Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Ερώτηση στη Βουλή για την «Κατασκευή Υποσταθμού Υψηλής Τάσης Ηλεκτρικού Ρεύματος, στην Τήνο»

Ερώτηση του Βουλευτή Β’, Κωνσταντίνου Χήτα, της Ελληνικής Λύσης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Υποδομών και Τουρισμού αναφορικά με την Κατασκευή Υποσταθμού Υψηλής Τάσης Ηλεκτρικού Ρεύματος, στην Τήνο. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος μετά την κατασκευή του έργου (2024) η Τήνος θα θωρακιστεί ενεργειακά, καθώς θα διασυνδεθεί πλήρως με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Ειδικότερα, τα δύο υφιστάμενα ανεξάρτητα υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης μεταξύ Άνδρου‐Τήνου και Τήνου‐ Σύρου, θα διασυνδεθούν με τον νέο Υποσταθμό στην Τήνο μέσω διπλής υπόγειας γραμμής μεταφοράς 150 kV, η οποία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και εκείνη εντός του 2024.

Η ερώτηση του Βουλευτή

Κυρία και κύριοι Υπουργοί, Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Τήνου και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα κατασκευαστεί Υποσταθμός Υψηλής Τάσης Ηλεκτρικού Ρεύματος στην Τήνο, εντάσσοντάς την στο εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτροδότησης. Το σημείο που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του εν λόγω υποσταθμού βρίσκεται έναντι της Άνδρου, πλησίον του υφιστάμενου Τερματικού, στην τοποθεσία «Στενό». Συνολικά, οι αδειοδοτικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2022, ώστε εντός του καλοκαιριού να προκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί με χρονικό ορίζοντα κατασκευής το 2024.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ποια είναι τα οφέλη που θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού, αφ’ ης στιγμής η Τήνος διασυνδεθεί πλήρως με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτροδότησης, μέσω του επικείμενου υπό κατασκευή Υποσταθμού Υψηλής Τάσης;
  2. Έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι χρηματοδότησης της κατασκευής του ως άνω Υποσταθμού Υψηλής Τάσης, που θα καλύπτει την ηλεκτροδότηση της Τήνου;
  3. Το ΥΠΠΟΑ έχει γνωμοδοτήσει θετικά περί του χώρου επιλογής, ως προς την επικείμενη κατασκευή του ως άνω Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην ορισθείσα άνω αναφερόμενη θέση της Τήνου;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η απάντηση του Υπουργείου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 7259/14-6-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα, σας γνωστοποιούμε ότι:

Το έργο της κατασκευής του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης κλειστού τύπου (GIS) στην Τήνο εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς (εφεξής «ΕΣΜΗΕ») περιόδου 2019‐2028, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1097/2019 (ΦΕΚ Β’ 1048/27.3.2020).

Το σκεπτικό για την κατασκευή του υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην Τήνο και τα οφέλη που απορρέουν από το εν λόγω έργο περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ, καθώς και στο υπό έγκριση ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2021‐2030 ως ακολούθως: «Οι γραμμές Μέσης Τάσης μέσω των οποίων τροφοδοτείται η Τήνος, από τον Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ της Άνδρου, είναι μεγάλου μήκους και διέρχονται από περιοχές δύσβατες οι οποίες είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα όταν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες να παρουσιάζονται διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου οι οποίες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην τροφοδότηση των κρίσιμων φορτίων της Νήσου Τήνου.

Για αυτούς τους λόγους και με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιόπιστης τροφοδότησης του συνολικού φορτίου της Τήνου, έπειτα από τη συνεργασία των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, προγραμματίζεται εκ νέου η κατασκευή του Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ επί της Νήσου Τήνου με αναμενόμενο έτος ολοκλήρωσης το 2024.»

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης εντός του 2024, η Τήνος θα θωρακιστεί ενεργειακά, καθώς θα διασυνδεθεί πλήρως με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Ειδικότερα, τα δύο υφιστάμενα ανεξάρτητα υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης μεταξύ Άνδρου‐Τήνου και Τήνου‐ Σύρου, θα διασυνδεθούν με τον νέο Υποσταθμό στην Τήνο μέσω διπλής υπόγειας γραμμής μεταφοράς 150 kV, η οποία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και εκείνη εντός του 2024.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου, όπως προαναφέρθηκε, το εν λόγω έργο και το προϋπολογιστικό του κόστος ύψους 11.2 εκ. € έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της έγκρισης του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2019‐2028.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4001/2011, του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή, τα απασχολούμενα κεφάλαια για την υλοποίηση των επενδύσεων επέκτασης του ΕΣΜΗΕ, οι οποίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, περιλαμβάνονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Διαχειριστή και το κόστος τους ανακτάται από τους χρήστες του Συστήματος μέσω των χρεώσεων χρήσης.

Τυχόν επιδοτήσεις οι οποίες λαμβάνονται και καλύπτουν μέρος του συνολικού κόστους των επενδύσεων αφαιρούνται από το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή και δεν επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Η χρηματοδότηση κάθε έργου ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς δεν νοείται μεμονωμένα αλλά εντάσσεται στο συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο του Διαχειριστή.

Τέλος, το έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου της Διασύνδεσης Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ’ αρ. 138667/16.9.2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Υπουργός
Σκρέκας Κωνσταντίνος

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 6 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -