back to top

Ήρθε το Πάσχα ... στο Keraso Events

Άμεση κατάργηση προκαταβολής φόρου για πληττόμενες επιχειρήσεις

Γράφει ο Πέτρος Κώτσος

Η προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για την επιχείρηση στην περίπτωση που τα κέρδη στα οποία προκύπτει είναι διαφορετικά από αυτά που αναμένονται και για τα οποία προσδιορίζεται η προκαταβολή φόρου π.χ. Μία επιχείρηση θα υποβάλει την δήλωση φορολογίας της μέχρι την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και αφορά τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς 2019 η οποία θεωρείται η καλύτερη χρονιά της τελευταίας 8 ετίας.

Διαβάστε διάφορα σημαντικά λογιστικά θέματα στο www.ataxis.gr

Η Προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και καταβάλετε κατα τα 4/5 εντός του 2020. Η κρίση που διανύουμε για την χρήση του 2020 εξανέμισαν όλα τα αποθεματικά που δημιούργησαν τα κέρδη του 2019 για κάλυψη αναγκών επιβίωσης και όχι επενδύσεων.

Ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει άμεση ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών για την μείωση έως και κατάργηση της προκαταβολής για το επόμενο έτος με σκοπό την ελάφρυνση των επιχειρήσεων και την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων κάλυψης αναγκών κρατικού προϋπολογισμού. Ποίος μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί μετά την 31/08/2020 όπου συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος του έτους οι οφειλές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΑΙΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ με εισπράξεις επιεικώς μειωμένες άπο 60% και πάνω.

Το Υπουργείο Οικονομικών με τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να σχεδιάσουν τα κατάλληλα μέτρα για τις δύσκολες μέρες που έρχονται.Δεν αρκούν οι παρατάσεις .Πρέπει να υπάρξει σχέδιο για την συγκεκριμένη περίοδο.

Απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 22830-24020 στο email : a.taxis@yahoo.gr

Με βάσει τα ισχύοντα σήμερα :

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρος. Είναι αδιανόητο τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (Επιεικώς Μαύρο) και να πρωτοκολλούμε αιτήσεις που θα εξεταστούν με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής της υποχρέωσης .

Όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, στην περίπτωση που μειωθεί το εισόδημα σε ποσοστό άνω του 25%, μπορεί να ζητήσει με αίτησή της τη μείωση της προκαταβολής. Προκειμένου οι φορολογικές αρχές να εκτιμήσουν τη μείωση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνουν ενδεικτικά υπόψη:

α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

γ) Τις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μεικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Συνεπώς η Κυβέρνηση οφείλει να ανακοινώσει μείωση ή ακόμη και κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το 2020 .Το 2020 που θα γράψει ζημίες για το 90% των επιχειρήσεων , οι οποίες έχουν ανάγκη και το τελευταίο €..

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

MSc ΧΡΗΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Άμεση κατάργηση προκαταβολής φόρου για πληττόμενες επιχειρήσεις

Γράφει ο Πέτρος Κώτσος

Η προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για την επιχείρηση στην περίπτωση που τα κέρδη στα οποία προκύπτει είναι διαφορετικά από αυτά που αναμένονται και για τα οποία προσδιορίζεται η προκαταβολή φόρου π.χ. Μία επιχείρηση θα υποβάλει την δήλωση φορολογίας της μέχρι την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και αφορά τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς 2019 η οποία θεωρείται η καλύτερη χρονιά της τελευταίας 8 ετίας.

Διαβάστε διάφορα σημαντικά λογιστικά θέματα στο www.ataxis.gr

Η Προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και καταβάλετε κατα τα 4/5 εντός του 2020. Η κρίση που διανύουμε για την χρήση του 2020 εξανέμισαν όλα τα αποθεματικά που δημιούργησαν τα κέρδη του 2019 για κάλυψη αναγκών επιβίωσης και όχι επενδύσεων.

Ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει άμεση ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών για την μείωση έως και κατάργηση της προκαταβολής για το επόμενο έτος με σκοπό την ελάφρυνση των επιχειρήσεων και την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων κάλυψης αναγκών κρατικού προϋπολογισμού. Ποίος μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί μετά την 31/08/2020 όπου συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος του έτους οι οφειλές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΑΙΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ με εισπράξεις επιεικώς μειωμένες άπο 60% και πάνω.

Το Υπουργείο Οικονομικών με τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να σχεδιάσουν τα κατάλληλα μέτρα για τις δύσκολες μέρες που έρχονται.Δεν αρκούν οι παρατάσεις .Πρέπει να υπάρξει σχέδιο για την συγκεκριμένη περίοδο.

Απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 22830-24020 στο email : a.taxis@yahoo.gr

Με βάσει τα ισχύοντα σήμερα :

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρος. Είναι αδιανόητο τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (Επιεικώς Μαύρο) και να πρωτοκολλούμε αιτήσεις που θα εξεταστούν με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής της υποχρέωσης .

Όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, στην περίπτωση που μειωθεί το εισόδημα σε ποσοστό άνω του 25%, μπορεί να ζητήσει με αίτησή της τη μείωση της προκαταβολής. Προκειμένου οι φορολογικές αρχές να εκτιμήσουν τη μείωση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνουν ενδεικτικά υπόψη:

α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

γ) Τις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μεικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Συνεπώς η Κυβέρνηση οφείλει να ανακοινώσει μείωση ή ακόμη και κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το 2020 .Το 2020 που θα γράψει ζημίες για το 90% των επιχειρήσεων , οι οποίες έχουν ανάγκη και το τελευταίο €..

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

MSc ΧΡΗΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου