Μίσθωση ακινήτου στον Κάμπο Τήνου για δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης

Μίσθωση ακινήτου στον Κάμπο Τήνου για δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης

Ο Δήμος Τήνου προχώρησε στην ανάρτηση για τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Τήνου έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προθεσμία Υποβολής προτάσεων : από 13/07/2021 έως και 23/07/2021

Περιγραφή του μισθίου

Το προσφερόμενο γεωτεμάχιο πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχει έκταση τουλάχιστον 2.000 μ2.
β. Να βρίσκεται εντός του οικισμού Κάμπου.
Γ. Να εφάπτεται σε δημοτική οδό

Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, και παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες και αντίγραφα της παρούσας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τήνου Ευαγγελιστρίας 72 Τήνος, 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος η κ. Ιουλία Δελλατόλα τηλ.22833 60117.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter