back to top

Επί τιμη δημότισσα Τήνου η κ. Νότα Κούρου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η ανακήρυξη της κ. Νότα Κούρου καθηγήτριας αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε επί τιμήν δημότη του Δήμου Τήνου.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Τήνου ο οποίος έθεσε υπόψη τα εξής :

Η κ. Νότα Κούρου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχαιολογίας των Πρώιμων Ιστορικών Xρόνων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2013. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο με καθηγητή τον Νικόλαο Κοντολέοντα και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Somerville College, με καθηγητή τον Sir John Boardman.

Δίδαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1979 έως το 2012 αρχικά ως λέκτορας και διατρέχοντας σύντομα όλες τις βαθμίδες ως καθηγήτρια.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιεύσει πολλές κριτικές βιβλίων σε διεθνή αρχαιολογικά περιοδικά, καθώς και πολλές επιστημονικές μελέτες που αφορούν θέματα της ελληνικής και κυπριακής αρχαιολογίας. Από πολύ νωρίς επέλεξε να κάνει αρχαιολογία των μεγάλων οριζόντων, που καλύπτουν ολόκληρη το μεσογειακό κόσμο, από το βορειότερο Αιγαίο μέχρι τη Ναύκρατη και την Καρχηδόνα στις βόρειες ακτές της Αφρικής, και από τη Συροπαλαιστίνη μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες.

Παράλληλα έχει ασχοληθεί πολύ με έρευνα πεδίου. Ειδικότερα από 1994 μέχρι σήμερα διευθύνει την ανασκαφή του Πανεπιστημίου Αθηνών στις υπώρειες του Κάστρου της Τήνου. Στο σημείο είχαν στο παρελθόν γίνει ανασκαφές από το 1939 έως το 1958 από τον καθηγητή, και καθηγητή της, Νικόλαο Κοντοολέοντα. Η κ. Κούρου άρχισε σχεδόν από το μηδέν, Εκπόνησε τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής, στο οποίο ενέταξε τις παλαιότερες ανασκαφές και στη συνέχεια με σπάνια επιστημονική συνέπεια άρχισε τις ανασκαφές, οι οποίες έφεραν στο φως ένα μεγάλο οικισμό που οι απαρχές τους φτάνουν στην επαύριο της κατάρρευσης μυκηναϊκού κόσμου και συνεχίζει να υπάρχει έως τα κλασικά χρόνια. Ήταν το πολιτικό έως τότε κέντρο του νησιού.

Παράλληλα συντηρεί τα έξω-αστικά ιερά του και συνεχίζει το ανασκαφικό της ενδιαφέρον στο παρακείμενο νεκροταφείο των κλασικών χρόνων. Ειδικότερα, τα γλυπτά που βρέθηκαν εκεί μας παρέχουν πληροφορίες για την κατανόηση της κλασικής γλυπτικής του νησιού, όντας υψηλής ποιότητας έργα, που αποτελούν κρίκο ανάμεσα στην ιστορία της αρχαίας γλυπτικής και της παράδοσης της σύγχρονης τηνιακής γλυπτικής.

Οι ανασκαφές και οι συνακόλουθες δημοσιεύσεις της έριξαν άπλετο φως στην ιστορία του τόπου μας από τα υπομυκηναϊκά έως τα κλασικά χρόνια, αναβαθμίζοντας την αυτογνωσία μας που μας επιτρέπει μια ορθότερη και βαθύτερη κατανόηση του παρόντος και συνακόλουθα σχεδιασμό του μέλλοντος. Η κοινωνία της Τήνου οφείλει χάριτες και ευγνωμοσύνη στην κ. Νότα Κούρου.

Γι’ αυτό, ως ελάχιστη ανταπόδοση της τριαντάχρονης προσφοράς της, προτείνουμε την ανακήρυξη της ως Επί τιμήν Δημότη Δήμου Τήνου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

1.- Ανακηρύσσει επί τιμήν Δημότη του Δήμου Τήνου την κ. Νότα Κούρου καθηγήτρια αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, ως ελάχιστη ανταπόδοση της τριαντάχρονης προσφοράς της.
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 091/2022.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Επί τιμη δημότισσα Τήνου η κ. Νότα Κούρου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η ανακήρυξη της κ. Νότα Κούρου καθηγήτριας αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε επί τιμήν δημότη του Δήμου Τήνου.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Τήνου ο οποίος έθεσε υπόψη τα εξής :

Η κ. Νότα Κούρου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχαιολογίας των Πρώιμων Ιστορικών Xρόνων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2013. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο με καθηγητή τον Νικόλαο Κοντολέοντα και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Somerville College, με καθηγητή τον Sir John Boardman.

Δίδαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1979 έως το 2012 αρχικά ως λέκτορας και διατρέχοντας σύντομα όλες τις βαθμίδες ως καθηγήτρια.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιεύσει πολλές κριτικές βιβλίων σε διεθνή αρχαιολογικά περιοδικά, καθώς και πολλές επιστημονικές μελέτες που αφορούν θέματα της ελληνικής και κυπριακής αρχαιολογίας. Από πολύ νωρίς επέλεξε να κάνει αρχαιολογία των μεγάλων οριζόντων, που καλύπτουν ολόκληρη το μεσογειακό κόσμο, από το βορειότερο Αιγαίο μέχρι τη Ναύκρατη και την Καρχηδόνα στις βόρειες ακτές της Αφρικής, και από τη Συροπαλαιστίνη μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες.

Παράλληλα έχει ασχοληθεί πολύ με έρευνα πεδίου. Ειδικότερα από 1994 μέχρι σήμερα διευθύνει την ανασκαφή του Πανεπιστημίου Αθηνών στις υπώρειες του Κάστρου της Τήνου. Στο σημείο είχαν στο παρελθόν γίνει ανασκαφές από το 1939 έως το 1958 από τον καθηγητή, και καθηγητή της, Νικόλαο Κοντοολέοντα. Η κ. Κούρου άρχισε σχεδόν από το μηδέν, Εκπόνησε τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής, στο οποίο ενέταξε τις παλαιότερες ανασκαφές και στη συνέχεια με σπάνια επιστημονική συνέπεια άρχισε τις ανασκαφές, οι οποίες έφεραν στο φως ένα μεγάλο οικισμό που οι απαρχές τους φτάνουν στην επαύριο της κατάρρευσης μυκηναϊκού κόσμου και συνεχίζει να υπάρχει έως τα κλασικά χρόνια. Ήταν το πολιτικό έως τότε κέντρο του νησιού.

Παράλληλα συντηρεί τα έξω-αστικά ιερά του και συνεχίζει το ανασκαφικό της ενδιαφέρον στο παρακείμενο νεκροταφείο των κλασικών χρόνων. Ειδικότερα, τα γλυπτά που βρέθηκαν εκεί μας παρέχουν πληροφορίες για την κατανόηση της κλασικής γλυπτικής του νησιού, όντας υψηλής ποιότητας έργα, που αποτελούν κρίκο ανάμεσα στην ιστορία της αρχαίας γλυπτικής και της παράδοσης της σύγχρονης τηνιακής γλυπτικής.

Οι ανασκαφές και οι συνακόλουθες δημοσιεύσεις της έριξαν άπλετο φως στην ιστορία του τόπου μας από τα υπομυκηναϊκά έως τα κλασικά χρόνια, αναβαθμίζοντας την αυτογνωσία μας που μας επιτρέπει μια ορθότερη και βαθύτερη κατανόηση του παρόντος και συνακόλουθα σχεδιασμό του μέλλοντος. Η κοινωνία της Τήνου οφείλει χάριτες και ευγνωμοσύνη στην κ. Νότα Κούρου.

Γι’ αυτό, ως ελάχιστη ανταπόδοση της τριαντάχρονης προσφοράς της, προτείνουμε την ανακήρυξη της ως Επί τιμήν Δημότη Δήμου Τήνου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

1.- Ανακηρύσσει επί τιμήν Δημότη του Δήμου Τήνου την κ. Νότα Κούρου καθηγήτρια αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, ως ελάχιστη ανταπόδοση της τριαντάχρονης προσφοράς της.
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 091/2022.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου