Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Τήνος | Da Mike – Dan Barrow το Σάββατο στο OMMA

“Ninemia”
Da Mike – Dan Barrow
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022

έναρξη στις 00.00

ΟΜΜΑ Cocktails by the best view
Λεωφόρο Τριποτάμου