Δήμος Τήνου – Σχετικά με την παραχώρηση παραλίας χωρίς δημοπρασία

Ανακοίνωση σχετικά με την παραχώρηση παραλίας – αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις (χωρίς δημοπρασίας).

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχες της παραχώρησης της απλής χρήσης παραλίας – αιγιαλού χωρίς δημοπρασία (όμορες), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» και επιθυμούν την παραχώρηση αυτού για την τριετία 2020 – 2022, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται. Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

(β) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),

(γ) άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

(δ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας και

(ε) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο

Το αντάλλαγμα για τους κατά τα ανωτέρω αιτούμενους χώρους θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση της Οικο+1νομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Τήνου, αρμόδιος υπάλληλος: Καλογεράκης Δημήτρης, e-mail: dkalog@1516.syzefxis.gov.gr.

Η Αντιδήμαρχος Τήνου

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter