Μάνθος Δελατόλας – Ας ξεχάσουμε χρώματα, συμφέροντα και ταμπέλες. Ας κοιτάξουμε τον άνθρωπο.

0

Η ψήφος είναι πολύ προσωπική υπόθεση. Ας ξεχάσουμε χρώματα, συμφέροντα και ταμπέλες. Ας κοιτάξουμε τον άνθρωπο.