Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023

Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Καρυάς στην Θεατρική Ομάδα Τήνου

Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Καρυάς στην Θεατρική Ομάδα Τήνου

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Όπως γράψαμε και σε προηγούμενη ανάρτηση μας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου αποφάσισε ομόφωνα την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Καρυάς στην Θεατρική Ομάδα Τήνου. Μεταξύ άλλων αναφέρει η απόφαση:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου αίτημα της Θεατρικής Ομάδας Τήνου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Κ.Χ. «ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ» με το οποίο ζητούν την παραχώρηση του κατηργημένου Δημοτικού Σχολείου Καρυάς προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στέγασης της θεατρικής Ομάδας για τις αναγνώσεις το βεστιάριο, τα σκηνικά κλπ. Η θεατρική ομάδα Τήνου «Θεατροποιείο» δραστηριοποιείται στην Τήνο από το 2003. Μία ομάδα Τηνίων καθοδηγούμενη από την αγάπη και το μεράκι της για το θέατρο δημιουργεί.

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος είπε ότι για χώρους που ανήκουν στο Δήμο επιτρέπεται η παραχώρηση για κοινωφελείς χρήσεις κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 185 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006). Επίσης, σύμφωνα με το αρ. 272 του νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87, Τεύχος Α΄ πρόγραμμα Καλλικράτης: “Οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται με τον παρόντα νόμο, οι οποίες αφορούν στην εκποίηση, αγορά, ανταλλαγή, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, καθώς και στη δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης αυτών, λαμβάνονται από τη δημοσίευση του παρόντα νόμου με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών τους, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.” Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

Ομοίως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, το αίτημα της Θεατρικής Ομάδας Τήνου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Κ.Χ. «ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ», τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παραχώρηση του κτιρίου του κατηργημένου Δημοτικού Σχολείου Καρυάς στην Θεατρική Ομάδα Τήνου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ Μ.Κ.Χ. «ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στέγασης για τις αναγνώσεις το βεστιάριο, τα σκηνικά κλπ.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
Tinos
overcast clouds
6.3 ° C
6.4 °
5.5 °
58 %
11.6kmh
100 %
Πε
10 °
Πα
10 °
Σα
9 °
Κυ
11 °
Δε
10 °
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -