back to top

Τo χρέος των Τηνίων και το “χρέος” του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

Γράφει ο Γιάννης Π. Αλαβάνος, Δικηγόρος

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά το θρίαμβο του Δήμου Τήνου, του Τηνιακού λαού και του Δημάρχου κ. Γιάννη Σιώτου, με τις 4 ιστορικές και ομόφωνες αποφάσεις 1753 έως 1756/2019 της μείζονος Ολομελείας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες απέρριψε ομόφωνα και πανηγυρικά τις Προσφυγές των Μητροπολίτη κ. Δωρόθεου Β΄, της Διοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, του ιερέως Μεταλληνού κ.λπ., αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων το ΠΙΙΕΤ ως κοινωφελές ίδρυμα, Ευαγές Εθνικό Καθίδρυμα με εκκλησιαστικό χαρακτήρα και το Δήμο Τήνου ότι έχει έννομο συμφέρον στις υποθέσεις του ΠΙΙΕΤ, η Διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος χρησιμοποιώντας ένα «χρέος» που το ΠΙΙΕΤ ποτέ δεν είχε αναγνωρίσει, αλλά υφίσταται έναντι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προσπαθεί να ποδηγετίσει το Ιερό μας Ίδρυμα και να καταργήσει την αυτοτέλεια του, οδηγώντας το σε χρεοκοπία.

Το «χρέος» αυτό δεν δημιουργήθηκε από οικονομική συναλλαγή, αλλά πρόκειται για μία ετήσια εισφορά 5% επί των ακαθάριστων εσόδων του ΠΙΙΕΤ προς την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό έγινε με τον Α.Ν. 976/1946 που μέχρι σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί.

Πρόκειται για δωρεά, δηλαδή χαριστική ενίσχυση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι Νομικό Πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ελέγχεται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δηλαδή από τον Αρχιεπίσκοπό Αθηνών.

Το 1993 η τότε Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΙΕΤ αποφάσισε τη διακοπή κάθε καταβολής προς την Αποστολική Διακονία, θεωρώντας ότι το ΠΙΙΕΤ δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οικονομικά την εισφορά – δωρεά αυτή. Επρόκειτο για μία πατριωτική απόφαση, αφού το ποσό αυτό ήταν δυσβάστακτο για το ΠΙΙΕΤ. Οι επόμενες Διοικούσες Επιτροπές του ΠΙΙΕΤ, έκαναν λάθη ως προς τη διαχείριση του θέματος αυτού γιατί:

1. Δεν έλαβαν υπόψιν τους ότι το 5% ποσοστό εισφοράς, ήταν γραμμένο στο Νόμο και έτσι τυπικά, νομικά, αποτελούσε υποχρέωση του ΠΙΙΕΤ και ουδέποτε ζήτησαν την κατάργηση της διάταξης του Νόμου αυτού.

2. Δεν προχώρησαν σε διαπραγματεύσεις με την Εκκλησία, που να είχαν αποτέλεσμα και τότε μάλιστα που το «χρέος» ήταν ένα μικρό ποσό.

3. Ακολούθησαν τη μακρά δικαστική διαδικασία στα δικαστήρια όλων των βαθμών, ενώ εκ των προτέρων ήταν βέβαιο ότι θα χάσουν τα δικαστήρια και θα τα κερδίσει η Εκκλησία, γιατί η υποχρέωση 5% της εισφοράς αυτής ήταν γραμμένη στο νόμο.

Έτσι η Εκκλησία κέρδισε όλα τα δικαστήρια και σήμερα βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Τα ποσά που οφείλονται είναι τεράστια και δεν μπορούν να αποπληρωθούν ούτε με ρύθμιση. Για την περίοδο 1999 έως 2005 έχουν επιδικαστεί 1.216.000 ευρώ καθώς και τόκοι και προσαυξήσεις 1.800.000 ευρώ, σύνολο πάνω από 3.000.000 ευρώ. Κατά την εκτίμησή μου, μετά από ορθό υπολογισμό των τόκων και των προσαυξήσεων σε ποσό περίπου 900.000 ευρώ το συνολικό ποσό θα διαμορφωθεί σε 2.116.000 ευρώ.

Για την περίοδο από το 2005 έως το 2010 το ποσό που έχει επιδικαστεί είναι 1.068.000 ευρώ. Εδώ δεν έχουν υπολογιστεί ακόμα τόκοι και προσαυξήσεις που κατά την εκτίμησή μου θα είναι 650.000 ευρώ, με συνολικό ποσό 1.718.000 ευρώ. Για δε το διάστημα 2010 έως 2020 δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Αν θα υπάρξει, το ποσό θα κυμανθεί σε 2.500.000 ευρώ που μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις θα ανέλθει σε 3.800.000 ευρώ.

Συνολικό ποσό και κατ’ εκτίμηση (2.116.000 + 1.718.000 + 3.800.000 =) 7.634.000 ευρώ περίπου. Το ιλιγγιώδες αυτό ποσό για το ΠΙΙΕΤ που έχει ετήσια έσοδα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί, ούτε με ρύθμιση. Το ποσό για την πρώτη περίοδο, έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, και η «Αποστολική Διακονία», δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος, έχει προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες για την είσπραξή του και μάλιστα για ποσό 3.000.000 ευρώ.

Έγινε μάλιστα το εξής απίστευτο: Η Εκκλησία της Ελλάδος, έδωσε το χρέος αυτό στην ΑΑΔΕ, δηλαδή στη Δ.Ο.Υ. Σύρου (Εφορία Σύρου) να το εισπράξει από το ΠΙΙΕΤ, δυνάμει του υπ’ αριθμ πρωτ. 1706/3.12.2018 εγγράφου εντολής της Αποστολικής Διακονίας και για ποσό που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο, τόκους και προσαυξήσεις συνολικά 2.993.394,44 ευρώ. Η Εκκλησία της Ελλάδος στράφηκε κατά του Ιερού μας Ιδρύματος, του ΠΙΙΕΤ, και μετά από εντολή της, η Εφορία Σύρου έχει δεσμεύσει κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΠΙΙΕΤ, ακριβώς όπως κάνουν οι   τράπεζες σε ένα κοινό κακόπιστο χρεοφειλέτη. Το ΠΙΙΕΤ έχει ουσιαστικά πτωχεύσει. Άμεσος στόχος της Εκκλησίας της Ελλάδας είναι ο Ναός της Μεγαλόχαρης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΠΙΙΕΤ, να καταστεί ενοριακός ναός και το ΠΙΙΕΤ να χάσει την αυτοτέλειά του. Αυτό που δεν κατάφερε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσπαθεί να το καταφέρει τώρα με αυτό το «χρέος».

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η Εκκλησία της Ελλάδος και το Αρχιεπισκοπικό περιβάλλον, για να «ρίξει στάχτη στα μάτια» των Τηνίων, ήρθε σε συμφωνία με την κυβέρνηση προκειμένου να ψηφιστεί διάταξη Νόμου, με την οποία όταν ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΠΙΙΕΤ, χρωστά σε ένα άλλο, όπως η «Αποστολική Διακονία», να μπορεί να διαπραγματεύεται το «χρέος», να πληρώνεται σε δόσεις και να υπάρχουν εκπτώσεις. Αυτή η διάταξη βρίσκεται σήμερα στη Βουλή για ψήφιση. Είναι το άρθρο 90 του φορολογικού νομοσχεδίου με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις». Η διάταξη αυτή απηχεί τις θέσεις της Αποστολικής Διακονίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως φαίνεται και από την από 12.03.2019 επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου Β΄ προς τον Μητροπολίτη Σύρου (η επιστολή αυτή είναι αναρτημένη στον προσωπικό λογαριασμό  facebook του κ. Μανώλη Σώχου, εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για το ΠΙΙΕΤ). Η διάταξη αυτή φυσικά δεν είναι αποδεκτή, είναι ατελής και επικίνδυνη για το ΠΙΙΕΤ, γιατί:

1. Δεν υποχρεώνει την Εκκλησία να δεχτεί διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, είναι στη διακριτική της ευχέρεια και προϋποθέτει διάλογο των δύο νομικών προσώπων.

2. Προϋποθέτει την αναγνώριση του «χρέους» από το ΠΙΙΕΤ, πράγμα που είχε αρνηθεί το ΠΙΙΕΤ μέχρι τώρα, για προφανείς λόγους, γιατί δεν μπορεί με κανένα διακανονισμό να αποπληρώσει το ιλιγγιώδες αυτό ποσό.   

3. Η Εκκλησία είναι σε ισχυρή θέση και ήδη έχει προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ΠΙΙΕΤ μέσω της Εφορίας Σύρου.

Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή ψηφίζεται, αφενός για να αναγνωρίσει το ΠΙΙΕΤ το «χρέος», αφετέρου δε για να προχωρήσει σε διακανονισμό καταβολής του ποσού. Η διάταξη αυτή δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και είναι ιδιαίτερα επαχθής για το ΠΙΙΕΤ, αφού χωρίς ουσιαστική περικοπή των ποσών αυτών που άλλωστε είναι δωρεά, θα οδηγήσει το ΠΙΙΕΤ σε ουσιαστική χρεοκοπία.  

Γ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ «ΧΡΕΟΥΣ» ΜΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Οι συνέπειες για την Τήνο, ακόμη και αν το ΠΙΙΕΤ διατηρηθεί σε λειτουργία είναι:

1. Να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τα άλλα Νομικά Πρόσωπα της Τήνου,

α. Δήμο Τήνου
β. Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
γ. Γηροκομείο Τήνου
δ. Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Ήδη έχει ζητηθεί με το από 22.05.2020 έγγραφο του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του ΠΙΙΕΤ, να συναινέσουν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα στην μείωση της εισφοράς προς αυτά του ΠΙΙΕΤ, στο ήμισυ, και τούτο λόγω αδυναμίας καταβολής των εισφορών αυτών. Το έγγραφο αυτό απεστάλη προς τον Δήμο Τήνου και τα άλλα νομικά πρόσωπα μετά από σχετικό έγγραφο του Δήμου Τήνου προς το ΠΙΙΕΤ υπογεγραμμένο από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα ΠΙΙΕΤ κ. Μανώλη Σώχο, που ζητούσε να πληροφορηθεί την οικονομική κατάσταση του ΠΙΙΕΤ.  

2. Με την αναγνώριση του «χρέους» προς την Αποστολική Διακονία και την αποπληρωμή του με διακανονισμό, το ΠΙΙΕΤ θα μπορεί πλέον να πληρώνει μόνο αυτό το ποσό και κανένα άλλο και συνεπώς αναιρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας του, που έχει αναγνωριστεί πάγια από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Πολιτεία.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΙΕΤ δεν είναι δυνατόν να αποκλίνει από την πάγια στρατηγική απόφαση των Διοικουσών Επιτροπών μέχρι τώρα, που είχαν αρνηθεί να αναγνωρίσουν το «χρέος» αυτό. Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε τρία χρόνια και έχει σκοπό να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του ΠΙΙΕΤ δεν έχει την αρμοδιότητα να αναγνωρίσει ένα τόσο μεγάλο «χρέος» αλλάζοντας την μέχρι τώρα πολιτική του ΠΙΙΕΤ και οδηγώντας το στη χρεοκοπία. 

Δ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Νομοθετική ρύθμιση και τώρα είναι η ευκαιρία με τη διάταξη νόμου που έχει πρόθεση η Κυβέρνηση να ψηφίσει στη Βουλή.

1. Διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων πράγμα που προβλέπεται σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτών με χρέη προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες.

2. Κατάργηση, αναδρομικά από το 2010 του ποσοστού εισφοράς 5% προς την Αποστολική Διακονία.

3. Μείωση-έκπτωση 50% των επιδικασθέντων ποσών 1.216.000 + 1.068.000 ευρώ, και το υπόλοιπο να καταβληθεί σε 300 δόσεις.

Επουδενί δεν αναγνωρίζουμε το χρέος αυτό, το δυσβάστακτο και ιλιγγιώδες ποσό, όπως έχει υπολογιστεί μέχρι σήμερα, γιατί θα οδηγήσει το ΠΙΙΕΤ σε ουσιαστική χρεοκοπία, που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για αυτό, για την Τήνο, αλλά συγχρόνως και για την Εκκλησία, η οποία ουδέποτε πρόκειται να το εισπράξει.

Γιάννης Π. Αλαβάνος

Δικηγόρος

Email: jalavano@otenet.gr       

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Τo χρέος των Τηνίων και το “χρέος” του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

Γράφει ο Γιάννης Π. Αλαβάνος, Δικηγόρος

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά το θρίαμβο του Δήμου Τήνου, του Τηνιακού λαού και του Δημάρχου κ. Γιάννη Σιώτου, με τις 4 ιστορικές και ομόφωνες αποφάσεις 1753 έως 1756/2019 της μείζονος Ολομελείας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες απέρριψε ομόφωνα και πανηγυρικά τις Προσφυγές των Μητροπολίτη κ. Δωρόθεου Β΄, της Διοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, του ιερέως Μεταλληνού κ.λπ., αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων το ΠΙΙΕΤ ως κοινωφελές ίδρυμα, Ευαγές Εθνικό Καθίδρυμα με εκκλησιαστικό χαρακτήρα και το Δήμο Τήνου ότι έχει έννομο συμφέρον στις υποθέσεις του ΠΙΙΕΤ, η Διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος χρησιμοποιώντας ένα «χρέος» που το ΠΙΙΕΤ ποτέ δεν είχε αναγνωρίσει, αλλά υφίσταται έναντι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προσπαθεί να ποδηγετίσει το Ιερό μας Ίδρυμα και να καταργήσει την αυτοτέλεια του, οδηγώντας το σε χρεοκοπία.

Το «χρέος» αυτό δεν δημιουργήθηκε από οικονομική συναλλαγή, αλλά πρόκειται για μία ετήσια εισφορά 5% επί των ακαθάριστων εσόδων του ΠΙΙΕΤ προς την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό έγινε με τον Α.Ν. 976/1946 που μέχρι σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί.

Πρόκειται για δωρεά, δηλαδή χαριστική ενίσχυση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι Νομικό Πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ελέγχεται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δηλαδή από τον Αρχιεπίσκοπό Αθηνών.

Το 1993 η τότε Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΙΕΤ αποφάσισε τη διακοπή κάθε καταβολής προς την Αποστολική Διακονία, θεωρώντας ότι το ΠΙΙΕΤ δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οικονομικά την εισφορά – δωρεά αυτή. Επρόκειτο για μία πατριωτική απόφαση, αφού το ποσό αυτό ήταν δυσβάστακτο για το ΠΙΙΕΤ. Οι επόμενες Διοικούσες Επιτροπές του ΠΙΙΕΤ, έκαναν λάθη ως προς τη διαχείριση του θέματος αυτού γιατί:

1. Δεν έλαβαν υπόψιν τους ότι το 5% ποσοστό εισφοράς, ήταν γραμμένο στο Νόμο και έτσι τυπικά, νομικά, αποτελούσε υποχρέωση του ΠΙΙΕΤ και ουδέποτε ζήτησαν την κατάργηση της διάταξης του Νόμου αυτού.

2. Δεν προχώρησαν σε διαπραγματεύσεις με την Εκκλησία, που να είχαν αποτέλεσμα και τότε μάλιστα που το «χρέος» ήταν ένα μικρό ποσό.

3. Ακολούθησαν τη μακρά δικαστική διαδικασία στα δικαστήρια όλων των βαθμών, ενώ εκ των προτέρων ήταν βέβαιο ότι θα χάσουν τα δικαστήρια και θα τα κερδίσει η Εκκλησία, γιατί η υποχρέωση 5% της εισφοράς αυτής ήταν γραμμένη στο νόμο.

Έτσι η Εκκλησία κέρδισε όλα τα δικαστήρια και σήμερα βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Τα ποσά που οφείλονται είναι τεράστια και δεν μπορούν να αποπληρωθούν ούτε με ρύθμιση. Για την περίοδο 1999 έως 2005 έχουν επιδικαστεί 1.216.000 ευρώ καθώς και τόκοι και προσαυξήσεις 1.800.000 ευρώ, σύνολο πάνω από 3.000.000 ευρώ. Κατά την εκτίμησή μου, μετά από ορθό υπολογισμό των τόκων και των προσαυξήσεων σε ποσό περίπου 900.000 ευρώ το συνολικό ποσό θα διαμορφωθεί σε 2.116.000 ευρώ.

Για την περίοδο από το 2005 έως το 2010 το ποσό που έχει επιδικαστεί είναι 1.068.000 ευρώ. Εδώ δεν έχουν υπολογιστεί ακόμα τόκοι και προσαυξήσεις που κατά την εκτίμησή μου θα είναι 650.000 ευρώ, με συνολικό ποσό 1.718.000 ευρώ. Για δε το διάστημα 2010 έως 2020 δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Αν θα υπάρξει, το ποσό θα κυμανθεί σε 2.500.000 ευρώ που μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις θα ανέλθει σε 3.800.000 ευρώ.

Συνολικό ποσό και κατ’ εκτίμηση (2.116.000 + 1.718.000 + 3.800.000 =) 7.634.000 ευρώ περίπου. Το ιλιγγιώδες αυτό ποσό για το ΠΙΙΕΤ που έχει ετήσια έσοδα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί, ούτε με ρύθμιση. Το ποσό για την πρώτη περίοδο, έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, και η «Αποστολική Διακονία», δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος, έχει προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες για την είσπραξή του και μάλιστα για ποσό 3.000.000 ευρώ.

Έγινε μάλιστα το εξής απίστευτο: Η Εκκλησία της Ελλάδος, έδωσε το χρέος αυτό στην ΑΑΔΕ, δηλαδή στη Δ.Ο.Υ. Σύρου (Εφορία Σύρου) να το εισπράξει από το ΠΙΙΕΤ, δυνάμει του υπ’ αριθμ πρωτ. 1706/3.12.2018 εγγράφου εντολής της Αποστολικής Διακονίας και για ποσό που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο, τόκους και προσαυξήσεις συνολικά 2.993.394,44 ευρώ. Η Εκκλησία της Ελλάδος στράφηκε κατά του Ιερού μας Ιδρύματος, του ΠΙΙΕΤ, και μετά από εντολή της, η Εφορία Σύρου έχει δεσμεύσει κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΠΙΙΕΤ, ακριβώς όπως κάνουν οι   τράπεζες σε ένα κοινό κακόπιστο χρεοφειλέτη. Το ΠΙΙΕΤ έχει ουσιαστικά πτωχεύσει. Άμεσος στόχος της Εκκλησίας της Ελλάδας είναι ο Ναός της Μεγαλόχαρης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΠΙΙΕΤ, να καταστεί ενοριακός ναός και το ΠΙΙΕΤ να χάσει την αυτοτέλειά του. Αυτό που δεν κατάφερε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσπαθεί να το καταφέρει τώρα με αυτό το «χρέος».

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η Εκκλησία της Ελλάδος και το Αρχιεπισκοπικό περιβάλλον, για να «ρίξει στάχτη στα μάτια» των Τηνίων, ήρθε σε συμφωνία με την κυβέρνηση προκειμένου να ψηφιστεί διάταξη Νόμου, με την οποία όταν ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΠΙΙΕΤ, χρωστά σε ένα άλλο, όπως η «Αποστολική Διακονία», να μπορεί να διαπραγματεύεται το «χρέος», να πληρώνεται σε δόσεις και να υπάρχουν εκπτώσεις. Αυτή η διάταξη βρίσκεται σήμερα στη Βουλή για ψήφιση. Είναι το άρθρο 90 του φορολογικού νομοσχεδίου με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις». Η διάταξη αυτή απηχεί τις θέσεις της Αποστολικής Διακονίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως φαίνεται και από την από 12.03.2019 επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου Β΄ προς τον Μητροπολίτη Σύρου (η επιστολή αυτή είναι αναρτημένη στον προσωπικό λογαριασμό  facebook του κ. Μανώλη Σώχου, εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για το ΠΙΙΕΤ). Η διάταξη αυτή φυσικά δεν είναι αποδεκτή, είναι ατελής και επικίνδυνη για το ΠΙΙΕΤ, γιατί:

1. Δεν υποχρεώνει την Εκκλησία να δεχτεί διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, είναι στη διακριτική της ευχέρεια και προϋποθέτει διάλογο των δύο νομικών προσώπων.

2. Προϋποθέτει την αναγνώριση του «χρέους» από το ΠΙΙΕΤ, πράγμα που είχε αρνηθεί το ΠΙΙΕΤ μέχρι τώρα, για προφανείς λόγους, γιατί δεν μπορεί με κανένα διακανονισμό να αποπληρώσει το ιλιγγιώδες αυτό ποσό.   

3. Η Εκκλησία είναι σε ισχυρή θέση και ήδη έχει προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ΠΙΙΕΤ μέσω της Εφορίας Σύρου.

Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή ψηφίζεται, αφενός για να αναγνωρίσει το ΠΙΙΕΤ το «χρέος», αφετέρου δε για να προχωρήσει σε διακανονισμό καταβολής του ποσού. Η διάταξη αυτή δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και είναι ιδιαίτερα επαχθής για το ΠΙΙΕΤ, αφού χωρίς ουσιαστική περικοπή των ποσών αυτών που άλλωστε είναι δωρεά, θα οδηγήσει το ΠΙΙΕΤ σε ουσιαστική χρεοκοπία.  

Γ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ «ΧΡΕΟΥΣ» ΜΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Οι συνέπειες για την Τήνο, ακόμη και αν το ΠΙΙΕΤ διατηρηθεί σε λειτουργία είναι:

1. Να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τα άλλα Νομικά Πρόσωπα της Τήνου,

α. Δήμο Τήνου
β. Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
γ. Γηροκομείο Τήνου
δ. Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Ήδη έχει ζητηθεί με το από 22.05.2020 έγγραφο του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του ΠΙΙΕΤ, να συναινέσουν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα στην μείωση της εισφοράς προς αυτά του ΠΙΙΕΤ, στο ήμισυ, και τούτο λόγω αδυναμίας καταβολής των εισφορών αυτών. Το έγγραφο αυτό απεστάλη προς τον Δήμο Τήνου και τα άλλα νομικά πρόσωπα μετά από σχετικό έγγραφο του Δήμου Τήνου προς το ΠΙΙΕΤ υπογεγραμμένο από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα ΠΙΙΕΤ κ. Μανώλη Σώχο, που ζητούσε να πληροφορηθεί την οικονομική κατάσταση του ΠΙΙΕΤ.  

2. Με την αναγνώριση του «χρέους» προς την Αποστολική Διακονία και την αποπληρωμή του με διακανονισμό, το ΠΙΙΕΤ θα μπορεί πλέον να πληρώνει μόνο αυτό το ποσό και κανένα άλλο και συνεπώς αναιρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας του, που έχει αναγνωριστεί πάγια από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Πολιτεία.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΙΕΤ δεν είναι δυνατόν να αποκλίνει από την πάγια στρατηγική απόφαση των Διοικουσών Επιτροπών μέχρι τώρα, που είχαν αρνηθεί να αναγνωρίσουν το «χρέος» αυτό. Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε τρία χρόνια και έχει σκοπό να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του ΠΙΙΕΤ δεν έχει την αρμοδιότητα να αναγνωρίσει ένα τόσο μεγάλο «χρέος» αλλάζοντας την μέχρι τώρα πολιτική του ΠΙΙΕΤ και οδηγώντας το στη χρεοκοπία. 

Δ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Νομοθετική ρύθμιση και τώρα είναι η ευκαιρία με τη διάταξη νόμου που έχει πρόθεση η Κυβέρνηση να ψηφίσει στη Βουλή.

1. Διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων πράγμα που προβλέπεται σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτών με χρέη προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες.

2. Κατάργηση, αναδρομικά από το 2010 του ποσοστού εισφοράς 5% προς την Αποστολική Διακονία.

3. Μείωση-έκπτωση 50% των επιδικασθέντων ποσών 1.216.000 + 1.068.000 ευρώ, και το υπόλοιπο να καταβληθεί σε 300 δόσεις.

Επουδενί δεν αναγνωρίζουμε το χρέος αυτό, το δυσβάστακτο και ιλιγγιώδες ποσό, όπως έχει υπολογιστεί μέχρι σήμερα, γιατί θα οδηγήσει το ΠΙΙΕΤ σε ουσιαστική χρεοκοπία, που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για αυτό, για την Τήνο, αλλά συγχρόνως και για την Εκκλησία, η οποία ουδέποτε πρόκειται να το εισπράξει.

Γιάννης Π. Αλαβάνος

Δικηγόρος

Email: jalavano@otenet.gr       

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου