Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

-Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – Επιστροφή για το Monopoliο Espresso & Pizza Bar

Monopolio Espresso & Pizza Bar Κοντά σας από τις 08.00 το πρωί και με delivery 19.00 - 23.00 τηλέφωνο επικοινωνίας 228325770

Ενίσχυση στο Δήμο Τήνου για το ΚΔΑΠ

Ενίσχυση στο Δήμο Τήνου για το ΚΔΑΠ

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς του.

Όπως αναφέρει η απόφαση, κατανέμονται το ποσό ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€) από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στους Δήμους, όπως καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους.

Για την Τήνο το ποσό που αναλογεί είναι 14.542€

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Επιλέξιμες δράσεις είναι η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για τον ετήσιο κύκλο 2021-2022.

Η χρηματοδότηση από την εν λόγω απόφαση γίνεται εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από κάθε είδους τακτικό ή έκτακτο ανειδίκευτο έσοδο του ΟΤΑ.

Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα λειτουργίας των ΚΔΑΠ ανήκει σε Νομικό πρόσωπο του Δήμου, ο Δήμος μεταβιβάζει το ποσό στον δικαιούχο φορέα.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επιχορήγησης πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι Δήμοι χρηματοδοτούνται μετά την υποβολή των αιτημάτων τους στην ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά ανά δομή:

• Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών ανά Δομή για τη μισθοδοσία του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) που απασχολείται στις δομές ΚΔΑΠ. Στην συγκεκριμένη κατάσταση θα πρέπει να εμφανίζεται ο ΑΔΑ των συμβάσεων του προσωπικού ΙΔΟΧ με το χρόνο διάρκειάς τους.
• Βεβαίωση του Δήμου ότι Δομή/ΚΔΑΠ έχει ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων/Δομών που τηρεί η ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020- 2021».
• Βεβαίωση του Δήμου ότι δεν επαρκούν τα τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών.
• Βεβαίωση του Δήμου ότι οι Δομές παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Στην εν λόγω βεβαίωση θα γίνεται αναφορά του αριθμού ατόμων που εξυπηρετούν καθώς και του συνολικού αριθμού υπαλλήλων που απασχολούνται ανά είδος εργασιακής σχέσης με ειδικότερη αναφορά στο προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τόσο κατά τον τρέχοντα κύκλο 2021-2022 όσο και κατά τον προηγούμενο 2020-2021.
• Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων Δήμων.

διαβάστε όλη την απόφαση εδώ

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
Tinos
broken clouds
12.7 ° C
13.3 °
12.4 °
47 %
4.6kmh
75 %
Σα
13 °
Κυ
10 °
Δε
7 °
Τρ
8 °
Τε
9 °
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -