Οι προγραμματικοί Άξονες του “Κοινό Τηνίων”

0

Με ένα μικρό video δύο λεπτών, η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “Κοινό Τηνίων” παρουσιάζει τους άξονες του πολιτικού προγράμματός της για τον Δήμο Τήνου

Διοίκηση για τον πολίτη – Ποιότητα ζωής για όλους 

Πολιτισμός – Παιδεία – Αθλητισμός 

Πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία 

Προστασία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Οικονομία τοπικής κλίμακας – Ισόρροπη ανάπτυξη 

Συμμετοχή – Άμεση δημοκρατία