Απελευθέρωση περδικών στην Τήνο

Εγκρίθηκε ο εμπλουτισμός ενδιαιτημάτων με απελευθέρωση 11.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας (Alectoris chukar cypriotes) σε έντεκα νησιά του Νομού Κυκλάδων.

Για το νησί της Τήνου προγραμματίζονται να ελευθερωθούν 900 πέρδικες στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Σκαλαδός και Αγάπη. Στόχος των απελευθερώσεων είναι η ενδυνάμωση των υπαρχόντων πληθυσμών στις ανωτέρω περιοχές του Νομού Κυκλάδων.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους στις περιοχές ευθύνης των οποίων ανήκουν οι περιοχές απελευθέρωσης, οφείλει να μεριμνήσει για τη βελτίωση των βιοτόπων και την παροχή νερού για την επιβίωση των θηραμάτων και εφόσον αυτά βεβαιωθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων, προϋπολογισμό του τρέχοντος ή επομένου έτους, ανάλογα με την περίοδο απελευθέρωσής τους. Η απελευθέρωση θα γίνει σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.

Πληροφορίες από: www.e-artemis.gr

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter