back to top

Ενίσχυση για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τήνου

Προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) που θα αφορά στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Θοδωρής Καρατζούνης
www.koinignomi.gr

Την ενίσχυση των Τεχνικών του Υπηρεσιών αποφάσισε ο Δήμος Τήνου, καθώς στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) που θα αφορά στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου. Κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο λόγω της έλλειψης ικανού αριθμού προσωπικού, για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του Δήμου.

Μέλη της Κοινής Επιτροπή Παρακολούθησης ορίστηκαν ο δήμαρχος, Παναγιώτης Κροντηράς και ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Εξιλζές, με αναπληρωτές τους αντιδημάρχους, Ευάγγελο Κορνάρο και Πηνελόπη Τριγώνη. Υπεύθυνος υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, ορίστηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου Τήνου, Νέστορας Βιδάλης.

Π. Κροντηράς: “Η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, απαιτεί μεγάλο όγκο ενεργειών”

Για το εν λόγω θέμα ο δήμαρχος και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Κροντηράς, κατά την εισήγησή του, ανέφερε, ότι, “η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, απαιτεί μεγάλο όγκο ενεργειών και δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο υφιστάμενο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου λόγω μεγάλης μείωσης του τεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τον φόρτο εργασιών για την έγκαιρη διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της, αδυνατεί αφενός να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις διαδικασίες εκπόνησης, ελέγχου, συμπλήρωσης και προσαρμογής των μελετών προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες ώστε να θεωρούνται ώριμες και να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση, αφετέρου να υλοποιήσει ενταγμένα σε χρηματοδότηση έργα. Επιπλέον η ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν συνεχή καθημερινή ενασχόληση πολλών υπαλλήλων, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και συνεργασία με πολλούς φορείς για τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων”.

Η αναγκαιότητα υποστήριξης του Δήμου

Κλείνοντας την εισήγηση του, ο κ. Κροντηράς, μίλησε για την ανάγκη υποστήριξης του Δήμου, λέγοντας, ότι, “συνεπώς προκύπτει δεδομένη επιστημονική ανεπάρκεια και υποστελέχωση του υφιστάμενου υπηρετούντος προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς την επιτυχή κάλυψη των αναγκαίων επιστημονικών απαιτήσεων. Όλα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια και με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με εξειδίκευση και εμπειρία στην Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας”.

Ι. Σγουρός: “Είναι ανθρωπίνως αδύνατον από τα στελέχη μας να αντεπεξέλθουν σε αυτόν το φόρτο εργασίας”

Επιπλέον, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος, Ιωάννης Σγουρός, υπέβαλε σχετική εισήγηση η οποία απευθυνόμενη στον δήμαρχο, αναφέρει τα εξής: “όπως γνωρίζετε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου λόγω υποστελέχωσης σε τεχνικό προσωπικό (Μηχανικούς) παράλληλα με τις τρέχουσες καθημερινές εργασίες για την έγκαιρη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της, παρουσιάζει αδυναμία να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να υλοποιήσει εμπροθέσμως και κυρίως ορθά και ποιοτικά όπως προβλέπεται από τους κανόνες της επιστήμης, ενταγμένα σε χρηματοδότηση έργα. Σημειώνουμε ότι για κάθε Μηχανικό είναι επιλέξιμη η παρακολούθηση έως τρία έργα το ανώτερο εφόσον αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον όσο κι αν υπάρχει θέληση από τα στελέχη μας να αντεπεξέλθουν σε αυτόν το φόρτο εργασίας.

Πρόταση για συμφωνία με το Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Από την πλευρά του, ο κ. Σγουρός αναφέρεται στην αναγκαιότητα, συνεργασίας με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), λέγοντας, ότι, “με δεδομένο ότι οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν συνεχή καθημερινή ενασχόληση πολλών υπαλλήλων, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και συνεργασία με πολλούς φορείς για τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα αποτυπώνονται τα έργα και οι τρέχουσες εκκρεμότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα της αδυναμίας και η επιστημονική ανεπάρκεια και υποστελέχωση του υπηρετούντος προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ως εκ τούτου είναι απολύτως απαραίτητη η παροχή τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνω να προχωρήσει ο Δήμος Τήνου στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), για την Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας”.

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διοικητική και τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει το ΔΕΠΑΝ, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως αυτές απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο. Το ΔΕΠΑΝ στο πλαίσιο της σύμβασης αναλαμβάνει την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων με τη διάθεση του προσωπικού και των τεχνικών μέσων που θα χρειαστούν για την εύρυθμη λειτουργία και καλή εξυπηρέτηση. Δεδομένου ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΕΠΑΝ έχει ήδη υποβάλλει και προτίθεται να υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης για λογαριασμό των Μελών του Δικτύου και σε συνδυασμό ότι υλοποιεί μεγάλο αριθμό ενταγμένων έργων γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο μεγάλος όγκος ενεργειών που απαιτεί το αντικείμενο της παρούσας, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο ήδη επιβαρυμένο με πολλαπλές υποχρεώσεις υφιστάμενο τακτικό προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΕΠΑΝ. Συνεπώς, για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, είναι απαραίτητη η στελέχωσή της υπηρεσίας με επιπλέον πέντε υπάλληλους με σχέση εργασίας μέσω σύμβασης μίσθωσης έργου.

Φορείς εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο Δήμος Τήνου και το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ. Φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο Δήμος. Όλα τα αποτελέσματα των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα παραδοθούν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των παραδοτέων κατά τους όρους της σύμβασης.

Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα

Το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την εφαρμογή της σύμβασης και αφορούν, τις άμεσες δαπάνες μισθοδοσίας του διατεθέντος προσωπικού και τις έμμεσες λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε 385.419,29 ευρώ. Η διαχείριση της χρηματοδότησης της σύμβασης θα γίνεται με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών συνοδευόμενων από ασφαλιστικά και φορολογικά πιστοποιητικά. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι 34 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Ενίσχυση για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τήνου

Προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) που θα αφορά στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Θοδωρής Καρατζούνης
www.koinignomi.gr

Την ενίσχυση των Τεχνικών του Υπηρεσιών αποφάσισε ο Δήμος Τήνου, καθώς στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) που θα αφορά στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου. Κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο λόγω της έλλειψης ικανού αριθμού προσωπικού, για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του Δήμου.

Μέλη της Κοινής Επιτροπή Παρακολούθησης ορίστηκαν ο δήμαρχος, Παναγιώτης Κροντηράς και ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Εξιλζές, με αναπληρωτές τους αντιδημάρχους, Ευάγγελο Κορνάρο και Πηνελόπη Τριγώνη. Υπεύθυνος υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, ορίστηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου Τήνου, Νέστορας Βιδάλης.

Π. Κροντηράς: “Η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, απαιτεί μεγάλο όγκο ενεργειών”

Για το εν λόγω θέμα ο δήμαρχος και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Κροντηράς, κατά την εισήγησή του, ανέφερε, ότι, “η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, απαιτεί μεγάλο όγκο ενεργειών και δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο υφιστάμενο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου λόγω μεγάλης μείωσης του τεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τον φόρτο εργασιών για την έγκαιρη διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της, αδυνατεί αφενός να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις διαδικασίες εκπόνησης, ελέγχου, συμπλήρωσης και προσαρμογής των μελετών προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες ώστε να θεωρούνται ώριμες και να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση, αφετέρου να υλοποιήσει ενταγμένα σε χρηματοδότηση έργα. Επιπλέον η ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν συνεχή καθημερινή ενασχόληση πολλών υπαλλήλων, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και συνεργασία με πολλούς φορείς για τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων”.

Η αναγκαιότητα υποστήριξης του Δήμου

Κλείνοντας την εισήγηση του, ο κ. Κροντηράς, μίλησε για την ανάγκη υποστήριξης του Δήμου, λέγοντας, ότι, “συνεπώς προκύπτει δεδομένη επιστημονική ανεπάρκεια και υποστελέχωση του υφιστάμενου υπηρετούντος προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς την επιτυχή κάλυψη των αναγκαίων επιστημονικών απαιτήσεων. Όλα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια και με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με εξειδίκευση και εμπειρία στην Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας”.

Ι. Σγουρός: “Είναι ανθρωπίνως αδύνατον από τα στελέχη μας να αντεπεξέλθουν σε αυτόν το φόρτο εργασίας”

Επιπλέον, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος, Ιωάννης Σγουρός, υπέβαλε σχετική εισήγηση η οποία απευθυνόμενη στον δήμαρχο, αναφέρει τα εξής: “όπως γνωρίζετε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου λόγω υποστελέχωσης σε τεχνικό προσωπικό (Μηχανικούς) παράλληλα με τις τρέχουσες καθημερινές εργασίες για την έγκαιρη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της, παρουσιάζει αδυναμία να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να υλοποιήσει εμπροθέσμως και κυρίως ορθά και ποιοτικά όπως προβλέπεται από τους κανόνες της επιστήμης, ενταγμένα σε χρηματοδότηση έργα. Σημειώνουμε ότι για κάθε Μηχανικό είναι επιλέξιμη η παρακολούθηση έως τρία έργα το ανώτερο εφόσον αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον όσο κι αν υπάρχει θέληση από τα στελέχη μας να αντεπεξέλθουν σε αυτόν το φόρτο εργασίας.

Πρόταση για συμφωνία με το Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Από την πλευρά του, ο κ. Σγουρός αναφέρεται στην αναγκαιότητα, συνεργασίας με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), λέγοντας, ότι, “με δεδομένο ότι οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν συνεχή καθημερινή ενασχόληση πολλών υπαλλήλων, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και συνεργασία με πολλούς φορείς για τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα αποτυπώνονται τα έργα και οι τρέχουσες εκκρεμότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα της αδυναμίας και η επιστημονική ανεπάρκεια και υποστελέχωση του υπηρετούντος προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ως εκ τούτου είναι απολύτως απαραίτητη η παροχή τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνω να προχωρήσει ο Δήμος Τήνου στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), για την Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας”.

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διοικητική και τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει το ΔΕΠΑΝ, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως αυτές απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο. Το ΔΕΠΑΝ στο πλαίσιο της σύμβασης αναλαμβάνει την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων με τη διάθεση του προσωπικού και των τεχνικών μέσων που θα χρειαστούν για την εύρυθμη λειτουργία και καλή εξυπηρέτηση. Δεδομένου ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΕΠΑΝ έχει ήδη υποβάλλει και προτίθεται να υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης για λογαριασμό των Μελών του Δικτύου και σε συνδυασμό ότι υλοποιεί μεγάλο αριθμό ενταγμένων έργων γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο μεγάλος όγκος ενεργειών που απαιτεί το αντικείμενο της παρούσας, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο ήδη επιβαρυμένο με πολλαπλές υποχρεώσεις υφιστάμενο τακτικό προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΕΠΑΝ. Συνεπώς, για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, είναι απαραίτητη η στελέχωσή της υπηρεσίας με επιπλέον πέντε υπάλληλους με σχέση εργασίας μέσω σύμβασης μίσθωσης έργου.

Φορείς εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο Δήμος Τήνου και το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ. Φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο Δήμος. Όλα τα αποτελέσματα των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα παραδοθούν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των παραδοτέων κατά τους όρους της σύμβασης.

Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα

Το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την εφαρμογή της σύμβασης και αφορούν, τις άμεσες δαπάνες μισθοδοσίας του διατεθέντος προσωπικού και τις έμμεσες λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε 385.419,29 ευρώ. Η διαχείριση της χρηματοδότησης της σύμβασης θα γίνεται με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών συνοδευόμενων από ασφαλιστικά και φορολογικά πιστοποιητικά. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι 34 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου