Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου όπως αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου Γ΄ τριμήνου 2022 (άρθρο 72 στοιχ. 1ω Ν. 3852/2010) |Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023. | Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση τις γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων. | Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του αρ. 35 τις Υ.Α 3131/1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999). | Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Τήνου, για το έτος 2023. | Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταστατικού Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ». | Εισηγητής: Γιάννης Μαρκουΐζος

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση του πρώην Δημαρχείου επί της οδού Ευαγγελιστρίας και Γάφου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση προσωπικού του Κέντρου Υγείας Τήνου. | Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί Αντικειμενικών αξιών | Εισηγητής: Πρόεδρος

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -