back to top

Ανακοίνωση Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

Προς κάθε αναγνώστη καλής θελήσεως
     
Με έκπληξη αναγνώσαμε την από 1ης Ιουνίου 2020 επιστολή του κ. Εμμανουήλ Σώχου, η οποία απευθύνεται προς τον κ. Δήμαρχο Τήνου, τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Νομοθετική Πρωτοβουλία του Δήμου Τήνου υπέρ του ΠΙΙΕΤ, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

       Η επιστολή αυτή έχει ως αφορμή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1177 από  22/5/2020 αποσταλείσα επιστολή εκ μέρους του Ιερού Ιδρύματος, η οποία υπογράφεται από τον Αντιπρόεδρο κ. Ευάγγελο Σημαντήρη, με την οποία η Διοικούσα Επιτροπή με βάση ομόφωνη απόφασή της, αφού ενημέρωνε τον Δήμο Τήνου και μόνo, για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα το ΠΙΙΕΤ,  έθετε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα:

      εάν, δηλαδή, ο Δήμος Τήνου παρέχει τη συγκατάθεσή του για την έναρξη επίσημου συναινετικού διαλόγου με αντικείμενο τη διαμόρφωση πρότασης νομοθετικής προσαρμογής της επιχορήγησης που λαμβάνει ο Δήμος από το Ιερό Ίδρυμα.

      Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί με νομοθετική πρόβλεψη, την οποία θα εισηγηθεί αποκλειστικά και μόνο το ΠΙΙΕΤ προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, προκειμένου, εκτός από αυτό, να προβλεφθεί μείωση και άλλων νομοθετημένων πόρων.

      Τα ανωτέρω κρίνονται απολύτως απαραίτητα ώστε να ανακουφιστεί το Ιερό Ίδρυμα αυτή την ώρα, κατά την οποία, αφενός μεν έχουν μειωθεί τα έσοδά του λόγω της δεκαετούς δεινής οικονομικής συγκυρίας και αφ’ ετέρου παραμένουν αμείωτα τα έξοδά του, όσον αφορά στους νομοθετημένους πόρους. 

      Κατόπιν τούτου και μετά την επιστολή του κ. Σώχου, τίθενται ορισμένα πολύ σημαντικά ερωτήματα.

      Ειδικότερα, η επιστολή της Διοικούσης Επιτροπής απεστάλη προς τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντ’ αυτών, όμως, απαντά ο κ. Σώχος.

      Διερωτώμεθα, λοιπόν: 

      Ο κ. Σώχος απαντά εκ μέρους του κ. Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου;

      Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της επιστολής του Ιερού Ιδρύματος;

      Γιατί δεν απαντά το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει χρέος να απαντήσει στο Ιερό ίδρυμα, προς το οποίο οφείλει ευγνωμοσύνη, διότι εισπράττει όλα αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό, με το οποίο ενισχύει τα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις του ΝΔ 6/15-9-1925 άρθρο 2, του ΑΝ 1099/38 άρθρο 6  και  του άρθρου 13 του υπ’ αριθμ. 8/70 Κανονισμού που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 7 του Ν. 349/76.

      Αυτό, σημαίνει ότι ο Δήμος Τήνου, εξασφαλίζει κάθε χρόνο μία σημαντική ενίσχυση από το Π.Ι.Ι.Ε.Τ., εκτός από τα έσοδα τα οποία έχει, αλλά και όσα εισπράττει από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πιθανόν και από άλλες πηγές, όπως Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για τα οποία καλώς βέβαια πράττει!

      Ωσαύτως, ας σημειωθεί επιπλέον, η δωρεάν παραχώρηση εκ μέρους του Ιερού Ιδρύματος προς τον Δήμο Τήνου, κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση σχολικών μονάδων της Τήνου (Γυμνάσιο, Δημοτικό, Νηπιαγωγείο), τις οποίες επιχορηγούσε μέχρι πρότινος για την κάλυψη επισκευών τους, αλλά και η παραχώρηση αγροτεμαχίου για την ανέγερση του κλειστού Γυμναστηρίου Τήνου.

     Άξια μνείας είναι και η συμβολή του Ιερού Ιδρύματος στην επισκεψιμότητα της Τήνου, καθώς εκτός της ραγδαίας τελευταίως ανάπτυξης του Τουρισμού στην Τήνο και γενικά στην Ελλάδα, το Ιερό Ίδρυμα αποτελεί παγκόσμιο πόλο έλξης προσκυνηματικού τουρισμού για τη χάρη της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης, γεγονός το οποίο στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την οικονομική ζωή του νησιού μας και των Τηνίων.

     Αντιθέτως, το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτηθεί από κανέναν απολύτως Κρατικό ή άλλο Οργανισμό, παρά μόνο δίδει!

      Επιπλέον, ο κ. Σώχος απαξιώνει πλήρως τη Διοικούσα το ΠΙΙΕΤ Επιτροπή, η οποία πράττει άριστα κι επιτελεί στην εντέλεια το έργο της!

     Ούτε, όπως αναφέρει, έχει εγκλωβιστεί στην Αποστολική Διακονία, ούτε έχει παραμείνει άπραγη!

     Κι έχει πράξει ό,τι πρέπει και σχέδιο διάσωσης έχει και δεν έχει εγκλωβιστεί σε απαιτήσεις της Αποστολικής Διακονίας!

     Ούτε απλά περιμένει τις εξελίξεις αλλά, αντίθετα, έχει ανταποκριθεί πλήρως στο χρέος της, με τη συνέργεια της Εκκλησίας  και των οργάνων της Πολιτείας, προκειμένου να εξευρεθεί λύση δίκαιη, εφικτή και πραγματοποιήσιμη εκ μέρους του Ιερού Ιδρύματος.

     Μετά την τελεσφόρηση των προσπαθειών και ενεργειών της, η Διοικούσα Επιτροπή θα ενημερώσει υπεύθυνα, με Δελτίο Τύπου το λαό της Τήνου.  

      Ο κ. Σώχος επιμένει, ωσαύτως, να ισχυρίζεται λανθασμένα ότι το Ιερό Ίδρυμα αρνήθηκε να δώσει το νομοθετημένο 5%  προς την Αποστολική Διακονία από το 1999  έως το 2005.

      Η πανσπερμία κινδυνολογίας, που αναπτύσσεται στην επιστολή του, δεν είναι εύκολο ούτε να περάσει ούτε να την πιστέψει κανείς!

      Το Ιερό Ίδρυμα αρνείται από το 1985 την καταβολή του νενομισμένου ποσού προς την Αποστολική Διακονία με απόφαση που έλαβαν τα πρόσωπα, που απάρτιζαν την τότε Διοικούσα Επιτροπή.

      Αντιθέτως, τα έτη 1998-1999, η τότε Διοικούσα Επιτροπή, με εξουσιοδότηση που έδωσε στον τότε Αντιπρόεδρο κ. Ευάγγελο Παρασκευά -Γκίζη, είχε φθάσει  πολύ κοντά στο τέλος της υπόθεσης, για την εξεύρεση και υπογραφή συναινετικής λύσεως για την  αποπληρωμή του χρέους, που τότε ήταν πολύ μικρότερο, αλλά και των απαιτουμένων επισκευών του κτηρίου της τότε λειτουργούσης Εκκλησιαστικής Σχολής, όπως αναφέρεται και στο υπ’ αριθμ. 1366/25.06.1999 έγγραφο της Αποστολικής Διακονίας προς το ΠΙΙΕΤ.

      Δυστυχώς, όμως, η εμμονή και η αδιαλλαξία ορισμένων, αμφισβήτησε τη φερεγγυότητα της Αποστολικής Διακονίας, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια να χρεοκοπήσει και να ναυαγήσει, με συνέπεια  να οδηγηθούμε στη σημερινή κατάσταση.

      Τα ανωτέρω αποδεικνύονται περίτρανα από τα εξονομασθέντα έγγραφα, αλλά και τα προσαρτημένα σε αυτά, που βρίσκονται στο Αρχείο του Ιδρύματος.

      Επισημαίνεται δε ότι το Ιερό Ίδρυμα, όσον αφορά στα έσοδα τα οποία εισπράττει, είναι και υγιές και αυτάρκες και, ως εκ τούτου, δεν έχει ανάγκη ούτε από βοήθεια, ούτε από στήριξη.

      Το βάρος του είναι οι νομοθετημένοι πόροι και οι υποχρεώσεις του προς τρίτους.

      Γι’ αυτό και απευθύνθηκε σε όλους, όπως στον Δήμο Τήνου, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, στο Γηροκομείο και τη Σχολή Καλών Τεχνών, επισημαίνουσα τη σοβαρότητα της σημερινής καταστάσεως, με την προσδοκία ότι θα υπάρξει μία εκ μέρους τους θετική απάντηση.

      Αντί τούτου, ο κ. Σώχος, είτε εκπροσωπώντας τον κ. Δήμαρχο, είτε εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε απλά και μόνο τον εαυτό του -και αυτό είναι ερώτημα που πρέπει επισήμως να απαντηθεί-, μας λέει ξεκάθαρα ότι ο Δήμος Τήνου δεν δέχεται να συναινέσει σε αναπροσαρμογή της ετήσιας εισφοράς του Ιδρύματος προς αυτόν, λόγω του κοινωφελούς έργου του, που αν διακοπεί, όπως ισχυρίζεται, θα πληγεί ο λαός της Τήνου.

     Βέβαια το κοινωφελές έργο στην Τήνο είναι εμφανές τοις πάσι ότι το έχει επιφορτιστεί το Ιερό Ίδρυμα, το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του οποίου αποδεικνύουν οι συνεχείς αναρτήσεις της Διοικούσης Επιτροπής, καθώς και η ικανοποίηση εκατοντάδων αιτημάτων, Τηνίων αλλά και Πανελλήνων, οικονομικά αδυνάτων, που προστρέχουν στη βοήθεια της Παναγίας, η οποία σε κανένα δεν αρνείται, μέσα στα πλαίσια του δυνατού, την οικονομική της  στήριξη.

    Ωσαύτως, είναι ακατανόητη η τελευταία παράγραφος της συγκεκριμένης επιστολής, η οποία αναφέρεται εκ του μη όντος και ως μη όφειλε στην Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων  και στη συμμετοχή των μελών της μεταξύ των συγκροτούντων το εκλεκτορικό σώμα στις εκλογές για την ανάδειξη της εκάστοτε Διοικούσης Επιτροπής.  

     Πέραν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι το Ιερό Ίδρυμα είναι αυτοδιοίκητο, έχει Διοικούσα Επιτροπή, η οποία δεν δέχεται ούτε παρεμβάσεις, ούτε συμβουλές, ξέρει δε και πράττει άριστα το έργο της, χωρίς να χρειάζεται υποδείξεις για την πορεία και το σχεδιασμό της  στην περαίωση όλων των θεμάτων του Ιερού Ιδρύματος.

     Καθίσταται σαφές, επίσης, ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρόβλεψη που θα αφορά στο Ιερό Ίδρυμα θα την εισηγηθεί αποκλειστικά και μόνο προς την Πολιτεία η Διοικούσα Επιτροπή!

     Έστω δε υπ’ όψη πάντων ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία αναληφθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσης το ΠΙΙΕΤ Επιτροπής, θα αποτελέσει casus belli! 

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου
Με βάση ομόφωνη απόφαση από τη Συνεδρίαση της 6/6/2020

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Ανακοίνωση Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

Προς κάθε αναγνώστη καλής θελήσεως
     
Με έκπληξη αναγνώσαμε την από 1ης Ιουνίου 2020 επιστολή του κ. Εμμανουήλ Σώχου, η οποία απευθύνεται προς τον κ. Δήμαρχο Τήνου, τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Νομοθετική Πρωτοβουλία του Δήμου Τήνου υπέρ του ΠΙΙΕΤ, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

       Η επιστολή αυτή έχει ως αφορμή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1177 από  22/5/2020 αποσταλείσα επιστολή εκ μέρους του Ιερού Ιδρύματος, η οποία υπογράφεται από τον Αντιπρόεδρο κ. Ευάγγελο Σημαντήρη, με την οποία η Διοικούσα Επιτροπή με βάση ομόφωνη απόφασή της, αφού ενημέρωνε τον Δήμο Τήνου και μόνo, για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα το ΠΙΙΕΤ,  έθετε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα:

      εάν, δηλαδή, ο Δήμος Τήνου παρέχει τη συγκατάθεσή του για την έναρξη επίσημου συναινετικού διαλόγου με αντικείμενο τη διαμόρφωση πρότασης νομοθετικής προσαρμογής της επιχορήγησης που λαμβάνει ο Δήμος από το Ιερό Ίδρυμα.

      Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί με νομοθετική πρόβλεψη, την οποία θα εισηγηθεί αποκλειστικά και μόνο το ΠΙΙΕΤ προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, προκειμένου, εκτός από αυτό, να προβλεφθεί μείωση και άλλων νομοθετημένων πόρων.

      Τα ανωτέρω κρίνονται απολύτως απαραίτητα ώστε να ανακουφιστεί το Ιερό Ίδρυμα αυτή την ώρα, κατά την οποία, αφενός μεν έχουν μειωθεί τα έσοδά του λόγω της δεκαετούς δεινής οικονομικής συγκυρίας και αφ’ ετέρου παραμένουν αμείωτα τα έξοδά του, όσον αφορά στους νομοθετημένους πόρους. 

      Κατόπιν τούτου και μετά την επιστολή του κ. Σώχου, τίθενται ορισμένα πολύ σημαντικά ερωτήματα.

      Ειδικότερα, η επιστολή της Διοικούσης Επιτροπής απεστάλη προς τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντ’ αυτών, όμως, απαντά ο κ. Σώχος.

      Διερωτώμεθα, λοιπόν: 

      Ο κ. Σώχος απαντά εκ μέρους του κ. Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου;

      Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της επιστολής του Ιερού Ιδρύματος;

      Γιατί δεν απαντά το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει χρέος να απαντήσει στο Ιερό ίδρυμα, προς το οποίο οφείλει ευγνωμοσύνη, διότι εισπράττει όλα αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό, με το οποίο ενισχύει τα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις του ΝΔ 6/15-9-1925 άρθρο 2, του ΑΝ 1099/38 άρθρο 6  και  του άρθρου 13 του υπ’ αριθμ. 8/70 Κανονισμού που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 7 του Ν. 349/76.

      Αυτό, σημαίνει ότι ο Δήμος Τήνου, εξασφαλίζει κάθε χρόνο μία σημαντική ενίσχυση από το Π.Ι.Ι.Ε.Τ., εκτός από τα έσοδα τα οποία έχει, αλλά και όσα εισπράττει από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πιθανόν και από άλλες πηγές, όπως Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για τα οποία καλώς βέβαια πράττει!

      Ωσαύτως, ας σημειωθεί επιπλέον, η δωρεάν παραχώρηση εκ μέρους του Ιερού Ιδρύματος προς τον Δήμο Τήνου, κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση σχολικών μονάδων της Τήνου (Γυμνάσιο, Δημοτικό, Νηπιαγωγείο), τις οποίες επιχορηγούσε μέχρι πρότινος για την κάλυψη επισκευών τους, αλλά και η παραχώρηση αγροτεμαχίου για την ανέγερση του κλειστού Γυμναστηρίου Τήνου.

     Άξια μνείας είναι και η συμβολή του Ιερού Ιδρύματος στην επισκεψιμότητα της Τήνου, καθώς εκτός της ραγδαίας τελευταίως ανάπτυξης του Τουρισμού στην Τήνο και γενικά στην Ελλάδα, το Ιερό Ίδρυμα αποτελεί παγκόσμιο πόλο έλξης προσκυνηματικού τουρισμού για τη χάρη της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης, γεγονός το οποίο στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την οικονομική ζωή του νησιού μας και των Τηνίων.

     Αντιθέτως, το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτηθεί από κανέναν απολύτως Κρατικό ή άλλο Οργανισμό, παρά μόνο δίδει!

      Επιπλέον, ο κ. Σώχος απαξιώνει πλήρως τη Διοικούσα το ΠΙΙΕΤ Επιτροπή, η οποία πράττει άριστα κι επιτελεί στην εντέλεια το έργο της!

     Ούτε, όπως αναφέρει, έχει εγκλωβιστεί στην Αποστολική Διακονία, ούτε έχει παραμείνει άπραγη!

     Κι έχει πράξει ό,τι πρέπει και σχέδιο διάσωσης έχει και δεν έχει εγκλωβιστεί σε απαιτήσεις της Αποστολικής Διακονίας!

     Ούτε απλά περιμένει τις εξελίξεις αλλά, αντίθετα, έχει ανταποκριθεί πλήρως στο χρέος της, με τη συνέργεια της Εκκλησίας  και των οργάνων της Πολιτείας, προκειμένου να εξευρεθεί λύση δίκαιη, εφικτή και πραγματοποιήσιμη εκ μέρους του Ιερού Ιδρύματος.

     Μετά την τελεσφόρηση των προσπαθειών και ενεργειών της, η Διοικούσα Επιτροπή θα ενημερώσει υπεύθυνα, με Δελτίο Τύπου το λαό της Τήνου.  

      Ο κ. Σώχος επιμένει, ωσαύτως, να ισχυρίζεται λανθασμένα ότι το Ιερό Ίδρυμα αρνήθηκε να δώσει το νομοθετημένο 5%  προς την Αποστολική Διακονία από το 1999  έως το 2005.

      Η πανσπερμία κινδυνολογίας, που αναπτύσσεται στην επιστολή του, δεν είναι εύκολο ούτε να περάσει ούτε να την πιστέψει κανείς!

      Το Ιερό Ίδρυμα αρνείται από το 1985 την καταβολή του νενομισμένου ποσού προς την Αποστολική Διακονία με απόφαση που έλαβαν τα πρόσωπα, που απάρτιζαν την τότε Διοικούσα Επιτροπή.

      Αντιθέτως, τα έτη 1998-1999, η τότε Διοικούσα Επιτροπή, με εξουσιοδότηση που έδωσε στον τότε Αντιπρόεδρο κ. Ευάγγελο Παρασκευά -Γκίζη, είχε φθάσει  πολύ κοντά στο τέλος της υπόθεσης, για την εξεύρεση και υπογραφή συναινετικής λύσεως για την  αποπληρωμή του χρέους, που τότε ήταν πολύ μικρότερο, αλλά και των απαιτουμένων επισκευών του κτηρίου της τότε λειτουργούσης Εκκλησιαστικής Σχολής, όπως αναφέρεται και στο υπ’ αριθμ. 1366/25.06.1999 έγγραφο της Αποστολικής Διακονίας προς το ΠΙΙΕΤ.

      Δυστυχώς, όμως, η εμμονή και η αδιαλλαξία ορισμένων, αμφισβήτησε τη φερεγγυότητα της Αποστολικής Διακονίας, με αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια να χρεοκοπήσει και να ναυαγήσει, με συνέπεια  να οδηγηθούμε στη σημερινή κατάσταση.

      Τα ανωτέρω αποδεικνύονται περίτρανα από τα εξονομασθέντα έγγραφα, αλλά και τα προσαρτημένα σε αυτά, που βρίσκονται στο Αρχείο του Ιδρύματος.

      Επισημαίνεται δε ότι το Ιερό Ίδρυμα, όσον αφορά στα έσοδα τα οποία εισπράττει, είναι και υγιές και αυτάρκες και, ως εκ τούτου, δεν έχει ανάγκη ούτε από βοήθεια, ούτε από στήριξη.

      Το βάρος του είναι οι νομοθετημένοι πόροι και οι υποχρεώσεις του προς τρίτους.

      Γι’ αυτό και απευθύνθηκε σε όλους, όπως στον Δήμο Τήνου, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, στο Γηροκομείο και τη Σχολή Καλών Τεχνών, επισημαίνουσα τη σοβαρότητα της σημερινής καταστάσεως, με την προσδοκία ότι θα υπάρξει μία εκ μέρους τους θετική απάντηση.

      Αντί τούτου, ο κ. Σώχος, είτε εκπροσωπώντας τον κ. Δήμαρχο, είτε εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε απλά και μόνο τον εαυτό του -και αυτό είναι ερώτημα που πρέπει επισήμως να απαντηθεί-, μας λέει ξεκάθαρα ότι ο Δήμος Τήνου δεν δέχεται να συναινέσει σε αναπροσαρμογή της ετήσιας εισφοράς του Ιδρύματος προς αυτόν, λόγω του κοινωφελούς έργου του, που αν διακοπεί, όπως ισχυρίζεται, θα πληγεί ο λαός της Τήνου.

     Βέβαια το κοινωφελές έργο στην Τήνο είναι εμφανές τοις πάσι ότι το έχει επιφορτιστεί το Ιερό Ίδρυμα, το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του οποίου αποδεικνύουν οι συνεχείς αναρτήσεις της Διοικούσης Επιτροπής, καθώς και η ικανοποίηση εκατοντάδων αιτημάτων, Τηνίων αλλά και Πανελλήνων, οικονομικά αδυνάτων, που προστρέχουν στη βοήθεια της Παναγίας, η οποία σε κανένα δεν αρνείται, μέσα στα πλαίσια του δυνατού, την οικονομική της  στήριξη.

    Ωσαύτως, είναι ακατανόητη η τελευταία παράγραφος της συγκεκριμένης επιστολής, η οποία αναφέρεται εκ του μη όντος και ως μη όφειλε στην Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων  και στη συμμετοχή των μελών της μεταξύ των συγκροτούντων το εκλεκτορικό σώμα στις εκλογές για την ανάδειξη της εκάστοτε Διοικούσης Επιτροπής.  

     Πέραν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι το Ιερό Ίδρυμα είναι αυτοδιοίκητο, έχει Διοικούσα Επιτροπή, η οποία δεν δέχεται ούτε παρεμβάσεις, ούτε συμβουλές, ξέρει δε και πράττει άριστα το έργο της, χωρίς να χρειάζεται υποδείξεις για την πορεία και το σχεδιασμό της  στην περαίωση όλων των θεμάτων του Ιερού Ιδρύματος.

     Καθίσταται σαφές, επίσης, ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρόβλεψη που θα αφορά στο Ιερό Ίδρυμα θα την εισηγηθεί αποκλειστικά και μόνο προς την Πολιτεία η Διοικούσα Επιτροπή!

     Έστω δε υπ’ όψη πάντων ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία αναληφθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσης το ΠΙΙΕΤ Επιτροπής, θα αποτελέσει casus belli! 

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου
Με βάση ομόφωνη απόφαση από τη Συνεδρίαση της 6/6/2020

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου