Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023

Επιχορήγηση αρχαιολογικού έργου «Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος»

Επιχορήγηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών για το αρχαιολογικό έργο «Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα»

Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις αποφασίζει:

Την επιχορήγηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών, για το αρχαιολογικό έργο «Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα», που θα πραγματοποιηθεί στο Ξώμπουργκο Τήνου, με το ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000,00€) ευρώ

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί το ανωτέρω έργο μέχρι τις 31-12-2021, το ποσό των 8.000,00 € της επιχορήγησης θα επιστραφεί στο Δημόσιο με τη διαδικασία «Αχρεωστήτως καταβληθέντων» και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για τον σκοπό αυτό το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών, θα πρέπει να καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων και στο Τμήμα Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης της ΔΟΥ το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -