Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Δήμος Τήνου – Τροπολογία στο νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img

Στη χθεσινή δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνο αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Πέτρος Κουσουνάδης και Άννα Μαρβέλια σύμφωνα με τις κατωτέρω έγγραφες τοποθετήσεις τους.

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Τήνου Ιωάννης Σιώτος, καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτης Σανταμούρης για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με email για το μοναδικό θέμα της Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης, μετά από αίτημα της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου να κατατεθούν οι κάτωθι τροπολογίες στο νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, που ψηφίζεται την Τρίτη 5 Μαΐου στην Βουλή, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε στο να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα :

«Πρόταση κατάθεσης τροπολογίας στο νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται την Τρίτη 5 Μαΐου στην Βουλή, η οποία θα αφορά τα έργα εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα νησιά μας».

Για το εν λόγω θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σχέδιο των δύο (2) προτεινόμενων τροπολογιών προκειμένου να κατατεθούν στο νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

1. Η ισχύς εγκρίσεων επέμβασης, πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, αδειών εγκατάστασης και πρωτοκόλλων εγκατάστασης για κυρίως ή συνοδά έργα αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί εκτάσεων για την αναγνώριση της νομής ή της κυριότητας των οποίων, ΟΤΑ α’ βαθμού έχουν ασκήσει ένδικα μέσα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την τακτική διαδικασία του ΚΠολΔ, αναστέλλεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρις ότου τελεσιδικήσει στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας το ασκηθέν ένδικο μέσο. Η αναστολή ισχύος του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνοδών έργων οδοποιίας που έχουν ολοκληρωθεί κατά την δημοσίευση του παρόντος.

2. Η αναστολή ισχύος της παρ. 1 διακόπτεται είτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου κατόπιν σχετικής αίτησης των αδειούχων εταιρειών είτε με την τελεσίδικη απόρριψη του ασκηθέντος ενδίκου μέσου. Οι αδειούχες εταιρείες δύνανται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να αιτηθούν κατά την κείμενη νομοθεσία την τροποποίηση του σχεδιασμού τους επί των έργων, των οποίων οι άδειες και εγκρίσεις αναστέλλονται, προκειμένου να μην εμπίπτουν χωρικά στις αμφισβητούμενες από τους οικείους Δήμους εκτάσεις. Στην περίπτωση αυτή παρατείνονται όλες οι τυχόν προθεσμίες της διάρκειας ισχύος των σχετιζόμενων με το οικείο έργο αδειών για ίσο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης τροποποίησης μέχρι την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων.

3. Η νομή, η κατοχή και η χρήση των εκτάσεων της παρ. 1 αποδίδεται στους οικείους Δήμους από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την τελεσιδικία των ασκηθέντων ενδίκων μέσων και διακόπτονται οι όποιες τυχόν εργασίες ή άλλες πράξεις διατάραξης της νομής τους επί των εκτάσεων αυτών. Οι εκδούσες αρχές των αδειών και εγκρίσεων της παρ. 1 εκδίδουν βεβαιώσεις αναστολής της ισχύος τους ή αποφάσεις διακοπής εργασιών κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων συνοδευόμενης από το δικόγραφο του ασκηθέντος από τον οικείο Δήμο ενδίκου μέσου. Η αναστολή ισχύος της παρ. 1 και η διακοπή των τυχόν εργασιών εγκατάστασης δεν εξαρτάται από την έκδοση των βεβαιώσεων του προηγούμενου εδαφίου και επέρχεται αυτοδικαίως με την δημοσίευση του παρόντος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» διατηρήθηκε και μετά την εισαγωγή του ΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 53 ΕισΝΑΚ και επεκτάθηκε υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων με το άρθρο 1 του ν.δ. 31/1968.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη: «επί των αδέσποτων και των δημοσίων κτημάτων εν γένει νομεύς θεωρείται το Δημόσιον, έστω και αν ουδεμίαν ενήργησεν επ’ αυτών πράξιν νομής».

Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ίδιου ως άνω α.ν. 1539/1938: «τα επί ακινήτων κτημάτων δικαιώματα του Δημοσίου εις ουδεμίαν υπόκεινται παραγραφήν».

Όπως παγίως άλλωστε έχει κριθεί από τη νομολογία του Αρείου Πάγου (βλ. ΟλΑΠ 8/2013 ΧρΙΔ 2013.511, ΑΠ 1079/2012, 242/2017, 1824/2014, 76/2007, 184/2018), οι Δήμοι δεν δύνανται να στερηθούν τη νομή τους, σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα τους από τρίτο.

Εντούτοις και σε συνδυασμό με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της υλοποίησης του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ των εκάστοτε αδειοδοτουσών αρχών, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διατάραξης ή/και προσβολής των δικαιωμάτων νομής και κυριότητας των Δήμων επί εκτάσεων εντός των οποίων επιχειρείται η υλοποίηση (κυρίως ή συνοδών) έργων εγκατάστασης αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η καθυστέρηση δε στην τελεσίδικη κρίση, επί των ασκηθέντων από τους οικείους Δήμους ενδίκων μέσων κατά την τακτική διαδικασία του ΚΠολΔ, καθιστά εξαιρετικά πιθανό τον κίνδυνο δημιουργίας τετελεσμένων ως προς τα περιουσιακά ως άνω στοιχεία των Δήμων, δεδομένου ότι μέχρι την δημοσίευση των αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων και του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα εκάστοτε έργα θα έχουν ήδη υλοποιηθεί προκαλώντας μη αναστρέψιμη βλάβη στις εν λόγω εκτάσεις και κατά συνέπεια στην αξία της εκάστοτε δημοτικής περιουσίας.

Ως εκ τούτου, η παρούσα ρύθμιση προτείνεται προκειμένου μέχρι την τελεσίδικη ρύθμιση της διαφοράς να προστατευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων, ενώ ταυτόχρονα δίδεται η δυνατότητα τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού των τυχόν υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων με παράλληλη παράταση της ισχύος των αδειών που έχουν ήδη εξασφαλίσει και οι οποίες δεν αναστέλλονται με την παρ. 1 της παρούσας αλλά σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτές, έτσι ώστε να μην προκληθεί καμία οικονομική βλάβη στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Μέχρι την εκπόνηση και έγκριση επικαιροποιημένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλονται οι διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης εντός της περιφέρειάς τους των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που δεν είναι εφοδιασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος με εν ισχύ Άδεια Εγκατάστασης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 9 του ν. 3851/2010 ορίστηκε ότι:

«2. Για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β`) και τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και έχουν διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε.. Αν δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, η έγκριση εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. γίνεται με εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β`).

3. Εγκεκριμένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης επιβάλλεται να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται προκειμένου να εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Στις περιπτώσεις ήδη θεσμοθετημένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ρυθμιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεως γης, το περιεχόμενο των οποίων δεν καλύπτει επαρκώς τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μέχρι την εναρμόνιση τους προς τις κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων Α.Π.Ε. γίνεται με άμεση και αποκλειστική εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β`)…

4. Καταργούνται οι περιπτώσεις ια` της παρ. 1 του άρθρου 6 (Κεφάλαιο Β`), η` της παρ. 1 του άρθρου 14 (κεφάλαιο Γ) και στ` της παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α` της παρ. 2 του άρθρου 21 (Κεφάλαιο Ε`) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφορου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β`).».

Εντούτοις, από το 2010 που εκκίνησε η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων, έχουν ήδη παρέλθει δέκα (10) έτη και ακόμα δεν έχει λάβει χώρα η εναρμόνιση αφενός του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αφετέρου των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων της εν λόγω Περιφέρειας, με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με αποτέλεσμα οι δεκάδες άδειες για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. στα μοναδικής αισθητικής αξίας και τουριστικής υπεραξίας νησιά του Νοτίου Αιγαίου να έχουν εκδοθεί αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις οριζόντιες και γενικές προϋποθέσεις αυτού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους νησιών.

Περαιτέρω, με τον προς ψήφιση Περιβαλλοντικό Νόμο σκοπείται να μειωθεί στο ελάχιστο, ήτοι στα δύο (2) έτη, ο χρόνος έκδοσης αδειών Α.Π.Ε., ενώ αντίθετα ο χρόνος που απαιτείται για την εναρμόνιση αφενός του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αφετέρου των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων της εν λόγω Περιφέρειας αναμένεται μετά βεβαιότητας να είναι άνω των δύο (2) ετών. Ως εκ τούτου, η δια της παρούσας προτεινόμενη αναστολή των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που δεν είναι εφοδιασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος με εν ισχύ Άδεια Εγκατάστασης, έτσι ώστε να μην θιγούν γεγενημένα επιχειρηματικά συμφέροντα, καθίσταται απολύτως αναγκαία προκειμένου η εγκατάσταση των έργων Α.Π.Ε. στην «πρωταθλήτρια» της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να συντελεστεί αφού προηγουμένως έχουν με τον δέοντα επιστημονικό, τεχνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό τρόπο αξιολογηθεί οι επιπτώσεις τους και σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο κάθε μεμονωμένου νησιού, μέσω της εναρμόνισης των ως άνω Σχεδίων. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι απολύτως βέβαιο ότι μέχρι την εναρμόνισή τους, θα έχουν ήδη εγκατασταθεί δεκάδες έως και εκατοντάδες ανεμογεννήτριες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί υπόψη τα τόσο σημαντικά από οικονομικής και οικολογικής άποψης τοπικά χαρακτηριστικά εκάστου νησιού, με ανυπολόγιστες συνέπειες στον τουρισμό μας που αποτελεί την «ατμομηχανή» της εθνικής μας οικονομίας.

Τις εν λόγω τροπολογίες επεξεργάστηκαν και συνέταξαν από κοινού η ομάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε προς τούτω με την με αριθμό 8/Β/2020 απόφαση του Δημάρχου Τήνου. Η εν λόγω ομάδα εργασίας απαρτίζονταν από του κ.κ. Τρύφωνα Κόλλια Δικηγόρο Αθηνών, εξειδικευμένο σε περιβαλλοντικά ζητήματα και δη ανεμογεννήτριες και τους πολιτικούς μηχανικούς Χρήστο Παπαευαγγελίου και Γιώργο Βιδάλη. Την εν λόγω ομάδα συντόνιζε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Αρχιτέκτονας μηχανικός κ. Πέτρος Μαρκουΐζος.

Οι οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγιώτη Κροντηρά απέστειλαν τα εξής :

«Τοποθετούμαστε θετικά και υπερψηφίζουμε τα προσχέδια των τροπολογιών όπως μας παρατέθηκαν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Συγχρόνως όμως, καταγγέλλουμε για μια ακόμη φορά την επιλογή του Προεδρείου για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου δια περιφοράς και όχι μέσω τηλεδιάσκεψης. Αν μη τι άλλο, σ’ ένα τόσο σοβαρό θέμα για τον τόπο μας, δεν είναι δυνατόν να αποκλείεται ο διάλογος και να μην έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει και να παρακολουθήσει την εν λόγω συνεδρίαση ο Τηνιακός λαός, που αγωνιά για τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα που σήμερα μας απασχολεί.

Παράλληλα, στηλιτεύουμε την αδράνεια και την αδιαφορία των τελευταίων ετών από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, καθώς όλο αυτό το διάστημα δεν έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να προταθούν προς νομοθετική διευθέτηση ζητήματα που αφορούν την εκπόνηση ενός επικαιροποιημένου τοπικού Χωροταξικού Σχεδίου. Σοβαρές παραλείψεις και αμέλειες, μας οδηγούν σήμερα σε αποφάσεις και πρωτοβουλίες της τελευταίας πραγματικά στιγμής, αμφιβόλου αποτελέσματος».

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Πέτρος Κουσουνάδης απέστειλε τα εξής :

«Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ Διότι:

α) η πρόταση για οποιαδήποτε τροπολογία κατατεθεί σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα το οποίο καταστρέφει συνολικά το περιβάλλον σε όλη την Ελλάδα, αυτόματα σηματοδοτεί την συμφωνία επί της αρχής με το νομοσχέδιο. Για εμάς το εν λόγω νομοσχέδιο δεν επιδέχεται βελτιώσεων, αντιθέτως πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.

Να σημειωθεί εδώ ότι με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού, έστω και με την τροπολογία που προτείνεται, ουσιαστικά η Τήνος και το Νότιο Αιγαίο κερδίζει μια μικρή καθυστέρηση μόνο της καταστροφής της. Δεν έχουμε τις αυταπάτες ότι μετά από τον οδοστρωτήρα που έρχεται ακόμη και για τις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, θα μπορέσει να περάσει το οποιοδήποτε Τοπικό Χωρικό Σχέδιο αν δεν εναρμονίζεται με τον νόμο αυτόν. Συμπερασματικά πρέπει να εναντιωθούμε στο σύνολο του νομοσχεδίου και να γίνει άλλη νομοθετική ρύθμιση για την υλοποίηση του αιτήματός μας.

β) Ακριβώς αυτό το αίτημά μας, συμπυκνώνεται στην ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία έχει επίσης περάσει ομόφωνα και από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, για αναστολή όλων των αδειών και όλων των εργασιών μέχρις ότου οριστικοποιηθεί το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Παρόλα αυτά, η τροπολογία μιλάει μόνο για αναστολή των έργων που δεν έχουν άδεια εγκατάστασης, δηλαδή όχι για το σύνολο των έργων όπως έχουμε μέχρι τώρα συμφωνήσει.

γ) Η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι οι εν λόγω δύο τροπολογίες δεν έχουν καμία τύχη. Για την μία εκ των δύο η οποία μιλάει για έργα που έχουν να κάνουν με δημοτικές εκτάσεις, έχει ήδη γίνει προσπάθεια πρωτύτερα η οποία δεν είχε αποτέλεσμα, ενώ η δεύτερη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πολιτικά σχέδια της κυβέρνησης τα οποία είναι απολύτως ξεκάθαρα στο πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου και τα οποία για τις ανεμογεννήτριες συγκεκριμένα συνοψίζονται στο να εγκατασταθούν όσες περισσότερες γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ακόμη και σε περιοχές Natura.

Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να συμφωνήσουμε σε μια τροπολογία η οποία, είναι ξεκάθαρο ότι συζητιέται προκειμένου οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας να έχουν κάνει μια υποτιθέμενη προσπάθεια να συνδράμουν στον δίκαιο αγώνα μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, στηρίζουν την κυβέρνηση, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της και θα ψηφίσουν το εν λόγω καταστρεπτικό νομοσχέδιο με ή χωρίς την τροπολογία. Είναι λάθος η εκτίμησή μας αυτή; Μένει να το αποδείξουν».

Η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Άννα Μαραβέλια απέστειλε τα εξής :

«Με την παρούσα τοποθέτησή μας καταδικάζουμε το γεγονός ότι την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι εργασίες στην περιοχή Πράσσα εσείς βάλατε Δημοτικό Συμβούλιο. Ως Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε ότι το θέμα έπρεπε να μπει σε συνεδρίαση ΔΣ, λόγω της μεγάλης σημασίας του, γι’ αυτό και στάλθηκε άλλωστε αίτημα όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για σύγκληση ΔΣ. Το δε αίτημα όμως είχε σταλεί από την Παρασκευή 1 η Μαΐου και ενώ θα μπορούσε να γίνει εχθές Κυριακή (αφού απ’ότι βλέπω η Πρόσκληση για συνεδρίαση είχε ήδη γραφτεί από τις 2.5.2020) ή και αύριο μετά το μεσημέρι, εσείς ορίσατε την συνεδρίαση την ίδια επίμαχη ώρα. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που θα έπρεπε σύσσωμοι να κινητοποιούμαστε, εσείς να καλείτε σε συνεδρίαση έστω και δια παριφοράς. Σαφέστατα γνωρίζατε , όπως όλοι μας, ότι την Δευτέρα θα λάβουν χώρα ξανά οι εργασίες σκυροδέτησης. Όπως έχουμε επανειλημμένα εκφράσει και στις συνεδριάσεις της Διαδημοτικής Επιτροπής η πρότασή μας είναι ότι πρέπει να είμαστε επάνω όλοι οι αιρετοί ως επικεφαλής και μπροστάρηδες του αγώνα των φορέων και των κατοίκων για να διαμαρτυρηθούμε, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα ασφαλείας (αποστάσεις, μέτρα ατομικής προστασίας κλπ)..

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θα τοποθετηθούμε συνολικά επί του νομοσχεδίου που εμείς το χαρακτηρίζουμε επιεικώς έκτρωμα και καλούμε όλο το σώμα να το καταδικάσει στο σύνολό του και να ζητήσει την απόσυρσή του!

Το εν λόγω νομοσχέδιο επί του οποίου ζητείται να κατατεθούν οι τροπολογίες περιέχει «δηλητηριώδη άρθρα» πολλά από τα οποία εντάχθηκαν χωρίς καν διαβούλευση διότι η κυβέρνηση φοβήθηκε την κατακραυγή για τα δώρα και τα ρουσφέτια στους επιχειρηματίες.

Μιλάμε λοιπόν για ένα νομοσχέδιο που έρχεται να εξολοθρεύσει τα όποια ελάχιστα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας είχαν παραμείνει και δεν είχαν προλάβει να αποτελειώσουν οι πολιτικές αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση της ΝΔ πήρε φόρα και δεν σταματά. Αξιοποιεί την πανδημία, την απαγόρευση συναθροίσεων και τη δυσκολία κινητοποίησεων και νομοθετεί, αιφνιδιαστικά και χωρίς κανένα διάλογο το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο. Ό,τι δεν πρόλαβε λοιπόν λόγω των εκλογών να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το φέρνει τώρα εν μέσω κορονοϊού η κυβέρνηση της ΝΔ, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη.

Με το νομοσχέδιο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αλλάξει εκ βάθρων το πλαίσιο αδειοδότησης των ΑΠΕ στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των επενδυτών και των μονοπωλιακών ομίλων που πιέζουν για μεγάλες επενδύσεις. Σ’αυτό το πλαίσιο, “συμπαρασύρονται” όλες οι χρήσεις γης και εκτάσεις, αρχαιολογικές, δάση και δασικές εκτάσεις. Στην αδειοδότηση των ΑΠΕ που οδηγούν σε περιβαλλοντική καταστροφή βουνών με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Αντικαθίσταται η Άδεια Παραγωγής με μια Βεβαίωση Παραγωγού και δεν θα απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ, με τελικό στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών σε λιγότερο από έξι μήνες.

Επιπλέον επιχειρείται συνολική παρέμβαση και στις Προστατευόμενες Περιοχές, όπου καταργούνται οι υφιστάμενοι φορείς διαχείρισης και αντικαθίστανται από τον «Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής», ενώ για τις περιοχές «Natura» το νομοσχέδιο εισάγει 4 ζώνες «κλιμακούμενης προστασίας», βάσει των οποίων θα καθοριστούν και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των Προστατευόμενων Περιοχών. Ανοίγει ‘ετσι ο δρόμος για λατομεία, ξενοδοχεία, εξορύξεις, αιολικά πάρκα και σε περιοχές Natura 2000.Στο νησί μας η Βορειοανατολική πλευρά από τον Τσικνιά έως τη Λειβάδα είναι περιοχή natura, με το εν λόγω νομοσχέδιο μένει απροστάτευτη και βορά στους υποψήφιους επενδυτές.

Ανοίγει συνεπώς ο δρόμος και στην μέχρι πρότινος προστατευόμενη περιοχή, να μπορούν να φυτεύουν ακόμα και εκεί ανεμογεννήτριες αφού και λόγω των υψηλών ανέμων θα μπει στο στόχαστρό τους (μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Τσικνιάς ήταν κατά τη μυθολογία η κατοικία του θεού των Ανέμων).

Επιπλέον αίρει διατάξεις προστασίας, επιτρέπει και διευρύνει τις επιχειρηματικές δράσεις, μονιμοποιεί καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες δράσεις στα δασικά οικοσυστήματα που έγιναν μέχρι το 2011.

Επιπλέον με το άρθρο 47 παρ 2 καταργούνται οι εθνικοί δρυμοί και ονομάζονται εθνικά πάρκα δηλαδή σταματάει η προστασία των πυρήνων των εθνικών δρυμών στους οποίους δεν μπορούσε να γίνει καμιά παρέμβαση στον πυρήνα τους κάθε εθνικού δρυμού και αφήνονταν η φύση αδιατάραχτη. Τώρα με την κατάργησή τους και ονομασία τους ως εθνικά πάρκα μπορούν να αναπτυχθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και στους πυρήνες των εθνικών δρυμών .

Το άρθρο 48 είναι αντισυνταγματικό και ουσιαστικά ακυρώνονται οι μέχρι σήμερα δασικοί χάρτες, αλλάζει το περιεχόμενό τους θα αναρτηθούν πάλι. Νομιμοποιεί κάθε παράνομη αλλαγή χρήσης και καταπάτηση δασικών εκτάσεων και δασών μέχρι το 1975.

Με το άρθρο 49, τροποποιείται η σύνθεση των ΕΠ.Ε.Α., ( Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων) σε βάρος της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας για την κρίση επί του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων τον οποίο εξετάζουν οι επιτροπές και πληρούν οι Δασολόγοι των Δασικών Υπηρεσιών. Η αλλαγή της σύνθεσης με τη συμμετοχή άσχετων επιστημονικά ειδικοτήτων, (1 δικηγόρο και μάλιστα ως πρόεδρο της επιτροπής και 1 μηχανικό) είναι σα να βάζει πρόεδρο δικαστηρίου, Δασολόγο!!!

Με το άρθρο 84 ο τοπικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων ( ΤΣΔΑ ) εγκρίνεται πλέον με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής, που έχει δεδομένη την πλειοψηφία η παράταξη του Δημάρχου, και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων, η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες της Τοπικής Διοίκησης στην έγκριση των σχεδίων διαχείρισης και νομοθετεί την «κατ’ εξαίρεση» και για «έκτακτες περιπτώσεις» λήψη απόφασης για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στον γενικό γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων προβλέψεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Αφαιρεί την αρμοδιότητα της έγκρισης των «τοπικών σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων» από τα Δημοτικά Συμβούλια υποβαθμίζοντάς τα ακόμα παραπέρα και την παραδίδει υποχρεωτικά στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, διευκολύνει και ενισχύει παραπέρα τη νομική θεμελίωση της ολοκληρωτικής εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα , καθώς απαλλάσσεται πλέον από την υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων , ενώ επιτρέπει «κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων» κατασκευή κτισμάτων στα ¨πράσινα σημεία¨ .

Διαφωνούμε λοιπόν με το σύνολο και την φιλοσοφία του Ν/Σ.

Η εν λόγω τροπολογίες σε αυτό το εκτρωματικό νομοσχέδιο δεν αλλάζουν ούτε στο παραμικρό τίποτα. Ακόμα και ο χρόνος που λέτε ότι θα κερδίσετε δεν έχει τίποτα να προσφέρει, όταν όλα τα υπόλοιπα άρθρα ουσιαστικά ανοίγουν το δρόμο και στρώνουν το χαλί «στους πράσινους επενδυτές» να ασκούν άνευ όρων τα καταστροφικά τους σχέδια πχ εδώ λέει για απλή Βεβαίωση στο άψε σβήσε ! Άρα δεν μπορούμε να ζητήσουμε παρά την απόσυρσή στο σύνολό του.

Όλους αυτούς τους μήνες γνωρίζοντας τον αγώνα του τηνιακού λαού δεν έκαναν τίποτα και δεν στήριξαν τα αιτήματα μας. Τάχα κάποιοι από αυτούς θα φέρουν τροπολογία , ποιοι αυτοί που στηρίζουν και υλοποιούν τα σχέδια αυτά στο όνομα των “πράσινων επενδύσεων” και φυτεύουν παντού ανεμογεννήτριες.

Αλλά ακόμα και αν περνούσε τέτοια τροπολογία (αυτή που έχει να κάνει με τα Πράσσα) και χαθεί το δικαστήριο τι θα γίνει; Θα πούμε τι ; Οπότε και η βάση που μπαίνει είναι επικίνδυνη αφού ξέρετε ότι η νομοθεσία και τα δικαστήρια είναι προκλητικά υπέρ τους.

Όσον αφορά την δεύτερη τροπολογία που αφορά και τα υπόλοιπα νησιά μιλάει για αναστολή μέχρι να γίνει το χωροταξικό εμείς με την λογική του να μπουν εδώ και όχι εκεί δεν συμφωνούμε. Το αίτημα πρέπει να είναι για ανάκληση αδειών και χρηματοδοτήσεων.

Εν κατακλείδι ζητάμε να υιοθετηθεί η πρότασή μας για κατάργηση του νομοσχεδίου και δεν συνυπογράφουμε τις παρούσες τροπολογίες.

Καλούμε τον κόσμο και τους φορείς του νησιού να συνεχίσουν τις πολύμορφες κινητοποιήσεις καθώς ακόμα και η πείρα μας έδειξε ότι και τις δύο φορές που σταμάτησαν τα σχέδια τους ήταν λόγω των κινητοποιήσεων του τηνιακού λαού!».

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές διατάξεις,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(19 υπέρ, 2 κατά)

Την κατάθεση των προτεινόμενων ως άνω δύο (2) τροπολογιών επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Μειοψήφησαν οι επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Πέτρος Κουσουνάδης και Άννα Μαρβέλια σύμφωνα με τις ανωτέρω έγγραφες τοποθετήσεις τους.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 7 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -