Παρασκευή, 18 και Σάββατο, 19 Ιουνίου
από τις 21.00
Dj live set ΣTELLΛ VI @nerό