back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Συγκροτημένα η λύση για τον Βιολογικό της Τήνου

Ενημέρωση από το Δήμαρχο, εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας και εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας προς το Δ.Σ. Τήνου, σχετικά με τα προβλήματα του βιολογικού

Εφημερίδα Κοινή Γνώμη

Αναλυτική ενημέρωση, τόσο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και προς τους πολίτες της Τήνου, πραγματοποιήθηκε, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Τήνου, όσον αφορά στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου.

Μετά και τα ιδιαίτερα αισθητά προβλήματα που είχαν προκύψει, εδώ και αρκετό καιρό, αναφορικά με το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Τήνου, ο οποίος βρισκόταν – προτού διακόψει λόγω των ζητημάτων αυτών – σε δοκιμαστική λειτουργία, σχολαστική ενημέρωση, παρουσία και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας του έργου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση και έπειτα από σχετική ερώτηση δημοτικού συμβούλου, ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Γιάννης Σιώτος, είναι αναφερθεί ξανά σχετικά, ωστόσο έπειτα και από τελευταία αλληλογραφία και ενέργειες από πλευράς του Δήμου, προχώρησε σε συνολική ενημέρωση επί του θέματος, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία.

Πλημμελής λειτουργία του συνοδευτικού έργου

Ξεκινώντας, ο Δήμαρχος σημείωσε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί το Δήμο και τους κατοίκους εδώ και αρκετά χρόνια, τονίζοντας ωστόσο, πως «ο Δήμος Τήνου δεν έχει καμία εμπλοκή. Ο Δήμος είναι κύριος του έργου. […] Φορέας κατασκευής και υλοποίησης είναι η αρμόδια υπηρεσία/αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου, στην περίπτωση αυτή η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2010, ο Δήμος Τήνου είχε εκχωρήσει στην “Εγνατία” αρμοδιότητες για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου και πιο συγκεκριμένα, όπως ανέγνωσε ο Δήμαρχος, «την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των μελετών, την προώθηση των διαδικασιών για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και το σημαντικότερο, την επιμέλεια των διαδικασιών ένταξης σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και στη συνέχεια, τη δημοπράτηση και κατασκευή των έργων».

Μετά την έναρξη της εξάμηνης διάρκειας δοκιμαστική λειτουργία του έργου τον Μάιο, εντοπίστηκαν δυσλειτουργίες, τόσο από τα στελέχη του Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, όσο και από τους πολίτες, οι οποίοι παρατήρησαν υπερχείλιση φρεατίων με λύματα, διαρροές ακαθάρτων, όπως και έντονη δυσάρεστη οσμή.

Όπως εξήγησε ο κ. Σιώτος, ο ΒΙΟΚΑ είναι έργο συνυφασμένο με ένα δεύτερο έργο, αυτό της κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και του αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων Δήμου Τήνου, το οποίο είναι και το έργο όπου παρατηρούνται οι σημαντικές πλημμέλειες., ωστόσο αμφότερα αποτελούν μέρη ενός ενιαίου έργου, του οποίου την ευθύνη είχε και έχει η Εγνατία Α.Ε.

Εξηγώντας, ο Δήμαρχος επεσήμανε, πως «προκύπτει σαφώς λειτουργική σύνδεση των δύο έργων και δη, ότι η καλή λειτουργία του ενός έργου, εξαρτάται από την καλή λειτουργία και εκτέλεση του άλλου», υπογραμμίζοντας, ότι το έργο κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικόυ αγωγού και του αγωγού μεταφοράς, θα έπρεπε να έπεται της υλοποίησης του έργου του ΒΙΟΚΑ. «Στην πραγματικότητα όμως, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ήτοι, ολοκληρώθηκε πρώτο το έργο “Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός”, οπότε στην πραγματικότητα δεν κατέστη δυνατή η σωστή δοκιμαστική λειτουργία του, προ της παράδοσής του. Ως εκ τούτου, κατέστη αδύνατος ο έλεγχος της καλής εκτέλεσής του, δοθέντος, ότι δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί δοκιμή στο εν λόγω έργο», σημείωσε, ενώ σύμφωνα με στελέχη της “Εντατίας Α.Ε.”, «επιβεβαίωσαν ότι η δοκιμαστική λειτουργία του έργου δεν έγινε επί του πραγματικού, με λύματα, αλλά με καθαρό νερό και η πίεση που δόθηκε στους αγωγούς δεν ήταν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Συνεπώς προκύπτει πλημμελής δοκιμαστική λειτουργία του εν λόγω έργου».

Με τη συνδρομή της ΜΟΔ η επιλογή κατάλληλης λύσης

Στη συνέχεια, ο κ. Σιώτος αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου Τήνου, όσον αφορά στην θεραπεία του προβλήματος, όπως και αναλυτικά την αλληλογραφία με την ανάδοχο εταιρεία, με τα αρμόδια στελέχη, με εμπειρογνώμονες αλλά και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του αρμόδιου υπουργείου, αναφέροντας παράλληλα, πως για τη λύση του προβλήματος έχουν καταθέσει προτάσεις, τόσο η κατασκευάστρια εταιρεία του ΒΙΟΚΑ, όσο και ο μελετητής του έργου.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας, προκειμένου να εξηγήσει τις προτάσεις προς το Σώμα, τονίζοντας, ότι βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων, η εταιρεία κρίνει, πως ο βιολογικός θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, χωρίς προβλήματα. Η εκπρόσωπος, ωστόσο, υπογράμμισε, πως «αυτή τη στιγμή [ο βιολογικός] βρίσκεται σε διακοπή. Καθώς τα μηχανήματα, οι αισθητήρες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του ΒΙΟΚΑ βρίσκονται σε μη λειτουργία, αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, ειδικά οι αισθητήρες δεν ενδείκνυται να βρίσκονται σε μη λειτουργία. Επομένως άμεσα πρέπει να δοθεί μία λύση». Έπειτα από σχετική ερώτηση, εκ μέρους του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Παναγιώτη Κροντηρά, όσον αφορά στο πόσο μπορεί να περιμένει ο Δήμος μέχρι την επανεκκίνηση του έργου, η εκπρόσωπος της εταιρείας, τόνισε πως πρέπει να επανεκκινηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, με τους δύο μήνες που ανέφερε ως παράδειγμα ο κ. Κροντηράς, να χαρακτηρίζει “αποδεκτό” διάστημα, αλλά να επιμένει, πως το έργο οφείλει να λειτουργήσει πολύ σύντομα.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε, πως «η Τεχνική μας Υπηρεσία δεν είχε αναμειχθεί σε κανένα στάδιο και όπως μου διεμήνυσε, δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε την εμπειρία, ούτε τις ειδικές γνώσεις για να κρίνουν αν είναι ορθές ή αν θα επιλύσουν το πρόβλημα οι προτάσεις αυτές του φορέα υλοποίησης». Παρ’ όλα αυτά, εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε μία ενημέρωση, σχετικά με τις θέσεις της Τ.Υ., με το Δήμαρχο ωστόσο να τονίζει ξανά, πως σίγουρα δεν υπάρχει το κατάλληλο know-how, ώστε η υπηρεσία να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

Σύμφωνα με τον κ. Σιώτο, «για να είμαι ειλικρινής – και βάζω και τον εαυτό μου μέσα – οι αιρετοί δεν έχουμε εξειδίκευση, ούτε γνώση, ούτε εμπειρία για να χειριστούμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και να αποφασίσουμε. Έχουμε τις προτάσεις του Φορέα Υλοποίησης από την πρώτη στιγμή, οι οποίες συμπίπτουν με τις προτάσεις του αναδόχου, ενώ συμπίπτουν κατά πολύ και με τις προτάσεις του αρχικού μελετητή του έργου. […] Από την άλλη πλευρά, η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει αναμειχθεί ποτέ και δεν έχει την εξειδίκευση ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις και να ξέρουμε τι μας γίνεται, ενώ εκφράζει κάποιες διαφωνίες, οι οποίες συμπίπτουν και με τις απόψεις υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου».

Ως εκ τούτου, ο Δήμαρχος ενημέρωσε, πως «η λύση είναι απλή. Χρειαζόμαστε έναν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος να μας πει αν έχει δίκιο η “Εγνατία Α.Ε.”, αν έχει δίκιο ο Δήμος, αν έχει δίκιο η κατασκευάστρια εταιρεία κλπ. Δεν θα πάμε όμως σε έναν ιδιώτη. Επειδή το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ζήτησα από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ειδικότερα από τον Γεν. Γραμματέα, κ. Γραφάκο, που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να μας βοηθήσει στο ζήτημα αυτό και έτσι συμφωνήθηκε προφορικά, να κάνει την τεχνική εκτίμηση και να μας πει ποιες λύσεις είναι τεχνικά εφικτές και θα οδηγήσουν στην εύρυθμη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ από τη ΜΟΔ Α.Ε., εταιρεία του δημόσιου τομέα, που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Θα στείλουμε όλο το υλικό, θα κάνουν επιτόπιες εποπτείες και εμείς θα έχουμε έναν τεχνικό σύμβουλο, έναν τεχνικό εκτιμητή, ώστε να μας πει τι είναι σωστό και τι λάθος, ώστε να ολοκληρωθεί σωστά αυτό το έργο και να μη διαλυθεί η σύμβαση». Κλείνοντας, ανέφερε, ότι «όταν έρθει πλέον το πόρισμα από τη ΜΟΔ Α.Ε., τότε, θα κληθούμε όλοι εδώ ξανά, σε μία ενδεχομένως πιο διευρυμένη συνεδρίαση, ώστε να συμμετέχουν η κατασκευάστρια εταιρεία, ο φορέας υλοποίησης, ο μελετητής και όλοι οι παράγοντες και με βάση το πόρισμα αυτό, να αποφασίσουμε πώς θα κινηθεί το έργο».

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Συγκροτημένα η λύση για τον Βιολογικό της Τήνου

- Advertisement -

Ενημέρωση από το Δήμαρχο, εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας και εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας προς το Δ.Σ. Τήνου, σχετικά με τα προβλήματα του βιολογικού

Εφημερίδα Κοινή Γνώμη

Αναλυτική ενημέρωση, τόσο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και προς τους πολίτες της Τήνου, πραγματοποιήθηκε, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Τήνου, όσον αφορά στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου.

Μετά και τα ιδιαίτερα αισθητά προβλήματα που είχαν προκύψει, εδώ και αρκετό καιρό, αναφορικά με το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Τήνου, ο οποίος βρισκόταν – προτού διακόψει λόγω των ζητημάτων αυτών – σε δοκιμαστική λειτουργία, σχολαστική ενημέρωση, παρουσία και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας του έργου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση και έπειτα από σχετική ερώτηση δημοτικού συμβούλου, ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Γιάννης Σιώτος, είναι αναφερθεί ξανά σχετικά, ωστόσο έπειτα και από τελευταία αλληλογραφία και ενέργειες από πλευράς του Δήμου, προχώρησε σε συνολική ενημέρωση επί του θέματος, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία.

Πλημμελής λειτουργία του συνοδευτικού έργου

Ξεκινώντας, ο Δήμαρχος σημείωσε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί το Δήμο και τους κατοίκους εδώ και αρκετά χρόνια, τονίζοντας ωστόσο, πως «ο Δήμος Τήνου δεν έχει καμία εμπλοκή. Ο Δήμος είναι κύριος του έργου. […] Φορέας κατασκευής και υλοποίησης είναι η αρμόδια υπηρεσία/αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου, στην περίπτωση αυτή η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2010, ο Δήμος Τήνου είχε εκχωρήσει στην “Εγνατία” αρμοδιότητες για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου και πιο συγκεκριμένα, όπως ανέγνωσε ο Δήμαρχος, «την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των μελετών, την προώθηση των διαδικασιών για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και το σημαντικότερο, την επιμέλεια των διαδικασιών ένταξης σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και στη συνέχεια, τη δημοπράτηση και κατασκευή των έργων».

Μετά την έναρξη της εξάμηνης διάρκειας δοκιμαστική λειτουργία του έργου τον Μάιο, εντοπίστηκαν δυσλειτουργίες, τόσο από τα στελέχη του Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, όσο και από τους πολίτες, οι οποίοι παρατήρησαν υπερχείλιση φρεατίων με λύματα, διαρροές ακαθάρτων, όπως και έντονη δυσάρεστη οσμή.

Όπως εξήγησε ο κ. Σιώτος, ο ΒΙΟΚΑ είναι έργο συνυφασμένο με ένα δεύτερο έργο, αυτό της κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και του αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων Δήμου Τήνου, το οποίο είναι και το έργο όπου παρατηρούνται οι σημαντικές πλημμέλειες., ωστόσο αμφότερα αποτελούν μέρη ενός ενιαίου έργου, του οποίου την ευθύνη είχε και έχει η Εγνατία Α.Ε.

Εξηγώντας, ο Δήμαρχος επεσήμανε, πως «προκύπτει σαφώς λειτουργική σύνδεση των δύο έργων και δη, ότι η καλή λειτουργία του ενός έργου, εξαρτάται από την καλή λειτουργία και εκτέλεση του άλλου», υπογραμμίζοντας, ότι το έργο κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικόυ αγωγού και του αγωγού μεταφοράς, θα έπρεπε να έπεται της υλοποίησης του έργου του ΒΙΟΚΑ. «Στην πραγματικότητα όμως, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ήτοι, ολοκληρώθηκε πρώτο το έργο “Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός”, οπότε στην πραγματικότητα δεν κατέστη δυνατή η σωστή δοκιμαστική λειτουργία του, προ της παράδοσής του. Ως εκ τούτου, κατέστη αδύνατος ο έλεγχος της καλής εκτέλεσής του, δοθέντος, ότι δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί δοκιμή στο εν λόγω έργο», σημείωσε, ενώ σύμφωνα με στελέχη της “Εντατίας Α.Ε.”, «επιβεβαίωσαν ότι η δοκιμαστική λειτουργία του έργου δεν έγινε επί του πραγματικού, με λύματα, αλλά με καθαρό νερό και η πίεση που δόθηκε στους αγωγούς δεν ήταν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Συνεπώς προκύπτει πλημμελής δοκιμαστική λειτουργία του εν λόγω έργου».

Με τη συνδρομή της ΜΟΔ η επιλογή κατάλληλης λύσης

Στη συνέχεια, ο κ. Σιώτος αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου Τήνου, όσον αφορά στην θεραπεία του προβλήματος, όπως και αναλυτικά την αλληλογραφία με την ανάδοχο εταιρεία, με τα αρμόδια στελέχη, με εμπειρογνώμονες αλλά και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του αρμόδιου υπουργείου, αναφέροντας παράλληλα, πως για τη λύση του προβλήματος έχουν καταθέσει προτάσεις, τόσο η κατασκευάστρια εταιρεία του ΒΙΟΚΑ, όσο και ο μελετητής του έργου.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας, προκειμένου να εξηγήσει τις προτάσεις προς το Σώμα, τονίζοντας, ότι βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων, η εταιρεία κρίνει, πως ο βιολογικός θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, χωρίς προβλήματα. Η εκπρόσωπος, ωστόσο, υπογράμμισε, πως «αυτή τη στιγμή [ο βιολογικός] βρίσκεται σε διακοπή. Καθώς τα μηχανήματα, οι αισθητήρες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του ΒΙΟΚΑ βρίσκονται σε μη λειτουργία, αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, ειδικά οι αισθητήρες δεν ενδείκνυται να βρίσκονται σε μη λειτουργία. Επομένως άμεσα πρέπει να δοθεί μία λύση». Έπειτα από σχετική ερώτηση, εκ μέρους του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Παναγιώτη Κροντηρά, όσον αφορά στο πόσο μπορεί να περιμένει ο Δήμος μέχρι την επανεκκίνηση του έργου, η εκπρόσωπος της εταιρείας, τόνισε πως πρέπει να επανεκκινηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, με τους δύο μήνες που ανέφερε ως παράδειγμα ο κ. Κροντηράς, να χαρακτηρίζει “αποδεκτό” διάστημα, αλλά να επιμένει, πως το έργο οφείλει να λειτουργήσει πολύ σύντομα.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε, πως «η Τεχνική μας Υπηρεσία δεν είχε αναμειχθεί σε κανένα στάδιο και όπως μου διεμήνυσε, δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε την εμπειρία, ούτε τις ειδικές γνώσεις για να κρίνουν αν είναι ορθές ή αν θα επιλύσουν το πρόβλημα οι προτάσεις αυτές του φορέα υλοποίησης». Παρ’ όλα αυτά, εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε μία ενημέρωση, σχετικά με τις θέσεις της Τ.Υ., με το Δήμαρχο ωστόσο να τονίζει ξανά, πως σίγουρα δεν υπάρχει το κατάλληλο know-how, ώστε η υπηρεσία να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

Σύμφωνα με τον κ. Σιώτο, «για να είμαι ειλικρινής – και βάζω και τον εαυτό μου μέσα – οι αιρετοί δεν έχουμε εξειδίκευση, ούτε γνώση, ούτε εμπειρία για να χειριστούμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και να αποφασίσουμε. Έχουμε τις προτάσεις του Φορέα Υλοποίησης από την πρώτη στιγμή, οι οποίες συμπίπτουν με τις προτάσεις του αναδόχου, ενώ συμπίπτουν κατά πολύ και με τις προτάσεις του αρχικού μελετητή του έργου. […] Από την άλλη πλευρά, η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει αναμειχθεί ποτέ και δεν έχει την εξειδίκευση ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις και να ξέρουμε τι μας γίνεται, ενώ εκφράζει κάποιες διαφωνίες, οι οποίες συμπίπτουν και με τις απόψεις υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου».

Ως εκ τούτου, ο Δήμαρχος ενημέρωσε, πως «η λύση είναι απλή. Χρειαζόμαστε έναν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος να μας πει αν έχει δίκιο η “Εγνατία Α.Ε.”, αν έχει δίκιο ο Δήμος, αν έχει δίκιο η κατασκευάστρια εταιρεία κλπ. Δεν θα πάμε όμως σε έναν ιδιώτη. Επειδή το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ζήτησα από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ειδικότερα από τον Γεν. Γραμματέα, κ. Γραφάκο, που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να μας βοηθήσει στο ζήτημα αυτό και έτσι συμφωνήθηκε προφορικά, να κάνει την τεχνική εκτίμηση και να μας πει ποιες λύσεις είναι τεχνικά εφικτές και θα οδηγήσουν στην εύρυθμη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ από τη ΜΟΔ Α.Ε., εταιρεία του δημόσιου τομέα, που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Θα στείλουμε όλο το υλικό, θα κάνουν επιτόπιες εποπτείες και εμείς θα έχουμε έναν τεχνικό σύμβουλο, έναν τεχνικό εκτιμητή, ώστε να μας πει τι είναι σωστό και τι λάθος, ώστε να ολοκληρωθεί σωστά αυτό το έργο και να μη διαλυθεί η σύμβαση». Κλείνοντας, ανέφερε, ότι «όταν έρθει πλέον το πόρισμα από τη ΜΟΔ Α.Ε., τότε, θα κληθούμε όλοι εδώ ξανά, σε μία ενδεχομένως πιο διευρυμένη συνεδρίαση, ώστε να συμμετέχουν η κατασκευάστρια εταιρεία, ο φορέας υλοποίησης, ο μελετητής και όλοι οι παράγοντες και με βάση το πόρισμα αυτό, να αποφασίσουμε πώς θα κινηθεί το έργο».

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου