back to top

Ανακοίνωση Δ.Ε. Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου προς κάθε αναγνώστη καλής Θελήσεως

Η  Διοικούσα Επιτροπή ΠΙΙΕΤ κατά την 9/2020 Συνεδρίασή της, ενημερώθηκε εκτενώς από τον κ. Αντιπρόεδρο και όσα Μέλη της παρευρέθηκαν, για τα όσα διημείφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης-6-2019 με μόνο θέμα «Ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με το ΠΙΙΕΤ».

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην ως άνω Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως επειδή από θεσμικά όργανα έγιναν δηλώσεις περί «Διαχειριστικού ελέγχου» στο ΠΙΙΕΤ, καθιστούμε γνωστό ότι:

1) Το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου  αποτελεί  ανεξάρτητο αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο  από το Κράτος και η Διοίκησή του ασκείται από δεκαμελή Επιτροπή, η οποία αποτελεί και το μόνο αρμόδιο όργανο  για τη Διοίκησή του, με βάση τις Διατάξεις του ν. 349/1976 ως σήμερα ισχύει.  

2). Με βάση τα ανωτέρω, εφαρμόζονται στην οικονομική του Διαχείριση, οι σχετικές διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού οι οποίες καθορίζουν και διασφαλίζουν όλο το φάσμα της οικονομικής του διαχείρισης.

Δηλαδή,  από τον έλεγχο  των  Προϋπολογισμών  και  των Απολογιστικών του στοιχείων από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, μέχρι τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και  από τις υποχρεώσεις των υπολόγων Διαχειριστών, τον τρόπο τήρησης των Λογιστικών βιβλίων και τον τρόπο έγκρισης των Ενταλμάτων Πληρωμής έως  και το εφαρμοζόμενο Λογιστικό σχέδιο.

3). Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενων εκ της νομοθεσίας στην οικονομική του Διαχείριση, οι Διοικήσεις του Ιερού Ιδρύματος έχουν καθιερώσει με κανονιστικές τους αποφάσεις  κι επιπρόσθετες διαδικασίες διασφάλισης και διαφάνειας:

Όλες οι καταμετρήσεις των παγκαριών γίνονται στα πλαίσια Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, παρουσία Αστυνομικών οργάνων, με τη συμμετοχή εθελοντών από τον λαό της Τήνου και των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας, σε χώρο που παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Το προϊόν κάθε καταμέτρησης επαληθεύεται παρουσία όλων, παραλαμβάνεται άμεσα από  υπαλλήλους της Τράπεζας, προκειμένου να κατατεθεί στον τηρούμενο λογαριασμό του Ιερού Ιδρύματος κι εκδίδεται άμεσα χρεωστικός τίτλος είσπραξης από τον υπόλογο της χρηματικής διαχείρισης ,με βάση τον οποίο ο υπόλογος  χρεώνεται αμέσως ισόποσα στο Λογιστήριο.

Επίσης, το κεντρικό του αποθεματικό  στο οποίο ευρίσκονται, εκτός άλλων αξιών και τα κλειδιά των παγκαρίων, δύναται να ανοιχθεί μόνο στα πλαίσια νομίμου Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής, με την παρουσία και συναίνεση και των τριών κατόχων των ανόμοιων κλειδιών που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν.

4). Οικονομοτεχνική μελέτη ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, βιωσιμότητας και οικονομικών  προοπτικών, εκπονείται ετησίως από την Υπηρεσία του Ιερού του Ιδρύματος, προκειμένου να υπάρχει  αναλυτική ενημέρωση της Διοικήσεως για τα οικονομικά δεδομένα και να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι με βάση τα  ανωτέρω στοιχεία για όλα τα τελευταία έτη, η σχέση των εσόδων του Ιερού Ιδρύματος με τα δικά του έξοδα, παραμένει θετική, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει εμφανώς, ότι η αιτία της οικονομικής στενότητας και της αρνητικής προοπτικής, ευρίσκεται  στο  συνολικό ύψος των νομοθετημένων επιχορηγήσεων, οι οποίες ανέρχονται ετησίως στο ποσό των 800.000 ευρώ, χωρίς μάλιστα σε αυτές να περιλαμβάνεται προς το παρόν αποπληρωμή οφειλής προς την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

5). Με  μακροχρόνιες και  συντονισμένες ενέργειές της Διοικούσας Επιτροπής   ολοκληρώνεται η επίτευξη  20ετους διακανονισμού αποπληρωμής της θεσμοθετημένης τελεσίδικης οφειλής του ΠΙΙΕΤ  στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

6). Όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής λειτουργούν με σύμπνοια και συνεργασία, πράττοντας άριστα το έργο τους και διαβεβαιώνουν τους πάντες, ότι το Ιερό Ίδρυμα ούτε επτώχευσε, ούτε πρόκειται να πτωχεύσει, ούτε ποτέ η Διοίκησή του θα επέτρεπε να συμβεί.

Η Διοικούσα Επιτροπή αναμένει τώρα τους εκπροσώπους των προσκληθέντων επιχορηγούμενων Φορέων, για έναρξη επίσημου  συναινετικού διαλόγου με αντικείμενο την διαμόρφωση πρότασης νομοθετικής προσαρμογής των οικονομικών επιχορηγήσεων.

Όπως ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος αυτολεξεί δήλωσε κατά την ως άνω Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής: «Όσοι διατείνονται ότι το ΠΙΙΕΤ πτώχευσε ή θα πτωχεύσει, παραθεωρούν την παρέμβαση Αυτής της Κυρίας Θεοτόκου, η οποία ποτέ δεν θα επιτρέψει να πτωχεύσει το σπίτι της!!!».

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

Με βάση ομόφωνη απόφαση από την 9/2020 Συνεδρίαση

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Ανακοίνωση Δ.Ε. Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου προς κάθε αναγνώστη καλής Θελήσεως

Η  Διοικούσα Επιτροπή ΠΙΙΕΤ κατά την 9/2020 Συνεδρίασή της, ενημερώθηκε εκτενώς από τον κ. Αντιπρόεδρο και όσα Μέλη της παρευρέθηκαν, για τα όσα διημείφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης-6-2019 με μόνο θέμα «Ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με το ΠΙΙΕΤ».

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην ως άνω Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως επειδή από θεσμικά όργανα έγιναν δηλώσεις περί «Διαχειριστικού ελέγχου» στο ΠΙΙΕΤ, καθιστούμε γνωστό ότι:

1) Το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου  αποτελεί  ανεξάρτητο αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο  από το Κράτος και η Διοίκησή του ασκείται από δεκαμελή Επιτροπή, η οποία αποτελεί και το μόνο αρμόδιο όργανο  για τη Διοίκησή του, με βάση τις Διατάξεις του ν. 349/1976 ως σήμερα ισχύει.  

2). Με βάση τα ανωτέρω, εφαρμόζονται στην οικονομική του Διαχείριση, οι σχετικές διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού οι οποίες καθορίζουν και διασφαλίζουν όλο το φάσμα της οικονομικής του διαχείρισης.

Δηλαδή,  από τον έλεγχο  των  Προϋπολογισμών  και  των Απολογιστικών του στοιχείων από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, μέχρι τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και  από τις υποχρεώσεις των υπολόγων Διαχειριστών, τον τρόπο τήρησης των Λογιστικών βιβλίων και τον τρόπο έγκρισης των Ενταλμάτων Πληρωμής έως  και το εφαρμοζόμενο Λογιστικό σχέδιο.

3). Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενων εκ της νομοθεσίας στην οικονομική του Διαχείριση, οι Διοικήσεις του Ιερού Ιδρύματος έχουν καθιερώσει με κανονιστικές τους αποφάσεις  κι επιπρόσθετες διαδικασίες διασφάλισης και διαφάνειας:

Όλες οι καταμετρήσεις των παγκαριών γίνονται στα πλαίσια Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, παρουσία Αστυνομικών οργάνων, με τη συμμετοχή εθελοντών από τον λαό της Τήνου και των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας, σε χώρο που παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Το προϊόν κάθε καταμέτρησης επαληθεύεται παρουσία όλων, παραλαμβάνεται άμεσα από  υπαλλήλους της Τράπεζας, προκειμένου να κατατεθεί στον τηρούμενο λογαριασμό του Ιερού Ιδρύματος κι εκδίδεται άμεσα χρεωστικός τίτλος είσπραξης από τον υπόλογο της χρηματικής διαχείρισης ,με βάση τον οποίο ο υπόλογος  χρεώνεται αμέσως ισόποσα στο Λογιστήριο.

Επίσης, το κεντρικό του αποθεματικό  στο οποίο ευρίσκονται, εκτός άλλων αξιών και τα κλειδιά των παγκαρίων, δύναται να ανοιχθεί μόνο στα πλαίσια νομίμου Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής, με την παρουσία και συναίνεση και των τριών κατόχων των ανόμοιων κλειδιών που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν.

4). Οικονομοτεχνική μελέτη ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, βιωσιμότητας και οικονομικών  προοπτικών, εκπονείται ετησίως από την Υπηρεσία του Ιερού του Ιδρύματος, προκειμένου να υπάρχει  αναλυτική ενημέρωση της Διοικήσεως για τα οικονομικά δεδομένα και να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι με βάση τα  ανωτέρω στοιχεία για όλα τα τελευταία έτη, η σχέση των εσόδων του Ιερού Ιδρύματος με τα δικά του έξοδα, παραμένει θετική, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει εμφανώς, ότι η αιτία της οικονομικής στενότητας και της αρνητικής προοπτικής, ευρίσκεται  στο  συνολικό ύψος των νομοθετημένων επιχορηγήσεων, οι οποίες ανέρχονται ετησίως στο ποσό των 800.000 ευρώ, χωρίς μάλιστα σε αυτές να περιλαμβάνεται προς το παρόν αποπληρωμή οφειλής προς την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

5). Με  μακροχρόνιες και  συντονισμένες ενέργειές της Διοικούσας Επιτροπής   ολοκληρώνεται η επίτευξη  20ετους διακανονισμού αποπληρωμής της θεσμοθετημένης τελεσίδικης οφειλής του ΠΙΙΕΤ  στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

6). Όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής λειτουργούν με σύμπνοια και συνεργασία, πράττοντας άριστα το έργο τους και διαβεβαιώνουν τους πάντες, ότι το Ιερό Ίδρυμα ούτε επτώχευσε, ούτε πρόκειται να πτωχεύσει, ούτε ποτέ η Διοίκησή του θα επέτρεπε να συμβεί.

Η Διοικούσα Επιτροπή αναμένει τώρα τους εκπροσώπους των προσκληθέντων επιχορηγούμενων Φορέων, για έναρξη επίσημου  συναινετικού διαλόγου με αντικείμενο την διαμόρφωση πρότασης νομοθετικής προσαρμογής των οικονομικών επιχορηγήσεων.

Όπως ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος αυτολεξεί δήλωσε κατά την ως άνω Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής: «Όσοι διατείνονται ότι το ΠΙΙΕΤ πτώχευσε ή θα πτωχεύσει, παραθεωρούν την παρέμβαση Αυτής της Κυρίας Θεοτόκου, η οποία ποτέ δεν θα επιτρέψει να πτωχεύσει το σπίτι της!!!».

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

Με βάση ομόφωνη απόφαση από την 9/2020 Συνεδρίαση

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου