Παρακολουθήστε την πεντάωρη ειδική συνεδρίαση της Δημοτικής Αρχής Τήνου. Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους συνεδρίαση που πραγματοποιείται από την Δημοτική αρχή!