Ελένη Χριστάκη, η νέα Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Αγίας Τριάδας Γύρλας Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση που έκανε η νέα διοίκηση του Ιερού Ιδρύματος της Αγίας Τριάδας προχώρησε στην εκλογή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Η πρόεδρος του Ιδρύματος της Αγίας Τριάδας, κ. Άννα Ορφανού ανέφερε κατά την συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3463/2006 τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ως πρόεδρος και από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως αντιπρόεδρός του.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Ιδρύματος. Ο κος. Ψάρρος Γεώργιος, ο κος. Βέρσαλης Εμμανούηλ, η κα. Χριστάκη Ελένη (Αντιπρόεδρος), η κα. Άννα Ορφανού (Πρόεδρος) και ο κος. Τριαντάφυλλος Γεώργιος

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, παρακαλώ να προτείνουμε ένα μέλος για Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, ο οποίος σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 231 του Ν.3463/2006 θα είναι Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Ιδρύματος της Αγίας Τριάδας ορίζει ομόφωνα Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος την κα Χριστάκη Ελένη.

H θητεία της Αντιπροέδρου ορίζεται ως τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή ως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter