Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Ιωάννης Ψάλτης «Διαμαρτυρία περιοίκων Αγίας Τριάδας – Γύρλας Τήνου»

- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img

 Προς

 το Δήμαρχο Τήνου κ. Ιωάννη Σιώτο 

 και το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου 

                                        Τήνος 27 Οκτωβρίου 2022

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΓΥΡΛΑΣ, ΒΑΓΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΗΣ -ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΗΝΟΥ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΡΛΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ..

Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΛΕΙ ΘΑΛΑΣΣΑ..

Η ΚΟΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ….

Κύριε Δήμαρχε 

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.

Κύριες και Κυρίοι Αντιδήμαρχοι

Κυρίες  και Κύριοι Δημοτικοί και λοιποί Σύμβουλοι ..

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο Δήμος Τήνου για να καλύψει τις υδρευτικές  ανάγκες της πόλης Τήνου τη δεκαετία του 1970 (1962) άντλησε νερό, για πρώτη φορά από το πηγάδι   ΞΕΝΟΦΩΝΤΙΔΗ (Βαγιά). Μια δεκαετία αργότερα , το 1975 πρόσθεσε στο δυναμικό του, το πηγάδι ΨΑΛΤΗ. (Αγία Τριάδα Γύρλας). Από τα δυο πηγάδια αντλούνταν περίπου 1200-1500κμ νερού ημερησίως και οι  Διοικούντες  πίστεψαν ότι, έλυσαν το υδρευτικό πρόβλημα της πόλης μας.

Στην πραγματικότητα τα δυο αυτά ιστορικά πλέον,  πηγάδια, λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία,  εκμεταλλευόμενα ένα κοινό υδροφόρο ορίζοντα , ( Το Έγκοιλο της Γύρλας),  με αποτέλεσμα   βήμα προς βήμα τα υπόγεια νερά να εξαντλούνται ποσοτικά και να  υποβαθμίζονται ποιοτικά.  Πολύ έγκαιρα το ΙΓΜΕ , έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για το λόγο αυτό:

 Όπως γνωρίζετε,  αρχές της δεκαετίας του 90 το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), διάνοιξε μια διερευνητική γεώτρηση δίπλα στο γεφύρι της Γύρλας Τήνου, προκειμένου να ελέγχει :

α) την ημερήσια και εποχική  αυξομείωση της ελεύθερης επιφάνειας του υδροφορέα της περιοχής (΄Εγκοιλο της Γύρλας)  και 

 β) την ποσότητα και την ποιότητα του αντλούμενου νερού, από  τα πηγάδια της περιοχής,  από τα οποία υδρεύονταν τότε η πόλη της Τήνου (Ξενοφωντίδη-Ψάλτη) .

    – Η διερευνητική γεώτρηση (ΙΓΜΕ όπως αποκαλείται), αποτέλεσε μια αναγκαιότητα ,  γιατί είχαν παρουσιαστεί τα πρώτα σημάδια αλλοίωσης αφενός της ποιότητας του νερού της Γύρλας και αφετέρου η κατ΄ έτος συνεχιζόμενη  κάμψη της υπόγειας υδροφορίας  του εγκοίλου,  «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ», εξαιτίας της ληστρικής εκμετάλλευσης του υδροφορέα από το Δήμο Τήνου, η οποία προχωρούσε σε μεγαλύτερα βάθη, με κίνδυνο την εξάντληση και υφαλμύρωση των υπόγειων νερών  της περιοχής,  με ανάστροφη πορεία της θάλασσας στο εσωτερικό του νησιού.. Από αυτήν την αιτία ξεράθηκαν , η επιφανειακή πηγή Δελληγιανέικα (μέσα στο λαγκάδι της Γύρλας) που πότιζαν τα ζώα τους οι αγρότες το καλοκαίρι και η διαλείπουσα πηγή του Αγίου Γεωργίου από την οποία ποτίζονταν τα περιβόλια της περιοχής του- Λειβάδια

    –Στις   15 Μαΐου 1999, επί Δημαρχίας Σάββα Απέργη, ο Δήμος Τήνου κατά την συνεδρίασή του  15/15-5-1999 –  απόφασή 14 , ζήτησε από το ΙΓΜΕ να χρησιμοποιηθεί   η γεώτρηση αυτή και για υδρευτικούς σκοπούς

Το ΙΓΜΕ απάντησε θετικά με το με αριθμό 119/5-1-2000 έγγραφό του,                             α) (διατηρώντας το δικαίωμά του να προβαίνει σε μετρήσεις και δειγματοληψίες, όποτε κρίνονται απαραίτητες) και

β)  έθεσε  αυστηρούς όρους για τη λειτουργία  της γεώτρησης, δεδομένου ότι το βάθος της είναι 45μ δηλαδή 25μ κάτω από τη θάλασσα, όπως:

1ον  : Η αναρρόφηση  της αντλίας να γίνει από βάθος 30μ.

2ον : Η ανά 24ωρο απόληψη νερού να μην υπερβαίνει τα 250κ.μ .

3ον: Η συνολική ημερήσια λειτουργία της γεώτρησης, να μην είναι μεγαλύτερη των 16 ωρών.

–Το έτος 2000  ενεργοποιήθηκε η  γεώτρησης ΙΓΜΕ με παροχή (800-1000κμ /ημερησίως)   και ταυτόχρονα λειτούργησαν  και τα  αντλιοστάσια Ξενοφωντίδη-Ψάλτη για το Δήμο με αποτέλεσμα  (συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2000) να  ξεραθούν  κατά σειρά, τα Πηγάδια Ξενοφωντίδη και Ψάλτη και έμεινε μόνο η παροχή της γεώτρησης ΙΓΜΕ.   Η φύση ξέρει να εκδικείται :

Α. Τους όρους λειτουργίας της γεώτρησης αυτής τους  σεβάστηκαν όλοι οι διατελέσαντες Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια , από το επόμενο  έτος  2001 μέχρι το 2017 και γιαυτό επανήλθε το νερό στα πηγάδια Ξενοφωντίδη-Ψάλτη. 

Β. Ο Αείμνηστος Δήμαρχος  Σίμος Ορφανός, είχε αναλάβει προσωπικά το θέμα της προστασίας του Περιβάλλοντος των περιοχών μας από την υδροληψία αυτής της γεώτρησης 2000-20217, παρακολουθώντας την  πτώση του υδροφορέα (από την δική του γεώτρηση), αλλά και  από τις μετρήσεις της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου τις οποίες ο ίδιος επόπτευε  και του ( ΙΓΜΕ) και έδινε τις σωστές οδηγίες στην υπηρεσία ύδρευσης, για το ρυθμό άντλησης. 

S.O.S 

Ωστόσο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων μας, να στηρίξουμε την πόλη μας , με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, από τις χημικές αναλύσεις που πραγματοποιούσε  κάθε χρόνο   ο Δήμος  Τήνου και το ΙΓΜΕ , διαπιστώθηκε:

Ι. η ουσιαστική αλλοίωση,  χρόνο με τον χρόνο της ποιότητας του νερού, και

ΙΙ.  η συνεχιζόμενη κάμψη της ελεύθερης επιφάνεια του υδροφορέα.  Το ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ήταν ότι, το αποθηκευμένο νερό του Εγκοίλου συνεχώς μειώνονταν, χρόνο με το χρόνο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Της ΓΥΡΛΑΣ με πολύ προσοχή και ΕΠΟΧΙΚΑ.

Ο Δήμαρχος Τήνου κ. Ιωάννης Σιώτος, ενώ  γνώριζε  όλα τα παραπάνω από την υπηρεσία ύδρευσης …καθώς και τους όρους λειτουργίας της Γεώτρησης της Γύρλας ΙΓΜΕ , ως Πρόεδρος του Δ.Σ.  από το 2015 και μετέπειτα  ως Δήμαρχος από το 2017  και η Δημοτική Αρχή,  εκμεταλλεύτηκαν  τη γεώτρηση, αγνοώντας τις οδηγίες του ΙΓΜΕ.

 (ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΓΜΕ υπ. Αριθ. 119/5-1-2000),

 1ον : από 44μ βάθος,         αντί των 30μ 

2ον :  σε 24ωρη βάση,       αντί των 16ωρών 

3ον : με παροχή 700-800κμ ανά 24ωρο    αντί των 250κμ ανά 24ωρο 

 Όλα τα παραπάνω κ. Δήμαρχε και κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι συνέβησαν , από την ημέρα της αναλήψεως των καθηκόντων σας το 2017 μέχρι την 20 Αυγούστου 2022, για πέντε (5) ολόκληρα χρόνια ΠΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΤΕ  ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΓΥΡΛΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

Κύριε Δήμαρχε , Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι 

-Εγκαταλείψατε τη γεώτρηση, γιατί , ως φυσικό επακόλουθο, της απαράδεκτης συμπεριφοράς σας και της αδιαφορίας σας  για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των περιοχών  μας, αλλά και την μελλοντική ύδρευση της πόλης και των περιοχών της,  ήταν,  η πλήρης εξάντληση των αποθεμάτων του γλυκού νερού του εγκοίλου της Γύρλας, (νερό  που για να συγκεντρωθεί εκεί,  χρειάστηκαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια) και να υφαλμυρωθεί η ευρύτερη περιοχή της Γύρλας, από την ανάστροφη πορεία της θάλασσας 1200 και πλέον μέτρα, στο εσωτερικό του νησιού και  ταυτόχρονα να μολύνεται το έγκοιλο της Γύρλας, από τα λύματα των χωριών..

-Εγκαταλείψατε τη γεώτρηση, αφού προηγούμενα μολύνατε το νερό της περιοχής μας,  τόσο όσον αφορά την σκληρότητα  και αλατότητα του, όσο και από μικροβιολογική άποψη, όπως φαίνεται από τις υπεύθυνες αναλύσεις που κρατάμε  στα χέρια μας. (Μη πόσιμο νερό – επικίνδυνο για ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν θερμό νερό όπως θερμοσίφωνες, πλυντήρια, καλοριφέρ λόγω των αλάτων, κατάλληλο μόνο για πότισμα ανθεκτικών φυτών, μετά από γνωμάτευση γεωπόνου.

-Ηθελημένα ή όχι γίνατε η αιτία, να καταστρέφονται οι καλλιέργειες μας και τα δένδρα μας, που πεθαίνουν όρθια από την έλλειψη νερού, αφού τα πηγάδια και οι γεωτρήσεις μας ξεραίνονται η μια μετά την άλλη, αλλά  και όπου υπάρχει λίγο νερό είναι ακατάλληλο ακόμα  και για το πότισμα, των ανθεκτικών φυτών, όπως γράφουν οι χημικές αναλύσεις στις οποίες προβήκαμε.

Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. ….

Στο ερώτημα, τι γίνεται τώρα ,  οι εντεταλμένοι σύμβουλοί σας απαντούν « έλα βρε αδερφέ, θα βρέξει και θα γεμίσει πάλι το έγκοιλο».  

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

Το έγκοιλο της Γύρλας, γεμίζει σήμερα, από το νότο προς βορρά με θάλασσα και από βορρά προς νότο, με τα λύματα των αποχετεύσεων  των χωριών Τριανταρου, Αρνάδου, Ιεράς μονής Κεχροβουνίου , Μπερδιμιάρου και  μερικώς από τα Δυο Χωριά κλπ, που χύνονται χωρίς καμία επεξεργασία στον χείμαρρο της Αγίας Τριάδας Γύρλας. Υλικά που καταστρέφουν τον υδροφορέα της Γύρλας  και δημιουργούν συνθήκες, μη αναστρέψιμες.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ:

1ον: Να δημοσιοποιήσει τις δικές του, αναλύσεις, του νερού της Γεώτρησης της Γύρλας, που υποχρεούται να κάνει ο Δήμος μια και δυο φορές το χρόνο,  από το 2017 έως και σήμερα 2022,  που έχει την ευθύνη, για την παροχή καθαρού και υγιεινού νερού στην πόλη μας, 

για να διασκεδαστεί  η κατηγορία, που σας προσάπτουμε, αλλά και  για να γνωρίσει ο Τηνιακός λαός  τι νερό, μας προσφέρετε.

2ονΝα αφήσει ήσυχη την περιοχή μας και τον υδροφορέα της, που  με ληστρικό τρόπο εκμεταλλεύτηκε την τελευταία πενταετία , για να σταματήσει η ανάστροφη πορεία της θάλασσας,  με την ελπίδα να αμβλυνθεί η κατάσταση, και να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού της Γύρλας. 

3ον: Να μην γίνεται  στο εξής, μεταφορά νερού από τη γεώτρηση της Γύρλας (ΙΓΜΕ) και από καμιά άλλη, παρά μόνο μέσα στα όρια ΒΑΓΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ-ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΗ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ, λόγω της αυξημένης μόλυνσης ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΑΦΟΎ, αποδειχθεί από τις αναλύσεις του νερού , ότι έχει αποκατασταθεί  η ποιότητα του νερού.

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

4ον : Η υπηρεσία ύδρευσης να ανεβάσει , ΆΜΕΣΑ,  την αναρρόφηση της αντλίας στα 30 μέτρα , από τα 43μ που είναι σήμερα (25 μέτρα κάτω από τη θάλασσα) και όταν θα έλθει η ώρα (μετά από χρόνια) , Τότε και μόνο Τότε , να αντλείται  νερό 250κμ/24ωρο από της γεώτρηση αυτή και πάντοτε, σύμφωνα με τις οδηγίες  του ΙΓΜΕ.

Με τη επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας, για την οικολογική καταστροφή των περιοχών μας  και για τους  κατοίκους  και τους περιοίκους των περιοχών που πλήττονται  ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΓΥΡΛΑΣ-ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΑΙ ΒΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ.

Ιωάννης Μ Ψάλτης

Γεωλόγος

Συν Καθηγητής Φυσιογνώστης

Τ. Αντιδήμαρχος Δήμου Τήνου  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

  1. κ Παναγιώτη Κροντηρά
  1. κ. Πέτρο Κουσουνάδη
  1. κα. Άννα Μαραβέλια
spot_img

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 7 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img