back to top

Δράσεις περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Τήνου

Το σχολικό έτος 2022-2023 η Περιβαλλοντική Ομάδα της Γ Τάξης του Γυμνασίου Τήνου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CONNECT και στη Δράση με τίτλο «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» η οποία εντάσσεται στα Προγράμματα του Άξονα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα) της ΔΔΕ Κυκλάδων. Συντονιστής των Προγραμμάτων ήταν ο εκπαιδευτικός Δρ. Παυλής Ευάγγελος (Γεωγράφος-Ερευνητής), ενώ στην ομάδα έργου συμμετείχε και η εκπαιδευτικός κ. Σιδέρη Καλομοίρα (Πολιτικός Μηχανικός-Αρχιτέκτων), υποδιευθύντρια του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, αλλά και της ευρύτερης περιβαλλοντικής δράσης του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022: Επίσκεψη εκπροσώπου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Το Μπατίκι» στο Γυμνάσιο Τήνου μετά από πρόσκληση του υπευθύνου
  • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022: Επίσκεψη εκπροσώπου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Καλλονή-Κελλιά» στο Γυμνάσιο Τήνου μετά από πρόσκληση του υπευθύνου
  • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023: Εκπαιδευτική επίσκεψη Γυμνασίου Τήνου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου
  • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023: Περιβαλλοντική δράση του Γυμνασίου Τήνου στο Αλσύλλιο στη θέση «Καλάμια» στο λιμάνι της Χώρας σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «Φίλοι του Πρασίνου»
  • ΜΑΡΤΙΟΣ 2023: Εκπαιδευτικός περίπατος του Γυμνασίου Τήνου (Εξώμβουργο-Κουμάρος-Βωλάξ) σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Το Μπατίκι»

Παράλληλα, σχετικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα από το μάθημα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, όπου αναπτύσσονται δεξιότητες ερευνητικής μάθησης, συνεργασίας και παρουσίασης και οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να εντοπίσουν και να αναλύσουν τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους της Τήνου και να αποτιμήσουν την αξία τους.

Σκοπός των δράσεων αυτών ήταν οι μαθητές/-τριες να ανακαλύψουν την έννοια της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονομίας και να αποτιμήσουν τη σχέση κοινωνίας-οικονομίας-πολιτισμού-περιβάλλοντος, συζητώντας προβλήματα και προοπτικές.

Την Τετάρτη 29/3, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα με τη συμμετοχή γονέων (συμπεριλαμβανομένου το Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) και των συνεργαζόμενων φορέων.  Η παρουσίαση περιλάμβανε τη μεθοδολογία, τις συζητήσεις που έγιναν για τις έννοιες κλειδιά όπως η βιωσιμότητα, η αειφορία, η τοπική ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία, οι δράσεις αναλυτικά, η καταγραφή των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Τήνου από ομάδες ομάδες εργασίας που διεξήγαγαν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα και, τέλος, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Οι μαθητές παρουσίασαν με άρτιο τρόπο τα ευρήματά τους στο ευρύτερο κοινό που καταχεικρόκτησε την προσπάθειά τους, δείχνοντας ότι το μέλλον είναι εδώ. Το Γυμνάσιο προσπαθεί να χτίσει τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης του μέλλοντος και πιστεύει στη δύναμη και στις δεξιότητες όλων των μαθητών/-τριών του.

Με το παρόν αποστέλλεται η αναλυτική περιγραφή της κάθε δράσης (ημερολόγιο δράσεων). Η περσινή και η φετινή παρουσίαση θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του σχολείου (https://gym-tinou.kyk.sch.gr/).

Τονίζουμε ότι τα προγράμματα αυτά (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CONNECT και Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα) γίνονται εκτός του σχολικού ωραρίου και σε καθαρά εθελοντική βάση από τους εκπαιδευτικούς.

Ευχαριστούμε θερμά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) «Το Μπατίκι» και «Καλλονή-Κελλιά», τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο  «Φίλοι του Πρασίνου» για την εθελοντική συνεργασία και συνεισφορά τους και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο τους.

Η αναγνώριση, προστασία και ενίσχυση της αξίας των τοπικών φυσικών και πολιτισμικών κοινών πόρων, η ενδυνάμωση της συμμετοχικότητας και της αίσθησης της Κοινότητας αποτελούν βασικά ζητούμενα βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρουμε στις επόμενες γενεές. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, επιστημόνων, συμμετοχή πολιτών, παραγωγών, επιχειρηματιών και μέσα από ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης… για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας και να διασφαλίσουμε τις ανάγκες και το «ευ ζην» των επόμενων γενεών.

Το ζητούμενο είναι να βρεθούν νέοι τρόποι διαχείρισης των πόρων μας, οι οποίοι αποτελούν συλλογική ιδιοκτησία όλων μας!


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΜΠΑΤΙΚΙ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ

Στις 15 Νοεμβρίου 2022 η πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) «Το Μπατίκι» κ. Ψάλτη Αναστασία επισκέφτηκε το Γυμνάσιο της Τήνου μετά από πρόσκληση του κ. Παυλή Ευαγγέλου, υπεύθυνου καθηγητή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECT. Στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων μαζί με τον κ. Παυλή συζήτησαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες της περιβαλλοντικής ομάδας τις έννοιες της βιωσιμότητας, της αειφορίας και της τοπικής ανάπτυξη.

Σκοπός της δράσης ήταν η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στην έννοια της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης που είναι βασισμένη σε μια ισορροπημένη συσχέτιση κοινωνικών αναγκών, οικονομικής δραστηριότητας, πολιτισμού και περιβάλλοντος και προϋποθέτει αναγνώριση της αξίας των τοπικών φυσικών και πολιτισμικών κοινών πόρων. Η δράση συνεχίστηκε μέσα από το μάθημα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, όπου αναπτύσσονται δεξιότητες ερευνητικής μάθησης, συνεργασίας και παρουσίασης και οι μαθητές, μεταξύ άλλων, κλήθηκαν να εντοπίσουν και να αναλύσουν τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους της Τήνου, συσχετίζοντάς τους με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ευχαριστούμε θερμά την Κοιν.Σ.Επ. «Το Μπατίκι» για την εθελοντική συνεργασία της και της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο της.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2022 τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) «Καλλονή-Κελλιά» κ. Νταφούλη Λήδα και κ. Δελατόλας Μάνθος επισκέφτηκαν το Γυμνάσιο της Τήνου, μετά από πρόσκληση του υπεύθυνου καθηγητή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECT κ. Παυλή Ευαγγέλου. Ενημέρωσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες της Περιβαλλοντικής Ομάδας για την έννοια, τη λειτουργία και την αξία της κυκλικής οικονομίας και για τη σχέση της με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και για την ανακύκλωση και το έργο της Κοιν.Σ.Επ. Η εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. έχει αναλάβει τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών για το νησί της Τήνου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκε η σύνδεση της κυκλικής και της κοινωνικής οικονομίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και σχολιάστηκαν καθημερινά βιώματα των εργαζομένων και των μελών της Κοιν.Σ.Επ. που αφορούσαν την εκτέλεση αυτού του τόσο σημαντικού έργου τους. Τα βιώματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης των κατοίκων της Τήνου σε θέματα ανακύκλωσης, η οποία είναι υπόθεση όλων μας. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν βιωματικά δρώμενα. Αυτά αφορούσαν επιδείξεις ορθού διαχωρισμού ανακυκλωσίμων υλικών εντός της σχολικής αίθουσας και πρακτική εκπαίδευση στο σημείο συγκέντρωσης ανακυκλωσίμων έξω από το σχολείο.

Στο τέλος, μοιράστηκαν τσάντες ανακύκλωσης σε μαθητές και καθηγητές, καθώς και μικρά χρηστικά δώρα με θέμα την ανακύκλωση, ενώ ορίστηκαν υπεύθυνες μαθήτριες για τη  συγκέντρωση ανακυκλωσίμων υλικών.

Ευχαριστούμε θερμά την Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-Κελιά» για την εθελοντική συνεργασία της και της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο της.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΝΟΥ

Στις 24 Ιανουαρίου 2023, μαθητές και μαθήτριες της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Τήνου επισκέφτηκαν τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Τήνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECT και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Παυλή Ευάγγελο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με την έννοια του «συνεταιρίζεσθαι» και η αποτίμηση του ρόλου και της αξίας ενός συνεταιρισμού στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τήνου ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί τον «πνεύμονα» του παραγωγικού τομέα του νησιού. Παρέχει υποστήριξη στους αγρότες σε θέματα ενημέρωσης, επιδοτήσεων, αξιοποίησης αγροτικών προϊόντων, κ.α., και τους προμηθεύει με σπόρους, μηχανήματα, ζωοτροφές, λιπάσματα και κάθε είδους εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ιδιαίτερα σημαντικού επαγγέλματός τους.

Οι αγρότες της Τήνου, μέσω του συνεταιρισμούς τους, παράγουν και μεταποιούν φρέσκο γάλα (χωρίς συντηρητικά), γραβιέρα, καρίκι (τυρί που ωριμάζει μέσα σε νεροκολοκύθα), κοπανιστή (ΠΟΠ από αγελαδινό γάλα), μπαλάκι, βούτυρο, μυζήθρα, ανθότυρο, κ.α. Η μεταποίηση γίνεται στις εγκαταστάσεις του τυροκομείου της Τήνου στην περιοχή του Τριποτάμου.

Παράλληλα ο συνεταιρισμός, μέσω του πρατηρίου του, προωθεί όλα τα τοπικά προϊόντα του νησιού: κάππαρη, κρίταμο, μέλι, κρασί, ρακί, τσίπουρο, όσπρια, μαρμελάδες, αγκινάρες, γλυκά κουταλιού, σάλτσες, χειροποίητα ζυμαρικά, πετιμέζι, σύκα, βότανα, αμυγδαλωτά, παστέλια, κ.α.

Ο διευθυντής του συνεταιρισμού κ. Δελατόλας Ιωσήφ έδωσε έμφαση στη διατροφική και πιστοποιημένη ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Ακολούθησε συζήτηση και για την έννοια της συμβολικής τους ποιότητας που συνδέει πολλαπλώς και διαχρονικά τον άνθρωπο με τον τόπο. Τονίστηκε και το θέμα ανάγκης απασχόλησης των νέων με την κτηνοτροφία (ο μικρότερος κτηνοτρόφος είναι 55 ετών!) σε συνδυασμό με το σοβαρό πρόβλημα των μικρών εκτάσεων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες βόσκησης των ζώων. Από την άλλη, έγινε αναφορά στη γεωργία και στην αξία της πεδιάδας της Κώμης που τροφοδοτεί ολόκληρη την Τήνο, αλλά και τα γύρω νησιά, με γεωργικά προϊόντα.

Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις για τη λειτουργία του συνεταιρισμού, το προσωπικό, τις συνθήκες εργασίας, τα προϊόντα, κ.α., κατανόησαν το προστατευτικό πλαίσιο που παρέχει ο συνεταιρισμός στους παραγωγούς απέναντι στις δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες της αγοράς και στο τέλος απέκτησαν μια καλή πρώτη εικόνα του ρόλου των συνεταιρισμών και της αξίας τους για την επίτευξη βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Τα βασικά εφόδια για να ανταπεξέλθουμε στις αυξανόμενες προ(σ)κλήσεις του μέλλοντος είναι η ποιότητα, η τοπικότητα και η συλλογικότητα που θα χαρακτηρίσουν τους τρόπους που συνδεόμαστε με τον τόπο μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου για την εθελοντική συνεργασία του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΑΜΙΑ» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, μαθητές και μαθήτριες της Γ Τάξης του Γυμνασίου Τήνου, συμπεριλαμβανομένης και της Περιβαλλοντικής Ομάδας, επισκέφθηκαν ανά ομάδες το αλσύλλιο στα «Καλάμια» στο λιμάνι της Χώρας της Τήνου, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές κ. Παυλή Ευάγγελο κ. Χαρβαλιά Κωνσταντίνο και κ. Χατζίρη Αλέξανδρο και τις καθηγήτριές τους κ. Κουσουνάδη Δέσποινα, κ. Κυριακοπούλου Πελαγία, κ. Πρελορέντζου Ελένη, κ. Σιδέρη Καλομοίρα και κ. Σταμάτη Σοφία, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου «Φίλοι του Πρασίνου». Σκοπός της δράσης ήταν η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην έννοια του κλαδέματος και η εκμάθηση της τεχνικής μέσα από το κλάδεμα των αλμυρικιών του αλσυλλίου, το οποίο φυτεύτηκε το 2019 μετά από πρωτοβουλία του Γυμνασίου της Τήνου και του Συλλόγου «Φίλοι του Πρασίνου».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ψάλτης Ιωάννης και ο Αντιπρόεδρος κ. Δεσύπρης Στυλιανός ενημέρωσαν τους μαθητές/-τριες για τη σημασία και την αξία του εν λόγω αλσυλλίου, το οποίο θα πρέπει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να περιποιούμαστε και να συντηρούμε. Έδειξαν στην πράξη πώς χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του κλαδέματος (ψαλίδι, πριόνι, κλαδευτήρι), πώς κόβουμε τα κλαδιά ώστε να μην πληγώνεται και να μην καταστρέφεται το δέντρο, πώς συνεργαζόμαστε σε ομάδες, κ.α. Τα παιδιά συμμετείχαν στη δράση με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και κλάδεψαν όλο το αλσύλλιο, συνεργαζόμενα σε ομάδες.

Είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι της Τήνου να πλαισιώνουν περιβαλλοντικούς συλλόγους, συμμετέχοντας σε δράσεις που αναδεικνύουν τις αξίες του περιβάλλοντος και του τοπίου μας, να τα επανακαλύψουν ως «χώρους ζωής» και ως πόρους ανάπτυξης, δίδοντας έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης μιας συνείδησης τοπίου.

Ευχαριστούμε θερμά τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο  «Φίλοι του Πρασίνου» για την  εθελοντική συνεργασία του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΕΞΩΜΒΡΟΥΡΓΟ-ΚΟΥΜΑΡΟΣ-ΒΩΛΑΞ)

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικός περίπατος των μαθητών και μαθητριών της Περιβαλλοντικής Ομάδας της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου στο μονοπάτι Εξώμβουργο-Κουμάρος-Βωλάξ, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECT που συντονίζει ο κ. Παυλής Ευάγγελος. Υπεύθυνοι της συγκεκριμένης δράσης ήταν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου κ. Παυλής Ευάγγελος και κ. Σιδέρη Καλομοίρα και οδηγός ο εκπαιδευτικός κ. Παλαμάρης Μάρκος, που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. «Το Μπατίκι».

Σκοπός της δράσης ήταν η βιωματική προσέγγιση της σχέσης κοινωνίας-οικονομίας-πολιτισμού-περιβάλλοντος και η αναγνώριση φυσικών και πολιτισμικών πόρων στο πεδίο. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, είδαμε αναβαθμίδες και εξηγήσαμε τον ρόλο και την αξία τους. Περπατήσαμε μέσα από ογκώδεις σφαιροειδείς γρανιτένιους βράχους και βελανιδιές και τα συνδέσαμε με ελληνικούς μύθους της κοσμογονίας και συμβολισμούς. Επισκεφθήκαμε την αυτοδιαχειριζόμενη Λέσχη του Κουμάρου και μιλήσαμε για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τη σημασία της. Μιλήσαμε για την ανάγκη αξιοποίησης της γνώσης (που διαφέρει από την απλή συλλογή πληροφορίας) και την ικανότητα σύνδεσης όλων των επιστημών που προϋποθέτει κριτική σκέψη και φαντασία. Εντοπίσαμε παραδείγματα αξιοποίησης φυσικών πόρων (π.χ. καλλιέργειες, δομικά υλικά) και πολλά καλά παραδείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής (π.χ. λιθόχτιστες κατασκευές) που ενσωματώνεται αρμονικά στο τοπίο. Συναντήσαμε ξωκλήσια και αναφερθήκαμε σε ιστορίες και θρύλους που συνδέονται με αυτά. Επισκεφθήκαμε μια παλιά διατηρημένη αποθήκη, είδαμε το αποστακτήριο, τον ξυλόφουρνο και τα παραδοσιακά δοχεία αποθήκευσης και εξηγήσαμε τους τρόπους που παλαιότερα παρασκευάζονταν τα προϊόντα.  

Ευχαριστούμε θερμά την Κοιν.Σ.Επ. «Το Μπατίκι» για την εθελοντική συνεργασία της και της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο της.

Η αναγνώριση, προστασία και ενίσχυση της αξίας των τοπικών φυσικών και πολιτισμικών κοινών πόρων, η ενδυνάμωση της συμμετοχικότητας και της αίσθησης της Κοινότητας αποτελούν βασικά ζητούμενα βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία πρέπει να μεταφέρουμε στις επόμενες γενεές.

Το ζητούμενο είναι να βρεθούν νέοι τρόποι διαχείρισης των πόρων μας οι οποίοι αποτελούν συλλογική ιδιοκτησία όλων μας!

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Δράσεις περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Τήνου

Το σχολικό έτος 2022-2023 η Περιβαλλοντική Ομάδα της Γ Τάξης του Γυμνασίου Τήνου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CONNECT και στη Δράση με τίτλο «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» η οποία εντάσσεται στα Προγράμματα του Άξονα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα) της ΔΔΕ Κυκλάδων. Συντονιστής των Προγραμμάτων ήταν ο εκπαιδευτικός Δρ. Παυλής Ευάγγελος (Γεωγράφος-Ερευνητής), ενώ στην ομάδα έργου συμμετείχε και η εκπαιδευτικός κ. Σιδέρη Καλομοίρα (Πολιτικός Μηχανικός-Αρχιτέκτων), υποδιευθύντρια του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, αλλά και της ευρύτερης περιβαλλοντικής δράσης του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022: Επίσκεψη εκπροσώπου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Το Μπατίκι» στο Γυμνάσιο Τήνου μετά από πρόσκληση του υπευθύνου
  • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022: Επίσκεψη εκπροσώπου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Καλλονή-Κελλιά» στο Γυμνάσιο Τήνου μετά από πρόσκληση του υπευθύνου
  • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023: Εκπαιδευτική επίσκεψη Γυμνασίου Τήνου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου
  • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023: Περιβαλλοντική δράση του Γυμνασίου Τήνου στο Αλσύλλιο στη θέση «Καλάμια» στο λιμάνι της Χώρας σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «Φίλοι του Πρασίνου»
  • ΜΑΡΤΙΟΣ 2023: Εκπαιδευτικός περίπατος του Γυμνασίου Τήνου (Εξώμβουργο-Κουμάρος-Βωλάξ) σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Το Μπατίκι»

Παράλληλα, σχετικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα από το μάθημα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, όπου αναπτύσσονται δεξιότητες ερευνητικής μάθησης, συνεργασίας και παρουσίασης και οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να εντοπίσουν και να αναλύσουν τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους της Τήνου και να αποτιμήσουν την αξία τους.

Σκοπός των δράσεων αυτών ήταν οι μαθητές/-τριες να ανακαλύψουν την έννοια της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονομίας και να αποτιμήσουν τη σχέση κοινωνίας-οικονομίας-πολιτισμού-περιβάλλοντος, συζητώντας προβλήματα και προοπτικές.

Την Τετάρτη 29/3, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα με τη συμμετοχή γονέων (συμπεριλαμβανομένου το Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) και των συνεργαζόμενων φορέων.  Η παρουσίαση περιλάμβανε τη μεθοδολογία, τις συζητήσεις που έγιναν για τις έννοιες κλειδιά όπως η βιωσιμότητα, η αειφορία, η τοπική ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία, οι δράσεις αναλυτικά, η καταγραφή των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Τήνου από ομάδες ομάδες εργασίας που διεξήγαγαν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα και, τέλος, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Οι μαθητές παρουσίασαν με άρτιο τρόπο τα ευρήματά τους στο ευρύτερο κοινό που καταχεικρόκτησε την προσπάθειά τους, δείχνοντας ότι το μέλλον είναι εδώ. Το Γυμνάσιο προσπαθεί να χτίσει τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης του μέλλοντος και πιστεύει στη δύναμη και στις δεξιότητες όλων των μαθητών/-τριών του.

Με το παρόν αποστέλλεται η αναλυτική περιγραφή της κάθε δράσης (ημερολόγιο δράσεων). Η περσινή και η φετινή παρουσίαση θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του σχολείου (https://gym-tinou.kyk.sch.gr/).

Τονίζουμε ότι τα προγράμματα αυτά (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CONNECT και Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα) γίνονται εκτός του σχολικού ωραρίου και σε καθαρά εθελοντική βάση από τους εκπαιδευτικούς.

Ευχαριστούμε θερμά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) «Το Μπατίκι» και «Καλλονή-Κελλιά», τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο  «Φίλοι του Πρασίνου» για την εθελοντική συνεργασία και συνεισφορά τους και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο τους.

Η αναγνώριση, προστασία και ενίσχυση της αξίας των τοπικών φυσικών και πολιτισμικών κοινών πόρων, η ενδυνάμωση της συμμετοχικότητας και της αίσθησης της Κοινότητας αποτελούν βασικά ζητούμενα βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρουμε στις επόμενες γενεές. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, επιστημόνων, συμμετοχή πολιτών, παραγωγών, επιχειρηματιών και μέσα από ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης… για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας και να διασφαλίσουμε τις ανάγκες και το «ευ ζην» των επόμενων γενεών.

Το ζητούμενο είναι να βρεθούν νέοι τρόποι διαχείρισης των πόρων μας, οι οποίοι αποτελούν συλλογική ιδιοκτησία όλων μας!


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΜΠΑΤΙΚΙ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ

Στις 15 Νοεμβρίου 2022 η πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) «Το Μπατίκι» κ. Ψάλτη Αναστασία επισκέφτηκε το Γυμνάσιο της Τήνου μετά από πρόσκληση του κ. Παυλή Ευαγγέλου, υπεύθυνου καθηγητή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECT. Στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων μαζί με τον κ. Παυλή συζήτησαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες της περιβαλλοντικής ομάδας τις έννοιες της βιωσιμότητας, της αειφορίας και της τοπικής ανάπτυξη.

Σκοπός της δράσης ήταν η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στην έννοια της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης που είναι βασισμένη σε μια ισορροπημένη συσχέτιση κοινωνικών αναγκών, οικονομικής δραστηριότητας, πολιτισμού και περιβάλλοντος και προϋποθέτει αναγνώριση της αξίας των τοπικών φυσικών και πολιτισμικών κοινών πόρων. Η δράση συνεχίστηκε μέσα από το μάθημα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, όπου αναπτύσσονται δεξιότητες ερευνητικής μάθησης, συνεργασίας και παρουσίασης και οι μαθητές, μεταξύ άλλων, κλήθηκαν να εντοπίσουν και να αναλύσουν τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους της Τήνου, συσχετίζοντάς τους με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ευχαριστούμε θερμά την Κοιν.Σ.Επ. «Το Μπατίκι» για την εθελοντική συνεργασία της και της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο της.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2022 τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) «Καλλονή-Κελλιά» κ. Νταφούλη Λήδα και κ. Δελατόλας Μάνθος επισκέφτηκαν το Γυμνάσιο της Τήνου, μετά από πρόσκληση του υπεύθυνου καθηγητή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECT κ. Παυλή Ευαγγέλου. Ενημέρωσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες της Περιβαλλοντικής Ομάδας για την έννοια, τη λειτουργία και την αξία της κυκλικής οικονομίας και για τη σχέση της με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και για την ανακύκλωση και το έργο της Κοιν.Σ.Επ. Η εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. έχει αναλάβει τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών για το νησί της Τήνου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκε η σύνδεση της κυκλικής και της κοινωνικής οικονομίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και σχολιάστηκαν καθημερινά βιώματα των εργαζομένων και των μελών της Κοιν.Σ.Επ. που αφορούσαν την εκτέλεση αυτού του τόσο σημαντικού έργου τους. Τα βιώματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης των κατοίκων της Τήνου σε θέματα ανακύκλωσης, η οποία είναι υπόθεση όλων μας. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν βιωματικά δρώμενα. Αυτά αφορούσαν επιδείξεις ορθού διαχωρισμού ανακυκλωσίμων υλικών εντός της σχολικής αίθουσας και πρακτική εκπαίδευση στο σημείο συγκέντρωσης ανακυκλωσίμων έξω από το σχολείο.

Στο τέλος, μοιράστηκαν τσάντες ανακύκλωσης σε μαθητές και καθηγητές, καθώς και μικρά χρηστικά δώρα με θέμα την ανακύκλωση, ενώ ορίστηκαν υπεύθυνες μαθήτριες για τη  συγκέντρωση ανακυκλωσίμων υλικών.

Ευχαριστούμε θερμά την Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-Κελιά» για την εθελοντική συνεργασία της και της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο της.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΝΟΥ

Στις 24 Ιανουαρίου 2023, μαθητές και μαθήτριες της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Τήνου επισκέφτηκαν τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Τήνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECT και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Παυλή Ευάγγελο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με την έννοια του «συνεταιρίζεσθαι» και η αποτίμηση του ρόλου και της αξίας ενός συνεταιρισμού στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τήνου ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί τον «πνεύμονα» του παραγωγικού τομέα του νησιού. Παρέχει υποστήριξη στους αγρότες σε θέματα ενημέρωσης, επιδοτήσεων, αξιοποίησης αγροτικών προϊόντων, κ.α., και τους προμηθεύει με σπόρους, μηχανήματα, ζωοτροφές, λιπάσματα και κάθε είδους εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ιδιαίτερα σημαντικού επαγγέλματός τους.

Οι αγρότες της Τήνου, μέσω του συνεταιρισμούς τους, παράγουν και μεταποιούν φρέσκο γάλα (χωρίς συντηρητικά), γραβιέρα, καρίκι (τυρί που ωριμάζει μέσα σε νεροκολοκύθα), κοπανιστή (ΠΟΠ από αγελαδινό γάλα), μπαλάκι, βούτυρο, μυζήθρα, ανθότυρο, κ.α. Η μεταποίηση γίνεται στις εγκαταστάσεις του τυροκομείου της Τήνου στην περιοχή του Τριποτάμου.

Παράλληλα ο συνεταιρισμός, μέσω του πρατηρίου του, προωθεί όλα τα τοπικά προϊόντα του νησιού: κάππαρη, κρίταμο, μέλι, κρασί, ρακί, τσίπουρο, όσπρια, μαρμελάδες, αγκινάρες, γλυκά κουταλιού, σάλτσες, χειροποίητα ζυμαρικά, πετιμέζι, σύκα, βότανα, αμυγδαλωτά, παστέλια, κ.α.

Ο διευθυντής του συνεταιρισμού κ. Δελατόλας Ιωσήφ έδωσε έμφαση στη διατροφική και πιστοποιημένη ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Ακολούθησε συζήτηση και για την έννοια της συμβολικής τους ποιότητας που συνδέει πολλαπλώς και διαχρονικά τον άνθρωπο με τον τόπο. Τονίστηκε και το θέμα ανάγκης απασχόλησης των νέων με την κτηνοτροφία (ο μικρότερος κτηνοτρόφος είναι 55 ετών!) σε συνδυασμό με το σοβαρό πρόβλημα των μικρών εκτάσεων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες βόσκησης των ζώων. Από την άλλη, έγινε αναφορά στη γεωργία και στην αξία της πεδιάδας της Κώμης που τροφοδοτεί ολόκληρη την Τήνο, αλλά και τα γύρω νησιά, με γεωργικά προϊόντα.

Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις για τη λειτουργία του συνεταιρισμού, το προσωπικό, τις συνθήκες εργασίας, τα προϊόντα, κ.α., κατανόησαν το προστατευτικό πλαίσιο που παρέχει ο συνεταιρισμός στους παραγωγούς απέναντι στις δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες της αγοράς και στο τέλος απέκτησαν μια καλή πρώτη εικόνα του ρόλου των συνεταιρισμών και της αξίας τους για την επίτευξη βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Τα βασικά εφόδια για να ανταπεξέλθουμε στις αυξανόμενες προ(σ)κλήσεις του μέλλοντος είναι η ποιότητα, η τοπικότητα και η συλλογικότητα που θα χαρακτηρίσουν τους τρόπους που συνδεόμαστε με τον τόπο μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τήνου για την εθελοντική συνεργασία του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΑΜΙΑ» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, μαθητές και μαθήτριες της Γ Τάξης του Γυμνασίου Τήνου, συμπεριλαμβανομένης και της Περιβαλλοντικής Ομάδας, επισκέφθηκαν ανά ομάδες το αλσύλλιο στα «Καλάμια» στο λιμάνι της Χώρας της Τήνου, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές κ. Παυλή Ευάγγελο κ. Χαρβαλιά Κωνσταντίνο και κ. Χατζίρη Αλέξανδρο και τις καθηγήτριές τους κ. Κουσουνάδη Δέσποινα, κ. Κυριακοπούλου Πελαγία, κ. Πρελορέντζου Ελένη, κ. Σιδέρη Καλομοίρα και κ. Σταμάτη Σοφία, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου «Φίλοι του Πρασίνου». Σκοπός της δράσης ήταν η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην έννοια του κλαδέματος και η εκμάθηση της τεχνικής μέσα από το κλάδεμα των αλμυρικιών του αλσυλλίου, το οποίο φυτεύτηκε το 2019 μετά από πρωτοβουλία του Γυμνασίου της Τήνου και του Συλλόγου «Φίλοι του Πρασίνου».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ψάλτης Ιωάννης και ο Αντιπρόεδρος κ. Δεσύπρης Στυλιανός ενημέρωσαν τους μαθητές/-τριες για τη σημασία και την αξία του εν λόγω αλσυλλίου, το οποίο θα πρέπει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να περιποιούμαστε και να συντηρούμε. Έδειξαν στην πράξη πώς χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του κλαδέματος (ψαλίδι, πριόνι, κλαδευτήρι), πώς κόβουμε τα κλαδιά ώστε να μην πληγώνεται και να μην καταστρέφεται το δέντρο, πώς συνεργαζόμαστε σε ομάδες, κ.α. Τα παιδιά συμμετείχαν στη δράση με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και κλάδεψαν όλο το αλσύλλιο, συνεργαζόμενα σε ομάδες.

Είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι της Τήνου να πλαισιώνουν περιβαλλοντικούς συλλόγους, συμμετέχοντας σε δράσεις που αναδεικνύουν τις αξίες του περιβάλλοντος και του τοπίου μας, να τα επανακαλύψουν ως «χώρους ζωής» και ως πόρους ανάπτυξης, δίδοντας έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης μιας συνείδησης τοπίου.

Ευχαριστούμε θερμά τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο  «Φίλοι του Πρασίνου» για την  εθελοντική συνεργασία του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΕΞΩΜΒΡΟΥΡΓΟ-ΚΟΥΜΑΡΟΣ-ΒΩΛΑΞ)

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικός περίπατος των μαθητών και μαθητριών της Περιβαλλοντικής Ομάδας της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου στο μονοπάτι Εξώμβουργο-Κουμάρος-Βωλάξ, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης» και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECT που συντονίζει ο κ. Παυλής Ευάγγελος. Υπεύθυνοι της συγκεκριμένης δράσης ήταν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου κ. Παυλής Ευάγγελος και κ. Σιδέρη Καλομοίρα και οδηγός ο εκπαιδευτικός κ. Παλαμάρης Μάρκος, που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. «Το Μπατίκι».

Σκοπός της δράσης ήταν η βιωματική προσέγγιση της σχέσης κοινωνίας-οικονομίας-πολιτισμού-περιβάλλοντος και η αναγνώριση φυσικών και πολιτισμικών πόρων στο πεδίο. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, είδαμε αναβαθμίδες και εξηγήσαμε τον ρόλο και την αξία τους. Περπατήσαμε μέσα από ογκώδεις σφαιροειδείς γρανιτένιους βράχους και βελανιδιές και τα συνδέσαμε με ελληνικούς μύθους της κοσμογονίας και συμβολισμούς. Επισκεφθήκαμε την αυτοδιαχειριζόμενη Λέσχη του Κουμάρου και μιλήσαμε για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τη σημασία της. Μιλήσαμε για την ανάγκη αξιοποίησης της γνώσης (που διαφέρει από την απλή συλλογή πληροφορίας) και την ικανότητα σύνδεσης όλων των επιστημών που προϋποθέτει κριτική σκέψη και φαντασία. Εντοπίσαμε παραδείγματα αξιοποίησης φυσικών πόρων (π.χ. καλλιέργειες, δομικά υλικά) και πολλά καλά παραδείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής (π.χ. λιθόχτιστες κατασκευές) που ενσωματώνεται αρμονικά στο τοπίο. Συναντήσαμε ξωκλήσια και αναφερθήκαμε σε ιστορίες και θρύλους που συνδέονται με αυτά. Επισκεφθήκαμε μια παλιά διατηρημένη αποθήκη, είδαμε το αποστακτήριο, τον ξυλόφουρνο και τα παραδοσιακά δοχεία αποθήκευσης και εξηγήσαμε τους τρόπους που παλαιότερα παρασκευάζονταν τα προϊόντα.  

Ευχαριστούμε θερμά την Κοιν.Σ.Επ. «Το Μπατίκι» για την εθελοντική συνεργασία της και της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο της.

Η αναγνώριση, προστασία και ενίσχυση της αξίας των τοπικών φυσικών και πολιτισμικών κοινών πόρων, η ενδυνάμωση της συμμετοχικότητας και της αίσθησης της Κοινότητας αποτελούν βασικά ζητούμενα βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία πρέπει να μεταφέρουμε στις επόμενες γενεές.

Το ζητούμενο είναι να βρεθούν νέοι τρόποι διαχείρισης των πόρων μας οι οποίοι αποτελούν συλλογική ιδιοκτησία όλων μας!

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου