Κοινότητα Κτικάδου – Έγγραφο στον Δήμο Τήνου για την προετοιμασία των Κιονίων εν όψει της τουριστικής περιόδου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου που πραγματοποιήθηκε 29 Μαρτίου, συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε την προετοιμασία του οικισμού Κιονίων εν όψει τουριστικής περιόδου.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι ενόψει της τουριστικής περιόδου είναι απαραίτητο να γίνουν εντός των ορίων της Κοινότητας Κτικάδου διάφορες εργασίες για τον ευπρεπισμό της Κοινότητας.

Τις προτάσεις της παρουσίασε στα μέλη του Συμβουλίου σε πρόγραμμα Power Point και πρότεινε στο Συμβούλιο η παρουσίαση αυτή να αποσταλεί προς τον Δήμο Τήνου ώστε να λάβει γνώση και να επιληφθεί επί των θεμάτων.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Ολοκληρώνοντας η πρόεδρος την εισήγησή της κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Ακολούθησε μακρά διαλογική συζήτηση και το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσισε ομόφωνα:

✔ να αποσταλεί αίτημα προς τον Δήμο Τήνου που θα συνοδεύεται από την παρουσίαση στο πρόγραμμα Power Point, με τις προτάσεις για τις απαραίτητες εργασίες για τον ευπρεπισμό της κοινότητας Κτικάδου, ώστε να λάβουν γνώση ο Δήμαρχος, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και η Τεχνική Υπηρεσία και να επιληφθούν σχετικά

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter