back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Τήνος – Απάντηση της Ενεργειακής Κυκλάδων στην ΠΕΔ. Ν. Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ.
Έδρα: Οτζιάς, νήσου Κέας
Τηλ Κέας 22880 21868 Τηλ Τήνου 22830 51217 Κιν. τηλ. 69 32 23 80 10        
Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Κοινοποίηση: κ.κ Βουλευτές Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κο Γεώργιο Χατζημάρκο
Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ ΚΕΔΕ
κ.κ Δημάρχους
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Μ.Μ.Ε

Θέμα: Απάντηση επί ψηφίσματός σας για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί της Τήνου.

Προς μεγάλη μας έκπληξη και με προβληματισμό, λάβαμε την 7η Σεπτεμβρίου 2020 το με αριθμό 51 και από 30-7-2020 ψήφισμα της Περιφερειακής Ενώσεώς σας, επί του οποίου έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε τα εξής :

 1. Εκδώσατε ένα επιθετικό και προσβλητικό ψήφισμα σε βάρος της εταιρείας μας, χωρίς να μας καλέσετε να παραθέσουμε τις απόψεις μας, υιοθετώντας ανεξέταστα τις πλέον ακραίες τοποθετήσεις ετερόκλητων ομάδων, ορισμένες εκ των οποίων κατά την προσφιλή τους τακτική συκοφαντούν την δεδομένη και υπηρετούμενη διαχρονικά και διαδοχικά από την Ελληνική Πολιτεία και τις Κυβερνήσεις πολιτική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Υπενθυμίζουμε εδώ ότι σε πλήθος νησιών των Δήμων σας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν απρόσκοπτα σημαντικός αριθμός ανεμογεννητριών, χωρίς να υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα με αυτά της Τήνου.
 2. Όπως άπαντες οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν, η εταιρεία μας εκτελεί καθ’ όλα νόμιμες εργασίες εγκαταστάσεως και λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) αποδιδόμενης ισχύος 1,8 MW στην θέση «ΠΡΑΣΣΑ – ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ» της νήσου Τήνου, του Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου, Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», δυνάμει της υπ’ αριθμόν οικ.90632/18.12.2015 αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η ως άνω άδεια συνοδεύεται από πλήθος επιμέρους αδειών και εγκρίσεων, πάσης Αρχής και Υπηρεσίας, όπως κατά νόμον προβλέπεται.
 3. Σημειωτέον ότι η εταιρεία μας, σεβόμενη την τοπική κοινωνία, ως πρώτο βήμα στην αδειοδότηση του έργου της, ζήτησε και έλαβε θεσμικά την θετική της γνώμη, απευθυνόμενη στους εκλεγμένους εκπροσώπους της. Έτσι, ο  νυν Δήμος, ως διάδοχος του Δήμου Εξωμβούργου, έχει συμπράξει με ομόφωνη απόφασή του στην εγκατάσταση του εν λόγω αιολικού πάρκου. Το ίδιο και η Νομαρχία Κυκλάδων (επίσης ομόφωνα). Η εταιρεία μας δεν θα ξεκίναγε ποτέ το έργο αυτό αν δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Ο τρόπος αυτός με τον οποίο λειτούργησε η εταιρεία μας, θα έπρεπε να τύχει εκτίμησης και επιβράβευσης από τους επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 4. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμόν 1343/2019 Απόφαση του, απέρριψε την όψιμη σχετική ακυρωτική αίτηση του Δήμου Τήνου, ενώ έκανε δεκτή την παρέμβαση της εταιρείας μας στην σχετική Δίκη υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων διοικητικών πράξεων, κρίνοντας ότι οι προτεινόμενοι ακυρωτικοί λόγοι τυγχάνουν, κατά περίπτωση, νόμω αβάσιμοι, ουσία αβάσιμοι και αόριστοι. Ως εκ τούτου, το κύρος της αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ υπό της εταιρείας μας, έχει ελεγχθεί από τον κορυφαίο δικαιοδοτικό σχηματισμό της χώρας και έχει περιβληθεί με την ισχύ του δεδικασμένου.
 5. Όσον αφορά το δικαίωμα της εταιρείας μας και των προστηθέντων μας να ποιούνται χρήση και να διέρχονται προς και από την ιδιοκτησία μας, μέσω του υφιστάμενου χωματόδρομου πρόσβασης (κοινοχρήστου αγροτικού αμαξωτού δρόμου), τα αρμόδια Δικαστήρια, σε τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις δικαίωσαν την εταιρεία μας και τους προστηθέντες μας, ως προς το δικαίωμα της αδιακώλυτης χρήσεως του κοινοχρήστου δρόμου, απορρίπτοντας, ως νόμω και ουσία αβάσιμους τους περί του αντιθέτου όψιμους ισχυρισμούς των αντιδίκων μας. Αναφερόμεθα, ειδικότερα, στις υπ’ αριθμούς 8/2018, 13/2019 και 1/2020 Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Τήνου, καθώς και στην υπ’ αριθμόν 128/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, στο πλήρες περιεχόμενο των οποίων και παραπέμπουμε πάντα ενδιαφερόμενο. Πάρα ταύτα υιοθετήσατε τη συκοφαντική σε βάρος μας θέση περί καταπατήσεως δημοτικής έκτασης. Ο εισηγητής της φράσεως αυτής, ενημέρωσε την Ένωσή σας για το περιεχόμενο των ανωτέρω αποφάσεων; Αξιολογήθηκαν εκ μέρους σας; Αξιολογήθηκε το γεγονός ότι προγενέστερα ο ίδιος ο δήμος Τήνου (ως δήμος Εξωμβούργου) έχει εκδώσει  βεβαίωση χαρακτηρίζοντας τον δρόμο αυτό αγροτικό;
 6. Υπενθυμίζουμε ότι υφίστανται δύο τουλάχιστον ποινικές δικογραφίες κατά διαφόρων προσώπων, για αδικήματα τελεσθέντα κατά της Δημόσιας Τάξεως και κατά της εταιρείας μας, τα οποία σχετίζονται με την δεδηλωμένη πρόθεση ορισμένων να παρεμποδίσουν το καθ’ όλα νόμιμο έργο της εταιρείας μας, όπως οι έκνομες πράξεις των προσώπων αυτών έχουν καταγραφεί στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1036/3/1-Η΄ Ηλεκτρονικό Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων της 11ης Φεβρουαρίου 2020 του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου και στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1047/1/4-α΄ Ηλεκτρονικό Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων της 4ης Μαΐου 2020 του ιδίου Αστυνομικού Τμήματος, στο πλήρες περιεχόμενο των οποίων και αναφερόμεθα.
 7. Με την αγωγή (κατάπτυστη όπως τη χαρακτηρίζετε) ζητούμε την ικανοποίηση αποζημιωτικών αξιώσεων μας κατά των αντιδίκων μας, από παράνομες πράξεις που αυτοί τέλεσαν εις βάρος μας και την επιβολή αστικών κυρώσεων εις βάρος τους για κάθε τυχόν μελλοντική επανάληψη των παρανόμων αυτών πράξεων. Αποτελεί αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας να απευθυνόμαστε στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπως κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, και πάντα στα πλαίσια του νόμου. Η προσεκτική ανάγνωση της αγωγής μας αποδεικνύει ότι ουδέν το κατάπτυστο εμπεριέχει, τουναντίον έχει αποτυπώσει με νηφαλιότητα τα πραγματικά περιστατικά, ως περιγράφονται από την Ελληνική Αστυνομία, και βάσει αυτών θεμελιώνει με αυστηρά νομικούς όρους και μετριοπάθεια τις αξιώσεις της εταιρείας μας. Η αποδοχή ή η απόρριψη αυτής τελεί υπό την κρίση του Δικαστηρίου, υπό το πρίσμα των εκατέρωθεν ισχυρισμών και προσαγόμενων αποδεικτικών μέσων. Σας καλούμε λοιπόν να αναγνώσετε για μια ακόμη φορά την αγωγή αυτή και να μας υποδείξετε έναν, έστω, κατάπτυστο, ισχυρισμό, μια φράση εμπάθειας, ένα συκοφαντικό ή υβριστικό χαρακτηρισμό.

Λεκτέα, τέλος, και τα εξής: Από περιβαλλοντικής πλευράς, το συγκεκριμένο πάρκο, έχει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αφού:

 • Αποτελείται από τρεις μόνο ανεμογεννήτριες, τις μικρότερες εμπορικά διαθέσιμες, κατά πολύ μικρότερες από αυτές που εγκαθίστανται πλέον.
 • Αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές. Υφιστάμενος δρόμος, υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο με μικρή προσθήκη. Δεν κατασκευάζονται νέα.
 • Δεν είναι ορατό από κανένα σημείο ενδιαφέροντος (οικισμό, τουριστική παραλία κλπ)

Επίσης το παραγόμενο ρεύμα θα διοχετεύεται στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο, καλύπτοντας μέρος των αναγκών σε ηλεκτρισμό της ίδιας της Τήνου.

Η εταιρεία μας, μια τοπική μικρή επιχείρηση, έχει ενεργήσει κατά νόμο και έχει δικαιωθεί κατ’ επανάληψη από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Έχει επενδύσει κεφάλαια, χρόνο και άοκνες προσπάθειες για την ολοκλήρωση του καθ’ όλα νόμιμα έργου της, το οποίο συνιστά ένα ελάχιστο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού της Ελλάδας για μετάβαση σε ΑΠΕ και επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας. Στον αγώνα της αυτό, αντιμετωπίζει, αποδεδειγμένα, κατ’ επανάληψη συκοφαντίες, απειλές, εχθρότητα, και παράνομες ενέργειες παρεμπόδισης του έργου της. Οι εκπρόσωποί της, οι συνεργάτες της και οι προστηθέντες της έχουν γίνει δέκτες προπηλακισμών, εξυβρίσεων και απειλών. Η έγερση της αγωγή συνιστά το ελάχιστο μέσο προστασίας. Εσείς πάρα ταύτα μας καλείτε να παραιτηθούμε.

Εμείς πιστεύουμε στο Διάλογο και όχι στα τελεσίγραφα, χωρίς προηγούμενη ακρόασή μας και για τον λόγο αυτό σας καλούμε σε επανάληψη της διεξαγωγής του ψηφίσματος, αφού πρώτα κληθεί να παρασταθεί και η εταιρεία μας.

Τήνος 12 Σεπτεμβρίου 2020

Με εκτίμηση

Ιωάννης Σ. Στέφας

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Τήνος – Απάντηση της Ενεργειακής Κυκλάδων στην ΠΕΔ. Ν. Αιγαίου

- Advertisement -
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ.
Έδρα: Οτζιάς, νήσου Κέας
Τηλ Κέας 22880 21868 Τηλ Τήνου 22830 51217 Κιν. τηλ. 69 32 23 80 10        
Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Κοινοποίηση: κ.κ Βουλευτές Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κο Γεώργιο Χατζημάρκο
Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ ΚΕΔΕ
κ.κ Δημάρχους
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Μ.Μ.Ε

Θέμα: Απάντηση επί ψηφίσματός σας για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί της Τήνου.

Προς μεγάλη μας έκπληξη και με προβληματισμό, λάβαμε την 7η Σεπτεμβρίου 2020 το με αριθμό 51 και από 30-7-2020 ψήφισμα της Περιφερειακής Ενώσεώς σας, επί του οποίου έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε τα εξής :

 1. Εκδώσατε ένα επιθετικό και προσβλητικό ψήφισμα σε βάρος της εταιρείας μας, χωρίς να μας καλέσετε να παραθέσουμε τις απόψεις μας, υιοθετώντας ανεξέταστα τις πλέον ακραίες τοποθετήσεις ετερόκλητων ομάδων, ορισμένες εκ των οποίων κατά την προσφιλή τους τακτική συκοφαντούν την δεδομένη και υπηρετούμενη διαχρονικά και διαδοχικά από την Ελληνική Πολιτεία και τις Κυβερνήσεις πολιτική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Υπενθυμίζουμε εδώ ότι σε πλήθος νησιών των Δήμων σας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν απρόσκοπτα σημαντικός αριθμός ανεμογεννητριών, χωρίς να υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα με αυτά της Τήνου.
 2. Όπως άπαντες οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν, η εταιρεία μας εκτελεί καθ’ όλα νόμιμες εργασίες εγκαταστάσεως και λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) αποδιδόμενης ισχύος 1,8 MW στην θέση «ΠΡΑΣΣΑ – ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ» της νήσου Τήνου, του Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου, Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», δυνάμει της υπ’ αριθμόν οικ.90632/18.12.2015 αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η ως άνω άδεια συνοδεύεται από πλήθος επιμέρους αδειών και εγκρίσεων, πάσης Αρχής και Υπηρεσίας, όπως κατά νόμον προβλέπεται.
 3. Σημειωτέον ότι η εταιρεία μας, σεβόμενη την τοπική κοινωνία, ως πρώτο βήμα στην αδειοδότηση του έργου της, ζήτησε και έλαβε θεσμικά την θετική της γνώμη, απευθυνόμενη στους εκλεγμένους εκπροσώπους της. Έτσι, ο  νυν Δήμος, ως διάδοχος του Δήμου Εξωμβούργου, έχει συμπράξει με ομόφωνη απόφασή του στην εγκατάσταση του εν λόγω αιολικού πάρκου. Το ίδιο και η Νομαρχία Κυκλάδων (επίσης ομόφωνα). Η εταιρεία μας δεν θα ξεκίναγε ποτέ το έργο αυτό αν δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Ο τρόπος αυτός με τον οποίο λειτούργησε η εταιρεία μας, θα έπρεπε να τύχει εκτίμησης και επιβράβευσης από τους επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 4. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμόν 1343/2019 Απόφαση του, απέρριψε την όψιμη σχετική ακυρωτική αίτηση του Δήμου Τήνου, ενώ έκανε δεκτή την παρέμβαση της εταιρείας μας στην σχετική Δίκη υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων διοικητικών πράξεων, κρίνοντας ότι οι προτεινόμενοι ακυρωτικοί λόγοι τυγχάνουν, κατά περίπτωση, νόμω αβάσιμοι, ουσία αβάσιμοι και αόριστοι. Ως εκ τούτου, το κύρος της αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ υπό της εταιρείας μας, έχει ελεγχθεί από τον κορυφαίο δικαιοδοτικό σχηματισμό της χώρας και έχει περιβληθεί με την ισχύ του δεδικασμένου.
 5. Όσον αφορά το δικαίωμα της εταιρείας μας και των προστηθέντων μας να ποιούνται χρήση και να διέρχονται προς και από την ιδιοκτησία μας, μέσω του υφιστάμενου χωματόδρομου πρόσβασης (κοινοχρήστου αγροτικού αμαξωτού δρόμου), τα αρμόδια Δικαστήρια, σε τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις δικαίωσαν την εταιρεία μας και τους προστηθέντες μας, ως προς το δικαίωμα της αδιακώλυτης χρήσεως του κοινοχρήστου δρόμου, απορρίπτοντας, ως νόμω και ουσία αβάσιμους τους περί του αντιθέτου όψιμους ισχυρισμούς των αντιδίκων μας. Αναφερόμεθα, ειδικότερα, στις υπ’ αριθμούς 8/2018, 13/2019 και 1/2020 Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Τήνου, καθώς και στην υπ’ αριθμόν 128/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, στο πλήρες περιεχόμενο των οποίων και παραπέμπουμε πάντα ενδιαφερόμενο. Πάρα ταύτα υιοθετήσατε τη συκοφαντική σε βάρος μας θέση περί καταπατήσεως δημοτικής έκτασης. Ο εισηγητής της φράσεως αυτής, ενημέρωσε την Ένωσή σας για το περιεχόμενο των ανωτέρω αποφάσεων; Αξιολογήθηκαν εκ μέρους σας; Αξιολογήθηκε το γεγονός ότι προγενέστερα ο ίδιος ο δήμος Τήνου (ως δήμος Εξωμβούργου) έχει εκδώσει  βεβαίωση χαρακτηρίζοντας τον δρόμο αυτό αγροτικό;
 6. Υπενθυμίζουμε ότι υφίστανται δύο τουλάχιστον ποινικές δικογραφίες κατά διαφόρων προσώπων, για αδικήματα τελεσθέντα κατά της Δημόσιας Τάξεως και κατά της εταιρείας μας, τα οποία σχετίζονται με την δεδηλωμένη πρόθεση ορισμένων να παρεμποδίσουν το καθ’ όλα νόμιμο έργο της εταιρείας μας, όπως οι έκνομες πράξεις των προσώπων αυτών έχουν καταγραφεί στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1036/3/1-Η΄ Ηλεκτρονικό Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων της 11ης Φεβρουαρίου 2020 του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου και στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1047/1/4-α΄ Ηλεκτρονικό Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων της 4ης Μαΐου 2020 του ιδίου Αστυνομικού Τμήματος, στο πλήρες περιεχόμενο των οποίων και αναφερόμεθα.
 7. Με την αγωγή (κατάπτυστη όπως τη χαρακτηρίζετε) ζητούμε την ικανοποίηση αποζημιωτικών αξιώσεων μας κατά των αντιδίκων μας, από παράνομες πράξεις που αυτοί τέλεσαν εις βάρος μας και την επιβολή αστικών κυρώσεων εις βάρος τους για κάθε τυχόν μελλοντική επανάληψη των παρανόμων αυτών πράξεων. Αποτελεί αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας να απευθυνόμαστε στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπως κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, και πάντα στα πλαίσια του νόμου. Η προσεκτική ανάγνωση της αγωγής μας αποδεικνύει ότι ουδέν το κατάπτυστο εμπεριέχει, τουναντίον έχει αποτυπώσει με νηφαλιότητα τα πραγματικά περιστατικά, ως περιγράφονται από την Ελληνική Αστυνομία, και βάσει αυτών θεμελιώνει με αυστηρά νομικούς όρους και μετριοπάθεια τις αξιώσεις της εταιρείας μας. Η αποδοχή ή η απόρριψη αυτής τελεί υπό την κρίση του Δικαστηρίου, υπό το πρίσμα των εκατέρωθεν ισχυρισμών και προσαγόμενων αποδεικτικών μέσων. Σας καλούμε λοιπόν να αναγνώσετε για μια ακόμη φορά την αγωγή αυτή και να μας υποδείξετε έναν, έστω, κατάπτυστο, ισχυρισμό, μια φράση εμπάθειας, ένα συκοφαντικό ή υβριστικό χαρακτηρισμό.

Λεκτέα, τέλος, και τα εξής: Από περιβαλλοντικής πλευράς, το συγκεκριμένο πάρκο, έχει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αφού:

 • Αποτελείται από τρεις μόνο ανεμογεννήτριες, τις μικρότερες εμπορικά διαθέσιμες, κατά πολύ μικρότερες από αυτές που εγκαθίστανται πλέον.
 • Αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές. Υφιστάμενος δρόμος, υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο με μικρή προσθήκη. Δεν κατασκευάζονται νέα.
 • Δεν είναι ορατό από κανένα σημείο ενδιαφέροντος (οικισμό, τουριστική παραλία κλπ)

Επίσης το παραγόμενο ρεύμα θα διοχετεύεται στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο, καλύπτοντας μέρος των αναγκών σε ηλεκτρισμό της ίδιας της Τήνου.

Η εταιρεία μας, μια τοπική μικρή επιχείρηση, έχει ενεργήσει κατά νόμο και έχει δικαιωθεί κατ’ επανάληψη από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Έχει επενδύσει κεφάλαια, χρόνο και άοκνες προσπάθειες για την ολοκλήρωση του καθ’ όλα νόμιμα έργου της, το οποίο συνιστά ένα ελάχιστο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού της Ελλάδας για μετάβαση σε ΑΠΕ και επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας. Στον αγώνα της αυτό, αντιμετωπίζει, αποδεδειγμένα, κατ’ επανάληψη συκοφαντίες, απειλές, εχθρότητα, και παράνομες ενέργειες παρεμπόδισης του έργου της. Οι εκπρόσωποί της, οι συνεργάτες της και οι προστηθέντες της έχουν γίνει δέκτες προπηλακισμών, εξυβρίσεων και απειλών. Η έγερση της αγωγή συνιστά το ελάχιστο μέσο προστασίας. Εσείς πάρα ταύτα μας καλείτε να παραιτηθούμε.

Εμείς πιστεύουμε στο Διάλογο και όχι στα τελεσίγραφα, χωρίς προηγούμενη ακρόασή μας και για τον λόγο αυτό σας καλούμε σε επανάληψη της διεξαγωγής του ψηφίσματος, αφού πρώτα κληθεί να παρασταθεί και η εταιρεία μας.

Τήνος 12 Σεπτεμβρίου 2020

Με εκτίμηση

Ιωάννης Σ. Στέφας

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου