκύπτει από το γεγονός ότι είναι συχνό το φαινόμενο οι επιβάτες να προσέρχονται στον χώρο του λιμένα αρκετά νωρίτερα από την άφιξη των πλοίων με τα οποία πρόκειται να ταξιδέψουν. Αποτέλεσμα αυτού είναι να εισέρχονται στους κύριους διαδρόμους και να τους καταλαμβάνουν ενώ είναι σε χρήση ακόμα από προηγούμενα δρομολόγια δημιουργώντας σύγχυση. Με την κατασκευή του δεύτερου στεγάστρου διαμορφώνεται ένας χώρος στάσης περισσότερο άνετος από τους διαδρόμους και με καλύτερες αναλογίες, αποφορτίζοντας τους παράλληλα. Στον χώρο αυτόν θα τοποθετηθούν καθίσματα.

  Η μορφή των στεγάστρων που αποτελεί και αντικείμενο της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης διαπραγματεύεται δύο παράγοντες. Τη στέγαση μεγάλων επιφανειών χωρίς να δημιουργούνται υποβαθμισμένοι ποιοτικά χώροι και την κατασκευαστική αρτιότητα με κύριο γνώμονα τη δυνατότητα συντήρησης του έργου. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται η χρησιμοποίηση ξύλινων πλαισίων τα οποία εδράζονται σε ξύλινα υποστυλώματα. Τα πλαίσια αυτά εγκιβωτίζουν σταθερές περσίδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης με τέτοιο προσανατολισμό ώστε να Αποτρέπεται ο άμεσος ηλιασμός. Η διάταξη αυτή δημιουργεί έναν χώρο ο οποίος έχει καλό φωτισμό, εξαιρετικό αερισμό (άρα και ψύξη τους θερινούς μήνες) και επιτρέπει στους χρήστες του την οπτική επαφή με τον ουρανό αμβλύνοντας το σχετικά χαμηλό ύψος. Επισημαίνεται ότι κύρια πρόθεση των νέων στεγάστρων είναι η προφύλαξη των επιβατών από τον ήλιο και όχι από την βροχή. Στις περιπτώσεις βροχόπτωσης οι οποίες εντοπίζονται κυρίως τους μήνες με χαμηλή κινητικότητα του λιμένα (φθινόπωρο – χειμώνας), η χωρητικότητα των παλαιών στεγάστρων είναι ικανοποιητική και επαρκεί για το μικρό σχετικά αριθμό επιβατών. Παράλληλα, το νέο εξωτερικό στέγαστρο θα ενοποιήσει τους χώρους των διαδρόμων με τις βοηθητικές χρήσεις (αποχωρητήρια) δημιουργώντας ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές. Ειδικά στη θέση των αποχωρητηρίων προβλέπεται η δημιουργία κατακορύφου πετάσματος με το οποίο θα εμποδίζεται η οπτική επαφή με τις θύρες αυτών, ενώ ταυτόχρονα θα διαμορφώνει και τον διάδρομο πρόσβασης σε αυτά.

  Η τοποθέτηση καθισμάτων τόσο κάτω από το στέγαστρο αναμονής, όσο και μέσα στους διαδρόμους υπό την μορφή πάγκων με πλάτη σε όλο το μήκος των διαδρόμων επί των υπαρχόντων αναβαθμών και μεταξύ των υποστυλωμάτων. Η τοποθέτηση τους θα γίνει μόνο από τη μία παρειά του κάθε διαδρόμου, ώστε να μη μειωθεί το ενεργό πλάτος τους και κατ’ επέκταση η συνολική τους χωρητικότητα. Είναι δεδομένο ότι οι διάδρομοι είναι μεν χώροι κίνησης για την είσοδο των επιβατών στα πλοία, πρέπει όμως να έχουν και τη δυνατότητα καθισμάτων, αφού η παραμονή μέσα σε αυτούς ενδέχεται να είναι χρονικά μεγάλη. Επιπλέον οι γραμμικοί πάγκοι με τις πλάτες τους θα συμβάλουν στην σαφέστερη διαμερισματοποίηση των διαδρόμων λειτουργώντας παράλληλα και ως διαχωριστικά.

  Στο δυτικό τμήμα των στεγάστρων βρίσκονται οχτώ ανοίγματα, τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω. Τα ανοίγματα σε περιπτώσεις ισχυρών ανέμων πρέπει να είναι κλειστά. Σε περιπτώσεις νηνεμίας όμως δίνουν τη δυνατότητα του αερισμού των δύο δυτικών διαδρόμων οι οποίοι είναι και οι πλέον θερμοί τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα ανοίγματα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται όχι από τους χρήστες των στεγάστρων αλλά από τις λιμενικές αρχές οι οποίες θα είναι και υπεύθυνες για τη λειτουργία τους. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η τοποθέτηση συρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου σε λευκό χρώμα.

  Η προσθήκη σήμανσης και ενημέρωσης των επιβατών ως προς τα δρομολόγια των πλοίων αλλά και την κίνηση τους μέσα στα στέγαστρα. Με την προσθήκη του στεγάστρου εξωτερικά δημιουργείται ένας χώρος αναμονής των επιβατών στον οποίο σε εμφανές σημείο θα τοποθετηθεί ηλεκτρονικός πίνακας με πληροφορίες όπως οι ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων των πλοίων, οι προορισμοί αλλά και ο αριθμός του διαδρόμου στον οποίο πρέπει να κατευθυνθούν οι επιβάτες προκειμένου να επιβιβαστούν. Αντίστοιχη σήμανση θα υπάρχει σε κάθε διάδρομο ξεχωριστά με τις πληροφορίες αυτές για την καλύτερη ροή των χρηστών. Τέλος τα απαραίτητα φωτιστικά θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την οριστική μελέτη, τόσο εσωτερικά των παλαιών στεγάστρων, όσο και στα νέα τμήματα, καθώς θα υπάρχει και η πρόβλεψη για ανεμιστήρες εσωτερικά για την βελτίωση των συνθηκών.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter