Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Δήμος Τήνου – Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2022

«Υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων πεζοδρομίων έτους 2022»

Όσοι ενδιαφέρονται για παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το κατάστημα τους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή για έκθεση εμπορευμάτων για το έτος 2022, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως προς το Δήμο Τήνου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου, για τον περαιτέρω έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, την καταβολή του ανάλογου τέλους και κατόπιν την έκδοση της σχετικής άδειας παραχώρησης του χώρου.

Στην αίτηση, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία, οι αιτούντες αναγράφουν:

– Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης,
– τη θέση, την έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο είναι:
– Η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων κάθε είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 Ν.3463/2006).
– Η επιχείρηση να διαθέτει την απαραίτητη βάσει νόμου «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος» ή «Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος», για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια χρήσης του χώρου, αυτή θα θεωρηθεί αυθαίρετη, με συνέπεια να επιβληθούν σε βάρος της υπόχρεης επιχείρησης τα ανάλογα κατά περίπτωση πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, πέραν του νόμιμα παραχωρηθέντος. Μερική καταβολή του οφειλόμενου τέλους δε νομιμοποιεί τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και κατά συνέπεια το πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης επιβάλλεται επί του συνολικού τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαπίστωση της παράβασης αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων για δεύτερη φορά εντός της ίδιας χρήσης έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση της σχετικής άδειας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Για το Δήμο Τήνου,
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Δημήτρης Καλογεράκης

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 6 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -