Η απόφαση για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου έως 30/6/2026

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο από 02.01.2024 έως 30.06.2026

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

(…)

Aφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία 18 μελών από συνολικά 19 μέλη, ο προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και ο Γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη, ύστερα από έγγραφη πρόταση του επικεφαλής της κάθε παράταξης.

Επίσης, ότι σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Κροντηρά ως υποψήφιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κ. Νικόλαος Γκίζης. Ακολούθως, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της δεύτερης σε εκλογική δύναμη παράταξης κ. Ιωάννη Σιώτου, ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κ. Αντώνιος Σάββαρης. Τέλος, ότι σύμφωνα με δήλωση της επικεφαλής της τρίτης σε εκλογική δύναμη παράταξης κας Αναστασίας Ψάλτη ως υποψήφιος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται η ιδία.

Στη συνέχεια κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να επικυρώσει, δια ανάτασης χειρός, καταρχήν την εκλογή του προτεινόμενου υποψήφιου ως προέδρου.

Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε ο κ. Γκίζης Νικόλαος, συγκέντρωσε 18 ψήφους, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Δυμβουλίου και εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έπειτα, ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού nΣυμβουλίου να επικυρώσει με την ίδια διαδικασία την εκλογή του κ. Αντώνιου Σάββαρη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την ψηφοφορία ο κ. Σάββαρης συγκέντρωσε 18 ψήφους, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να επικυρώσει με την ίδια διαδικασία την εκλογή της κ Ψάλτη Αναστασίας ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την ψηφοφορία η κα Ψάλτη συγκέντρωσε 18 ψήφους, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εξελέγη επομένως στο αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γκίζης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Σάββαρης Αντώνιος
Γραμματέας: Ψάλτη Αναστασία

Στη συνέχεια, ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο να εκκινήσει τη διαδικασία εκλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter