Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Τα έργα σε εξέλιξη και μελέτες που παρουσίασε η Δημοτική Αρχή Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου ο Δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος παρουσίασε τα έργα – μελέτες (και τα στάδια που βρίσκονται) σε εξέλιξη στο νησί της Τήνου.

Πρόκειται για σημαντικά έργα όπως το “Αιολίς”, οι Παιδικές Χαρές, Λιμάνι, Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων κλπ, η Ασφαλτόστρωση του Αγίου Φωκά κ.α.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ) 

Το έργο είναι υπό εξέλιξη στα Νηπιαγωγεία Τήνου καθώς και στο 1ο και 2ο  Δημοτικό Σχολείο

250.000,00 ευρώ (Χρηματοδότηση Π.Ν.Α)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

Μετά την οριστικοποίηση της εκπτώσεως του αναδόχου, ακολουθεί διαδικασία προσκλήσεως για υπογραφή συμβάσεως με τον δεύτερο ή και τον τρίτο μειοδότη του σχετικού διαγωνισμού.

Συμβατική αξία έργου 450.503,56 ευρώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ.

Υπό εξέλιξη έργο, σχετικά με τις παιδικές χαρές στη Μυρτιδιώτισσα πόλεως Τήνου, στα Νηπιαγωγεία Στενής& Καλλονής, στα χωρία, Αρνάδος, Δ. Χωρία, Μουντάδος, Μυρσίνη, Σκαλάδος, & Υστέρνια.

Συμβατικός προϋπολογισμός 231.976,78 ευρώ (Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΉΝΟΥ Επιβλέπον Σγουρός και Καβούδη

Έργο σε εξέλιξη

Αξία σύμβασης έργου 1.008.456,31 ευρώ (Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ-ΠΝΑ).

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ  (Χ.Υ.Τ.Υ.)

Επιβλέποντες Λαζούρα και Σγουρός

Σύμπραξη – συνεργασία με ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου

Υπο αξιολογηση από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑ / 6,1 εκ. ευρώ -ΕΣΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3

Στην συνεδρίαση της 24/09/2021 έγινε Έγκριση του Πρακτικού Κατακύρωσης από Οικονομική Επιτροπή.

150.000 ευρώ (Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ).

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΓ ΦΩΚΑ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εντός του Οκτωβρίου ξεκινάει το έργο.

Χρηματοδότηση ύψους 275.003,83€ Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡOΜΟΥ ΠΡOΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΉ ΣΤΗΝ ΘEΣΗ “ΚΟΣΣΙΝΙ”

Συμβατικός προϋπολογισμός 100.060,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ (Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ).

Στις 26/08/2021 ο προσωρινός ανάδοχος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την παράταση της προσφοράς. Στις 28/09/2021 ο οικονομικός φορέας ERGOLAND Ε.Π.Ε., ύστερα από σχετική πρόσκληση κατέθεσε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του και εγγυητική επιστολή.

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΥΔ Οψιγεννών μεταβολών (28/09/2021: αναμονή Πρακτικού από επιτροπή διαγωνισμού) & Πρόσκληση υπογραφής Σύμβασης

Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ -423.387,10 ευρώ)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ (ΔΛΤΤΑ προγραμματική)

Προϋπολογισμός 260.000 ευρώ

Στο προσεχές ΔΣ του ΛΤ θα γίνει η «Έγκριση Πρακτικού Ι.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Εκτιμώμενη αξία μελέτης υπηρεσίας1.686.134,60 ευρώ. (ΠΔΕ).

Στις 09/07/2021 υπεγράφη η σχετική σύμβαση.

Ασφαλτόστρωση ΔΕ Τήνου

εκτιμώμενη αξία 73.969,58 ευρώ

Τελικός στάδιο επικαιροποίησης της διακήρυξης του διαγωνισμού αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 1000κμ/ημερα

Στην συνεδρίαση της 24/09/2021 έγινε Έγκριση των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή.

Εκτιμώμενη αξία μελέτης προμήθειας 448.260,00 ευρώ (Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ.)

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εγκρίθηκε στις 2/2/21 η χρηματοδότηση του έργου από πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 658.182,14 €. Επικαιροποίηση Διακήρυξης.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΑΙΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 

Πραγματοποιείται η επικαιροποίηση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης.

Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ 1.739.741,38 ΕΥΡΩ –ΥΠΕΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Τμήμα Τεχνικών έργων Επικαιροποίηση Διακήρυξης.

Ύψος χρηματοδότησης 140.000 ευρώ  (Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)

17,18 και 19.

Στις 20 Αυγούστου 2021,εγκρίθηκε από τον Δήμο η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την Συντήρηση – Αναβάθμιση του οδικού δικτύου προϋπολογισμού 447.000 περίπου ευρώ.

Τα 145.000 ευρώ θα είναι χρηματοδότηση του ίδιου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενώ τα υπόλοιπα που καλείται να καλύψει ο Δήμος θα προέλθουν από χρηματοδότηση άλλου Υπουργείου.

Το έργο αυτό θα αναλάβει η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.ΜΚΑ) του ΓΕΕΘΑ από την οποία έχει ζητήσει επίσης ο Δήμαρχος να αναλάβει και τον δρόμο των Κιονίων και τον δρόμο της Βουρνής, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την ΠΝΑ ο πρώτος με 180.000 Ευρώ και από το Υπουργείο Εσωτερικών με 150.000 ευρώ ο δεύτερος.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 6 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -