back to top

Ήρθε το Πάσχα ... στο Keraso Events

Η Τήνος στηρίζει τη λειτουργία του «Θησέας Κυκλάδων»

H Αντιδήμαρχο Τήνου κ. Πηνελόπη Τριγώνη, στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθ. Πρωτ. 919/23.01.2024 έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, με τίτλο «Έκδοση Ψηφίσματος υποστήριξης της λειτουργίας του Κ.Π. «Θησέας Κυκλάδων».

Η Αντιδήμαρχος Τήνου η κ. Πηνελόπη Τριγώνη ανέφερε τα εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, με αφορμή το νομοσχέδιο με τίτλο “Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης” του Υπουργείου Υγείας, που πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, σας απευθύνομαι για να λάβετε γνώση και να υποστηρίξετε και εσείς από την πλευρά σας την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κυκλάδων «Θησέας Κυκλάδων». Στο εν λόγω νομοσχέδιο καταργείται το άρθρο 61 του Νόμου 3459 (2006), με το οποίο προβλέπεται η πάγια και τακτική χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από το Κράτος μέσω των δύο ονομασμένων πηγών (Υπουργείο Υγείας και Εσωτερικών). Καταργούνται και οι προγραμματικές Συμβάσεις τους, καθώς και κάποιες ρήτρες, που διασφαλίζουν την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης. Καταργείτε επίσης το άρθρο 60, παρ.4, του Νόμου 4139, σύμφωνα με το οποίο τα Κέντρα Πρόληψης ανήκουν στους εγκεκριμένους φορείς πρόληψης.

Όλα τα παραπάνω μας προκαλούν ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της πρόληψης. Αυτό που διακυβεύεται είναι η διάσωση της φιλοσοφίας της πρόληψης και του έργο που επιτελείται εδώ και 30 χρόνια, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς που εντείνεται το πρόβλημα της εξάρτησης από ουσίες και συμπεριφορές. Μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στην ολιστική παρέμβαση στις αιτίες που γεννούν την
εξάρτηση στην οικογένεια, τα σχολεία και την κοινότητα μέσα από μακροχρόνια, καινοτομία και αξιολογημένα προγράμματα.

Εν κατακλείδι διακυβεύεται η λειτουργία του φορέα που, με την διαχρονική και αμέριστη υποστήριξη των Διοικητικών Συμβουλίων του, των Δήμων και της Περιφέρειας Νοτίο Αιγαίου, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σταθερά και με συνέπεια στα 25 χρόνια λειτουργίας του, στις οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα των Κυκλάδων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Κοινοτήτων των νησιών μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλώ να υποστηρίξετε τη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης μέσα από σχετικές αποφάσεις/ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων με κοινοποίηση προς το Υπουργείο Υγείας και την Κ.Ε.Δ.Ε. για:

– Να μην καταργηθούν το άρθρο 60 του ν. 4139 του 2013 και το άρθρο 61 του 3459 του 2006.
– Να παραμείνουν τα Κέντρα Πρόληψης εγκεκριμένοι φορείς πρόληψης, διατηρώντας την ταυτότητα, την ψυχοκοινωνική φιλοσοφία και το περιεχόμενο της πρόληψης.
– Να ενισχυθούν περαιτέρω με την απαιτούμενη στελέχωση των κενών θέσεων προσωπικού.
– Να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και ειδικότερα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνική Υγείας Κυκλάδων «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με πάγια, σταθερή, κρατική χρηματοδότηση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου Τήνου κ. Πηνελόπη Τριγώνη, το υπ’ αριθ. Πρωτ. 919/23.01.2024 έγγραφο του Κέντρου Πρόλυψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα:
– Να μην καταργηθούν το άρθρο 60 του ν. 4139 του 2013 και το άρθρο 61 του 3459 του 2006.
– Να παραμείνουν τα Κέντρα Πρόληψης εγκεκριμένοι φορείς πρόληψης, διατηρώντας την ταυτότητα, την ψυχοκοινωνική φιλοσοφία και το περιεχόμενο της πρόληψης.
– Να ενισχυθούν περαιτέρω με την απαιτούμενη στελέχωση των κενών θέσεων προσωπικού.
– Να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και ειδικότερα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνική Υγείας Κυκλάδων «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με πάγια, σταθερή, κρατική χρηματοδότηση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Η Τήνος στηρίζει τη λειτουργία του «Θησέας Κυκλάδων»

H Αντιδήμαρχο Τήνου κ. Πηνελόπη Τριγώνη, στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθ. Πρωτ. 919/23.01.2024 έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, με τίτλο «Έκδοση Ψηφίσματος υποστήριξης της λειτουργίας του Κ.Π. «Θησέας Κυκλάδων».

Η Αντιδήμαρχος Τήνου η κ. Πηνελόπη Τριγώνη ανέφερε τα εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, με αφορμή το νομοσχέδιο με τίτλο “Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης” του Υπουργείου Υγείας, που πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, σας απευθύνομαι για να λάβετε γνώση και να υποστηρίξετε και εσείς από την πλευρά σας την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κυκλάδων «Θησέας Κυκλάδων». Στο εν λόγω νομοσχέδιο καταργείται το άρθρο 61 του Νόμου 3459 (2006), με το οποίο προβλέπεται η πάγια και τακτική χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από το Κράτος μέσω των δύο ονομασμένων πηγών (Υπουργείο Υγείας και Εσωτερικών). Καταργούνται και οι προγραμματικές Συμβάσεις τους, καθώς και κάποιες ρήτρες, που διασφαλίζουν την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης. Καταργείτε επίσης το άρθρο 60, παρ.4, του Νόμου 4139, σύμφωνα με το οποίο τα Κέντρα Πρόληψης ανήκουν στους εγκεκριμένους φορείς πρόληψης.

Όλα τα παραπάνω μας προκαλούν ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της πρόληψης. Αυτό που διακυβεύεται είναι η διάσωση της φιλοσοφίας της πρόληψης και του έργο που επιτελείται εδώ και 30 χρόνια, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς που εντείνεται το πρόβλημα της εξάρτησης από ουσίες και συμπεριφορές. Μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στην ολιστική παρέμβαση στις αιτίες που γεννούν την
εξάρτηση στην οικογένεια, τα σχολεία και την κοινότητα μέσα από μακροχρόνια, καινοτομία και αξιολογημένα προγράμματα.

Εν κατακλείδι διακυβεύεται η λειτουργία του φορέα που, με την διαχρονική και αμέριστη υποστήριξη των Διοικητικών Συμβουλίων του, των Δήμων και της Περιφέρειας Νοτίο Αιγαίου, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σταθερά και με συνέπεια στα 25 χρόνια λειτουργίας του, στις οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα των Κυκλάδων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Κοινοτήτων των νησιών μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλώ να υποστηρίξετε τη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης μέσα από σχετικές αποφάσεις/ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων με κοινοποίηση προς το Υπουργείο Υγείας και την Κ.Ε.Δ.Ε. για:

– Να μην καταργηθούν το άρθρο 60 του ν. 4139 του 2013 και το άρθρο 61 του 3459 του 2006.
– Να παραμείνουν τα Κέντρα Πρόληψης εγκεκριμένοι φορείς πρόληψης, διατηρώντας την ταυτότητα, την ψυχοκοινωνική φιλοσοφία και το περιεχόμενο της πρόληψης.
– Να ενισχυθούν περαιτέρω με την απαιτούμενη στελέχωση των κενών θέσεων προσωπικού.
– Να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και ειδικότερα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνική Υγείας Κυκλάδων «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με πάγια, σταθερή, κρατική χρηματοδότηση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου Τήνου κ. Πηνελόπη Τριγώνη, το υπ’ αριθ. Πρωτ. 919/23.01.2024 έγγραφο του Κέντρου Πρόλυψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα:
– Να μην καταργηθούν το άρθρο 60 του ν. 4139 του 2013 και το άρθρο 61 του 3459 του 2006.
– Να παραμείνουν τα Κέντρα Πρόληψης εγκεκριμένοι φορείς πρόληψης, διατηρώντας την ταυτότητα, την ψυχοκοινωνική φιλοσοφία και το περιεχόμενο της πρόληψης.
– Να ενισχυθούν περαιτέρω με την απαιτούμενη στελέχωση των κενών θέσεων προσωπικού.
– Να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και ειδικότερα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνική Υγείας Κυκλάδων «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με πάγια, σταθερή, κρατική χρηματοδότηση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου