Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Genius – Ημέρες γνωριμίας με τις ξένες γλώσσες

Genius
[Ξένες Γλώσσες|Πληροφορική|Ρομποτική]

Ημέρες γνωριμίας με τις ξένες γλώσσες

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τα προγράμματα Γερμανικών και Γαλλικών που προσφέρουμε.

Γνωριμία με τα Γαλλικά
18-19 Σεπτεμβρίου, 16.30 – 18.00

Γνωριμία με τα Γερμανικά
20-21 Σεπτεμβρίου, 16.30 – 18.00

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 2283026009 και 6948882117

*συνιστώμενες ηλικίες: Γ’ εως Στ’ Δημοτικού

εγγραφή newsletter