back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Προγραμματισμός προσλήψεων στο Δήμο Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, που έλαβε χώρα την Παρασκευή, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το 2022-23.

Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση και τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, καθώς και τον σχετικό πίνακα Β προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2023, συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων, για τις ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας (Τμήμα Πρασίνου & Διαχείρισης Απορριμμάτων) και ύδρευσης – αποχέτευσης (Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης), των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των αντίστοιχων τελών και συγκεκριμένα:

1) τριών (3) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,
2) δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
3) επτά (7) ατόμων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
4) έξι (6) ατόμων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,

Για το Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης:
6) δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, για χρονικό διάστημα πέντε (5)
μηνών,
7) ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
8) δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,
9) τρία (3) άτομα κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
10) ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες έπειτα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Παρών δήλωσε η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Άννα Μαραβέλια

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Προγραμματισμός προσλήψεων στο Δήμο Τήνου

- Advertisement -

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, που έλαβε χώρα την Παρασκευή, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το 2022-23.

Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση και τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, καθώς και τον σχετικό πίνακα Β προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2023, συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων, για τις ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας (Τμήμα Πρασίνου & Διαχείρισης Απορριμμάτων) και ύδρευσης – αποχέτευσης (Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης), των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των αντίστοιχων τελών και συγκεκριμένα:

1) τριών (3) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,
2) δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
3) επτά (7) ατόμων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
4) έξι (6) ατόμων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,

Για το Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης:
6) δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, για χρονικό διάστημα πέντε (5)
μηνών,
7) ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
8) δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,
9) τρία (3) άτομα κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
10) ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες έπειτα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Παρών δήλωσε η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Άννα Μαραβέλια

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου