back to top

Ήρθε το Πάσχα ... στο Keraso Events

Η νεολαία της Τήνου έχει πλέον Σύλλογο

Με την με αριθμό 2/2024 διάταξη του Ειρηνοδικείου Τήνου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Νεολαίας Τήνου”, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου Σύρου λαβόν αριθμό καταχώρισης 1378/2024.

Προσωρινό 7μελές Δ.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση των πρώτων εκλογών του Συλλόγου Νεολαίας Τήνου είναι τα παρακάτω μέλη: 

1) Πρόεδρος: Μάριος Ψάλτης,
2) Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βασιλάς, 
3) Γραμματέας: Σέργιος Βασιλάκης,
4) Ταμίας: Άγγελος Δελλατόλας,
5) Μέλος: Αναστάσιος Βιδάλης,
6) Μέλος: Φραγκίσκος Βιδάλης, 
7) Μέλος: Έλλη Πετροπούλου

ΑΡΘΡΟ 2° – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί του συλλόγου είναι: 

α) η ευαισθητοποίηση και η δραστηριοποίηση της νεολαίας του νησιού μας σε θέματα που αφορούν στην ανάδειξη και διαφύλαξη των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων της Τήνου, 
β) η ενημέρωση, η διατύπωση προτάσεων και προώθηση λύσεων αναφορικά με τοπικά ζητήματα και, ιδίως και πρωτίστως, με θέματα νεολαϊστικού ενδιαφέροντος και με τις σύνθετες ανάγκες της εποχής μας γενικά και της νεολαίας της Τήνου ειδικά, 
γ) η ανάπτυξη δεσμών ειλικρινούς φιλίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, κατανόησης και συλλογικής ευθύνης μεταξύ των μελών του, που αναπότρεπτα οδηγεί και σε στέρεες και υγιείς σχέσεις τους, 
δ) η βελτίωση και ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Τήνου διά της συμμετοχής των μελών μας σε συναφείς ενημερωτικές εκδηλώσεις με αγορητές και εισηγητές, κατ’ αυτές, άτομα έμπειρα και με μεταδοτική ικανότητα, ειδικών γνώσεων, εγνωσμένης αξίας και ευρύτερης αποδοχής, 
ε) η δημιουργία πολιτιστικής, πνευματικής και αθλητικής κίνησης στην Τήνο και η παντοειδής ενίσχυση των δομών και σωματείων που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς, 
στ) η διατήρηση, καλλιέργεια, διάδοση, εμπέδωση και συνέχιση των γνήσιων αξιών και που προτύπων του λαϊκού πολιτισμού της Τήνου,
ζ) η κινητοποίηση όλων των προοδευτικών, ανήσυχων και ευαίσθητων ατόμων της τοπικής μας κοινωνίας για μορφωτική και πολιτιστική ανύψωση των κατοίκων της περιοχής μας, 
η) η αποκατάσταση και σύσφιξη των πνευματικών και ψυχικών δεσμών των μελών μας ζουν μακριά από την έδρα του Συλλόγου μας με τους μόνιμους κατοίκους του νησιού μας, 
θ) η καλλιέργεια και διάδοση των πολιτιστικών παραδόσεων του λαού μας στην αυθεντική τους μορφή και έκφραση
ι) η διαφύλαξη, διάδοση αλλά και δημιουργική αξιοποίηση και προβολή του ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού, φυσικού, πνευματικού και περιβαλλοντικού πλούτου του νησιού μας, 
ια) η συχνή και άρτια διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και η έκδοση δελτίων και περιοδικών για τις δραστηριότητες του συλλόγου μας και τον προγραμματισμό των δράσεών του, και 
ιβ) η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και τις αρχές του τόπου, στα πλαίσια και προς ενίσχυση και ευόδωση των σκοπών του συλλόγου. 

Την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του ο Σύλλογος επιδιώκει:

α) με την (προτροπή και ενθάρρυνση για οργανωμένη συμμετοχή όλων των νέων της Τήνου και των καταγόμενων από το νησί μας σε διαλέξεις, προβολές, ελεύθερες συζητήσεις, εκδρομές, χορούς και γενικά σε μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 
β) με την πρόσκληση ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, για διαλέξεις και συζητήσεις μορφωτικού χαρακτήρα, 
γ) με τη συνεργασία με άλλους συλλόγους της ίδιας ή άλλης περιοχής με τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς και την ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνικών και εν γένει πληροφοριών και γνώσεων που ενδιαφέρουν τις σύγχρονες κοινωνίες και συνεγείρουν τους νέους, 
δ) με την αδιάκοπη συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων, που απασχολούν το νησί μας και τα μέλη του συλλόγου, 
ε) με την έκδοση επιστημονικών εργασιών, βιβλίων, δίσκων, περιοδικών, ενημερωτικών, φυλλαδίων, τη διατήρηση και συνέχιση των λαϊκών εθίμων και παραδόσεων του νησιού μας, 
στ) με την υλοποίηση διαφόρων πολιτιστικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων της ελληνικής πολιτείας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5) με τη συνεργασία με ελληνικούς ή διεθνείς φορείς (κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, οργανισμούς), με σκοπό την προστασία, μελέτη και διατήρηση του πολιτιστικού, ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, 
η) με την προσεγμένη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού, πολιτιστικού, μορφωτικού, περιβαλλοντικού και εθελοντικού χαρακτήρα για τη νεολαία της Τήνου. 

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Η νεολαία της Τήνου έχει πλέον Σύλλογο

Με την με αριθμό 2/2024 διάταξη του Ειρηνοδικείου Τήνου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Νεολαίας Τήνου”, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου Σύρου λαβόν αριθμό καταχώρισης 1378/2024.

Προσωρινό 7μελές Δ.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση των πρώτων εκλογών του Συλλόγου Νεολαίας Τήνου είναι τα παρακάτω μέλη: 

1) Πρόεδρος: Μάριος Ψάλτης,
2) Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βασιλάς, 
3) Γραμματέας: Σέργιος Βασιλάκης,
4) Ταμίας: Άγγελος Δελλατόλας,
5) Μέλος: Αναστάσιος Βιδάλης,
6) Μέλος: Φραγκίσκος Βιδάλης, 
7) Μέλος: Έλλη Πετροπούλου

ΑΡΘΡΟ 2° – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί του συλλόγου είναι: 

α) η ευαισθητοποίηση και η δραστηριοποίηση της νεολαίας του νησιού μας σε θέματα που αφορούν στην ανάδειξη και διαφύλαξη των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων της Τήνου, 
β) η ενημέρωση, η διατύπωση προτάσεων και προώθηση λύσεων αναφορικά με τοπικά ζητήματα και, ιδίως και πρωτίστως, με θέματα νεολαϊστικού ενδιαφέροντος και με τις σύνθετες ανάγκες της εποχής μας γενικά και της νεολαίας της Τήνου ειδικά, 
γ) η ανάπτυξη δεσμών ειλικρινούς φιλίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, κατανόησης και συλλογικής ευθύνης μεταξύ των μελών του, που αναπότρεπτα οδηγεί και σε στέρεες και υγιείς σχέσεις τους, 
δ) η βελτίωση και ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Τήνου διά της συμμετοχής των μελών μας σε συναφείς ενημερωτικές εκδηλώσεις με αγορητές και εισηγητές, κατ’ αυτές, άτομα έμπειρα και με μεταδοτική ικανότητα, ειδικών γνώσεων, εγνωσμένης αξίας και ευρύτερης αποδοχής, 
ε) η δημιουργία πολιτιστικής, πνευματικής και αθλητικής κίνησης στην Τήνο και η παντοειδής ενίσχυση των δομών και σωματείων που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς, 
στ) η διατήρηση, καλλιέργεια, διάδοση, εμπέδωση και συνέχιση των γνήσιων αξιών και που προτύπων του λαϊκού πολιτισμού της Τήνου,
ζ) η κινητοποίηση όλων των προοδευτικών, ανήσυχων και ευαίσθητων ατόμων της τοπικής μας κοινωνίας για μορφωτική και πολιτιστική ανύψωση των κατοίκων της περιοχής μας, 
η) η αποκατάσταση και σύσφιξη των πνευματικών και ψυχικών δεσμών των μελών μας ζουν μακριά από την έδρα του Συλλόγου μας με τους μόνιμους κατοίκους του νησιού μας, 
θ) η καλλιέργεια και διάδοση των πολιτιστικών παραδόσεων του λαού μας στην αυθεντική τους μορφή και έκφραση
ι) η διαφύλαξη, διάδοση αλλά και δημιουργική αξιοποίηση και προβολή του ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού, φυσικού, πνευματικού και περιβαλλοντικού πλούτου του νησιού μας, 
ια) η συχνή και άρτια διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και η έκδοση δελτίων και περιοδικών για τις δραστηριότητες του συλλόγου μας και τον προγραμματισμό των δράσεών του, και 
ιβ) η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και τις αρχές του τόπου, στα πλαίσια και προς ενίσχυση και ευόδωση των σκοπών του συλλόγου. 

Την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του ο Σύλλογος επιδιώκει:

α) με την (προτροπή και ενθάρρυνση για οργανωμένη συμμετοχή όλων των νέων της Τήνου και των καταγόμενων από το νησί μας σε διαλέξεις, προβολές, ελεύθερες συζητήσεις, εκδρομές, χορούς και γενικά σε μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 
β) με την πρόσκληση ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, για διαλέξεις και συζητήσεις μορφωτικού χαρακτήρα, 
γ) με τη συνεργασία με άλλους συλλόγους της ίδιας ή άλλης περιοχής με τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς και την ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνικών και εν γένει πληροφοριών και γνώσεων που ενδιαφέρουν τις σύγχρονες κοινωνίες και συνεγείρουν τους νέους, 
δ) με την αδιάκοπη συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων, που απασχολούν το νησί μας και τα μέλη του συλλόγου, 
ε) με την έκδοση επιστημονικών εργασιών, βιβλίων, δίσκων, περιοδικών, ενημερωτικών, φυλλαδίων, τη διατήρηση και συνέχιση των λαϊκών εθίμων και παραδόσεων του νησιού μας, 
στ) με την υλοποίηση διαφόρων πολιτιστικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων της ελληνικής πολιτείας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5) με τη συνεργασία με ελληνικούς ή διεθνείς φορείς (κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, οργανισμούς), με σκοπό την προστασία, μελέτη και διατήρηση του πολιτιστικού, ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, 
η) με την προσεγμένη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού, πολιτιστικού, μορφωτικού, περιβαλλοντικού και εθελοντικού χαρακτήρα για τη νεολαία της Τήνου. 

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου