back to top

Δήμαρχος Τήνου – «Οφειλόμενη απάντηση στις καθυστερημένες 15 «αλήθειες» του κ. Κροντηρά»

Μια οφειλόμενη απάντηση στις καθυστερημένες 15 «αλήθειες» του κ. Κροντηρά με τον απολογισμό της τελευταίας εβδομάδας.

Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να ασκείται αντιπολίτευση με σοβαρότητα και προτάσεις και να ασκείται κριτική στα κακώς κείμενα κάθε Δημοτικής Αρχής, απλώς θα ήταν καλό εάν πραγματικά εννοούμε αυτά που λέμε να υπάρχει ένα μέτρο και πραγματικά μια σοβαρότητα. 

Με πραγματική έκπληξη – και το εννοώ- διάβασα μια ανακοίνωση της παράταξης του κ. Κροντηρά όπου τρεις περίπου μήνες (!!!) μετά την δημοσίευση του απολογισμού της Δημοτικής μας αρχής επιχειρεί μια απάντηση με 15 «αλήθειες»…

Θα ξεπεράσω τις κατηγορίες περί φωτογραφιών και δημοσίων σχέσεων (πιθανά εννοούν τη δημοσιοποίηση των δράσεων του Δήμου στα site και στα social media, αλλά θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η ενημέρωση των πολιτών στη σημερινή εποχή γίνεται με σύγχρονο τρόπο), όπως επίσης και την αντιπολίτευση της «φωτογραφικής μηχανής» που είναι περιουσία του Δήμου και χρησιμοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις και θα προσπαθήσω να κάνω κάτι πιο παραγωγικό. 

Να παρουσιάσω 15 έργα/δράσεις της Δημοτικής αρχής μόνο μέσα από τον απολογισμό της τελευταίας εβδομάδας (30/11- 4/12).

Συγκεκριμένα:

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (249.999,33 ΕΥΡΩ εκτιμώμενη αξία) Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες μέσω συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Στις 30/11/2020 αναρτήθηκε στο σύστημα η σχετική απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής μαζί με αντίγραφα των πρακτικών και των δικαιολογητικών, όπως απαιτείται. Η προθεσμία για κατάθεση πιθανών ενστάσεων είναι δέκα ημέρες δηλαδή έως και τις 10/12/2020.
 2. ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΩΕΝ (423.387,10 ΕΥΡΩ εα.) :Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Στις 30/11/2020 αναρτήθηκε στο σύστημα η απόφαση έγκρισης του πρακτικού Ι της Οικονομικής Επιτροπής όπως απαιτείται. Η προθεσμία για κατάθεση πιθανών ενστάσεων είναι δέκα ημέρες δηλαδή έως και τις 10/12/2020.
 3.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ (1.370.000,00 ΕΥΡΩ εα) : Έχει ξεκινήσει διοικητικά το έργο και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας.
 4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ [(Δ. Λιμενικό Ταμείο Τήνου –Άνδρου) 423.387,10 ΕΥΡΩ ε.α.]: Έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού με απόφαση του ΔΣ και ο ηλεκτρονικός φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας διαβιβάστηκε από το ΛΤ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση.
 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1.124.089,76 ΕΥΡΩ ε.α.) Έγινε η κατακύρωση με απόφαση της Ο.Ε. και ο ηλεκτρονικός φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση. 
 6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΣΣΙΝΙ (147.000,00 ΕΥΡΩ εα.) Έχουν εγκριθεί οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού από την Ο.Ε. και η Τεχνική Υπηρεσία ξεκίνησε να ετοιμάζει τον διαγωνισμό στο ΕΣΗΔΗΣ/έχει λάβει συστημικό αριθμό και είναι σε εξέλιξη.
 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ (240.443,44 ΕΥΡΩ εα.). Έγινε η κατακύρωση με απόφαση της Ο.Ε. και ο ηλεκτρονικός φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση. 
 8. ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. ΚΩΜΗΣ (ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ) ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ” (24.800,00 ΕΥΡΩ εα.). Στις 3/12/2020 συντάχθηκε η σχετική σύμβαση εκτέλεσης του έργου. Ακολουθεί ορισμός επιβλέποντα μηχανικού και οι λοιπές διαδικασίες του έργου.
 9. ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΜΑΡΛΑΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (24.800,00 ΕΥΡΩ εα) Στις 3/12/2020 συντάχθηκε η σχετική σύμβαση εκτέλεσης του έργου. Ακολουθεί ορισμός επιβλέποντα μηχανικού και οι λοιπές διαδικασίες του έργου.
 10. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ: Κατατέθηκαν από τους μελετητές η Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη αντλιοστασίου ακαθάρτων των περιοχών Παραγγεριάς & Γλυκανίσου. Eκκρεμεί η διόρθωση – τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης, βάσει των παρατηρήσεων που υπέβαλε η Τ.Υ.
 11. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ”. Έγιναν ενέργειες για την προσαρμογή στο με αριθμό πρωτοκόλλου 54672/25-11-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ειδικότερα εστάλησαν ηλεκτρονικά στοιχεία στον ανάδοχο μελετητή για την συμπλήρωση στοιχείων της υποβληθείσας μελέτης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
 12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΑΝΔΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ (5.642,00€). Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Στάδιο ανάθεσης.
 13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (14.178,78 ΕΥΡΩ)  Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Στάδιο ανάθεσης.
 14.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16μ3 (150.000,00 ΕΥΡΩ εα.) Καταρτίστηκε η διακήρυξη και μετά την έγκριση της από την Ο.Ε., είναι στο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής των στοιχείων του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (ανοικτός διαγωνισμός).
 15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000m3/ΗΜΕΡΑ(448.260,00 ΕΥΡΩ). Έχει  ολοκληρωθεί η σύνταξη της μελέτης  και έπεται η έγκριση των όρων της διακήρυξης & η διαγωνιστική ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ανοικτός διαγωνισμός).

Σε κάθε περίπτωση επειδή οι εκλογές θα γίνουν σε τρία χρόνια θα συμβούλευα να λειτουργήσουμε όλοι με περισσότερη υπευθυνότητα και να κατανοήσουμε ότι δεν περισσεύει κανένας στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας.

Και να το δείξουμε και με τα έργα και με τις πράξεις μας

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Δήμαρχος Τήνου – «Οφειλόμενη απάντηση στις καθυστερημένες 15 «αλήθειες» του κ. Κροντηρά»

Μια οφειλόμενη απάντηση στις καθυστερημένες 15 «αλήθειες» του κ. Κροντηρά με τον απολογισμό της τελευταίας εβδομάδας.

Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να ασκείται αντιπολίτευση με σοβαρότητα και προτάσεις και να ασκείται κριτική στα κακώς κείμενα κάθε Δημοτικής Αρχής, απλώς θα ήταν καλό εάν πραγματικά εννοούμε αυτά που λέμε να υπάρχει ένα μέτρο και πραγματικά μια σοβαρότητα. 

Με πραγματική έκπληξη – και το εννοώ- διάβασα μια ανακοίνωση της παράταξης του κ. Κροντηρά όπου τρεις περίπου μήνες (!!!) μετά την δημοσίευση του απολογισμού της Δημοτικής μας αρχής επιχειρεί μια απάντηση με 15 «αλήθειες»…

Θα ξεπεράσω τις κατηγορίες περί φωτογραφιών και δημοσίων σχέσεων (πιθανά εννοούν τη δημοσιοποίηση των δράσεων του Δήμου στα site και στα social media, αλλά θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η ενημέρωση των πολιτών στη σημερινή εποχή γίνεται με σύγχρονο τρόπο), όπως επίσης και την αντιπολίτευση της «φωτογραφικής μηχανής» που είναι περιουσία του Δήμου και χρησιμοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις και θα προσπαθήσω να κάνω κάτι πιο παραγωγικό. 

Να παρουσιάσω 15 έργα/δράσεις της Δημοτικής αρχής μόνο μέσα από τον απολογισμό της τελευταίας εβδομάδας (30/11- 4/12).

Συγκεκριμένα:

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (249.999,33 ΕΥΡΩ εκτιμώμενη αξία) Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες μέσω συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Στις 30/11/2020 αναρτήθηκε στο σύστημα η σχετική απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής μαζί με αντίγραφα των πρακτικών και των δικαιολογητικών, όπως απαιτείται. Η προθεσμία για κατάθεση πιθανών ενστάσεων είναι δέκα ημέρες δηλαδή έως και τις 10/12/2020.
 2. ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΩΕΝ (423.387,10 ΕΥΡΩ εα.) :Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Στις 30/11/2020 αναρτήθηκε στο σύστημα η απόφαση έγκρισης του πρακτικού Ι της Οικονομικής Επιτροπής όπως απαιτείται. Η προθεσμία για κατάθεση πιθανών ενστάσεων είναι δέκα ημέρες δηλαδή έως και τις 10/12/2020.
 3.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ (1.370.000,00 ΕΥΡΩ εα) : Έχει ξεκινήσει διοικητικά το έργο και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας.
 4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ [(Δ. Λιμενικό Ταμείο Τήνου –Άνδρου) 423.387,10 ΕΥΡΩ ε.α.]: Έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού με απόφαση του ΔΣ και ο ηλεκτρονικός φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας διαβιβάστηκε από το ΛΤ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση.
 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1.124.089,76 ΕΥΡΩ ε.α.) Έγινε η κατακύρωση με απόφαση της Ο.Ε. και ο ηλεκτρονικός φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση. 
 6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΣΣΙΝΙ (147.000,00 ΕΥΡΩ εα.) Έχουν εγκριθεί οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού από την Ο.Ε. και η Τεχνική Υπηρεσία ξεκίνησε να ετοιμάζει τον διαγωνισμό στο ΕΣΗΔΗΣ/έχει λάβει συστημικό αριθμό και είναι σε εξέλιξη.
 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ (240.443,44 ΕΥΡΩ εα.). Έγινε η κατακύρωση με απόφαση της Ο.Ε. και ο ηλεκτρονικός φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση. 
 8. ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. ΚΩΜΗΣ (ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ) ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ” (24.800,00 ΕΥΡΩ εα.). Στις 3/12/2020 συντάχθηκε η σχετική σύμβαση εκτέλεσης του έργου. Ακολουθεί ορισμός επιβλέποντα μηχανικού και οι λοιπές διαδικασίες του έργου.
 9. ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΜΑΡΛΑΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (24.800,00 ΕΥΡΩ εα) Στις 3/12/2020 συντάχθηκε η σχετική σύμβαση εκτέλεσης του έργου. Ακολουθεί ορισμός επιβλέποντα μηχανικού και οι λοιπές διαδικασίες του έργου.
 10. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ: Κατατέθηκαν από τους μελετητές η Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη αντλιοστασίου ακαθάρτων των περιοχών Παραγγεριάς & Γλυκανίσου. Eκκρεμεί η διόρθωση – τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης, βάσει των παρατηρήσεων που υπέβαλε η Τ.Υ.
 11. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ”. Έγιναν ενέργειες για την προσαρμογή στο με αριθμό πρωτοκόλλου 54672/25-11-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ειδικότερα εστάλησαν ηλεκτρονικά στοιχεία στον ανάδοχο μελετητή για την συμπλήρωση στοιχείων της υποβληθείσας μελέτης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
 12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΑΝΔΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ (5.642,00€). Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Στάδιο ανάθεσης.
 13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (14.178,78 ΕΥΡΩ)  Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Στάδιο ανάθεσης.
 14.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16μ3 (150.000,00 ΕΥΡΩ εα.) Καταρτίστηκε η διακήρυξη και μετά την έγκριση της από την Ο.Ε., είναι στο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής των στοιχείων του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (ανοικτός διαγωνισμός).
 15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000m3/ΗΜΕΡΑ(448.260,00 ΕΥΡΩ). Έχει  ολοκληρωθεί η σύνταξη της μελέτης  και έπεται η έγκριση των όρων της διακήρυξης & η διαγωνιστική ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ανοικτός διαγωνισμός).

Σε κάθε περίπτωση επειδή οι εκλογές θα γίνουν σε τρία χρόνια θα συμβούλευα να λειτουργήσουμε όλοι με περισσότερη υπευθυνότητα και να κατανοήσουμε ότι δεν περισσεύει κανένας στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας.

Και να το δείξουμε και με τα έργα και με τις πράξεις μας

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ