back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Ενημέρωση Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Τήνου για το πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

Όπως όλοι έχουμε ενημερωθεί άνοιξε την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προυπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που προκάλεσε η πανδημία covid-19

Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία  Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 30.000 €  Σε περίπτωση που το 50% των εξόδων είναι μεγαλύτερο των 30.000 €, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 30.000 €, ενώ σε περίπτωση που το 50% των εξόδων είναι μικρότερο από 5.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2020, διάστημα μεγαλύτερο από άλλες Περιφέρειες της χώρας, λόγω νησιωτικότητας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 30.000.000 ευρώ, η κατανομή θα έχει ως εξής :  

  1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (10%)
  2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΣΤΙΑΣΗ (40%)
  3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ (50%)

Αποδεκτές θα είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που: α) Έχουν υποβάλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Σε περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης 

Σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. (Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας)

4. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους (ετήσιες μονάδες εργασίας)

5. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 € : α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) στ) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

6. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021

7. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική

8. Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών

9. Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι βάσει του προϋπολογισμού και του υψηλού αριθμού των επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες σε όλο το Νότιο Αιγαίο, σημαντικό ρόλο θα παίξει η αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που θα ανακοινωθούν και βέβαια το ύψος της βαθμολογίας που θα λάβει κάθε επιχείρηση, αφού η βάση αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλό επίπεδο. Βάσει αυτών των δεδομένων, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜμΕ όπου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν θα είναι δυνατή η ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων.**

Ο Εμποροεπαγγελματικός & Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου με τη σειρά του χαιρετίζει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί το σκληρά χτυπημένο εμπόριο από την πανδημία του κορωνοϊού ελάχιστα έχει υποστηριχθεί από τα μέτρα που έχουν παρθεί σε σχέση με άλλους κλάδους και συγχαίρει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την πραγματοποίησή του.

Ευχόμαστε να επωφεληθούν από το πρόγραμμα όσο περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν και να δοθεί μία ανάσα ανακούφισης.

** Πηγή πληροφοριών για το πρόγραμμα : Επιμελητήριο Κυκλάδων

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ                                                     ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Ενημέρωση Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Τήνου για το πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

- Advertisement -

Όπως όλοι έχουμε ενημερωθεί άνοιξε την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προυπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που προκάλεσε η πανδημία covid-19

Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία  Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 30.000 €  Σε περίπτωση που το 50% των εξόδων είναι μεγαλύτερο των 30.000 €, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 30.000 €, ενώ σε περίπτωση που το 50% των εξόδων είναι μικρότερο από 5.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2020, διάστημα μεγαλύτερο από άλλες Περιφέρειες της χώρας, λόγω νησιωτικότητας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 30.000.000 ευρώ, η κατανομή θα έχει ως εξής :  

  1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (10%)
  2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΣΤΙΑΣΗ (40%)
  3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ (50%)

Αποδεκτές θα είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που: α) Έχουν υποβάλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Σε περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης 

Σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. (Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας)

4. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους (ετήσιες μονάδες εργασίας)

5. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 € : α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) στ) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

6. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021

7. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική

8. Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών

9. Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι βάσει του προϋπολογισμού και του υψηλού αριθμού των επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες σε όλο το Νότιο Αιγαίο, σημαντικό ρόλο θα παίξει η αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που θα ανακοινωθούν και βέβαια το ύψος της βαθμολογίας που θα λάβει κάθε επιχείρηση, αφού η βάση αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλό επίπεδο. Βάσει αυτών των δεδομένων, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜμΕ όπου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν θα είναι δυνατή η ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων.**

Ο Εμποροεπαγγελματικός & Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου με τη σειρά του χαιρετίζει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί το σκληρά χτυπημένο εμπόριο από την πανδημία του κορωνοϊού ελάχιστα έχει υποστηριχθεί από τα μέτρα που έχουν παρθεί σε σχέση με άλλους κλάδους και συγχαίρει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την πραγματοποίησή του.

Ευχόμαστε να επωφεληθούν από το πρόγραμμα όσο περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν και να δοθεί μία ανάσα ανακούφισης.

** Πηγή πληροφοριών για το πρόγραμμα : Επιμελητήριο Κυκλάδων

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ                                                     ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου