Νέο έργο – Επισκευές σχολείων Τήνου

Μετά από προσπάθειες δύο (2) ετών προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη συντήρηση κι επισκευή των σχολικών μονάδων της Τήνου. Ο δήμαρχος Τήνου, σε σημερινή του δήλωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

«Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί επένδυση στο μέλλον του τόπου μας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής. Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνω ότι μετά από μια προσπάθεια 2 ετών, προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη συντήρηση κι επισκευή των σχολικών μας μονάδων προϋπολογισμού 250.000 ευρώ περίπου».

«Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια σε εφαρμογή σχετικής Προγραμματικής συμφωνίας με τον Δήμο μας. Με επιμονή και συνέπεια εργαζόμαστε για το μέλλον και την προκοπή του τόπου μας» καταλήγει η δήλωση του δημάρχου.

Το έργο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Νηπιαγωγεία Τήνου : Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην αποξήλωση και την αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων στην περίφραξη, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της μελέτης. Η ανωτέρω εργασία θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση ικριωμάτων, εξασφαλίζοντας ότι δε θα επιφέρει καμία ουσιώδη αλλοίωση ούτε αλλαγή στις όψεις και στους όγκους των κτιρίων.

1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου : Οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν, αφορούν το νότιο νεοκλασικό κτίριο και είναι οι εξής: Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα. Πρόκειται να αντικατασταθούν όλα τα εξωτερικά κουφώματα θυρών και παραθύρων με νέα, ξύλινα κουφώματα, όμοιου σχεδιασμού και απόχρωσης. Τα νέα κουφώματα θα έχουν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες για την βελτίωση της συνολικής ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.Τοπικοί εξωτερικοί χρωματισμοί των όψεων (όπου απαιτείται).

Οι ανωτέρω χρωματισμοί θα γίνουν τοπικά, στο ήδη υπάρχον λευκό χρώμα και σε περιοχές που απαιτείται λόγω φθορών. Τα υλικά θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες, υπό ξερές ατμοσφαιρικές συνθήκες, αφού πρώτα έχουν στεγνώσει οι προηγούμενες στρώσεις.

Ο χρωματισμός κάθε τμήματος, όποιες κι αν είναι οι διαστάσεις του, πρέπει να είναι ομοιόμορφος και χωρίς λεκέδες. Η προετοιμασία των υλικών θα γίνεται με καλή ανάμιξη ώστε να αποκτούν μία ομαλή συνοχή και πυκνότητα πριν χρησιμοποιηθούν. Πριν την ανάμιξη θα γίνεται ακριβής υπολογισμός της ποσότητας ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις και να εξασφαλίζεται η ομοιοχρωμία.

Οι παραπάνω εργασίες δε θα επιφέρουν καμία αλλοίωση ούτε αλλαγή στην όψη και στον όγκο του κτιρίου.

2ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου : Οι εργασίες που προβλέπονται να
πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα. Πρόκειται να αντικατασταθούν στο ισόγειο κτίριο, τα εξωτερικά κουφώματα θυρών και παραθύρων με νέα, ξύλινα κουφώματα, όμοιου σχεδιασμού και απόχρωσης. Τα νέα κουφώματα θα έχουν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες για την βελτίωση της συνολικής ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.

Επισκευή κιγκλιδωμάτων εντός του προαυλίου χώρου του σχολείου και συγκεκριμένα, αντικατάσταση υπάρχουσας κουπαστής και ελαιοχρωματισμός κιγκλιδώματος στην ίδια απόχρωση.

Αποξήλωση και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων στην περίφραξη Εργασίες μόνωσης δώματος στο διώροφο κτίριο, με τις κατάλληλες επιστρώσεις και επαλείψεις. Συγκεκριμένα, στο δώμα πρόκειται να τοποθετηθεί φράγμα υδρατμών (ασφαλτικό) και θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης καθώς και προστασία της θερμομόνωσης. Οι στρώσεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν με περλιτόδεμα για τη διαμόρφωση των ρύσεων και στεγάνωση με μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως.

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση ικριωμάτων, εξασφαλίζοντας ότι δε θα επιφέρουν καμία ουσιώδη αλλοίωση ούτε αλλαγή στην όψη και στον όγκο του κτιρίου.

Αναλυτική προμέτρηση
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (doc)
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (pdf)
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
Τιμολόγιο Μελέτης 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Μελέτη Τευχών Δημοπράτησης 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter