Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Πρόταση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του Ελικοδρομίου Τήνου

- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Τήνου στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών, στον άξονα προτεραιότητας 4.6 «Υποδομές μεταφορών» με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Τήνου».

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Γενική Γραμματεία Υποδομών εξέδωσε την με αριθ. πρωτ. 195019/19/06/2023 πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στον άξονα προτεραιότητας 4.6 «Υποδομές αερομεταφορών» με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Τήνου».

Η Τήνος διαθέτει ένα και μόνο Δημοτικό Ελικοδρόμιο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες διακομιδής του ΕΚΑΒ καθώς η Τήνος διαθέτει ένα Κέντρο Υγείας και για οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που χρήζει επείγουσας ανάγκης νοσηλείας σε νοσοκομείο ή μονάδα εντατικής θεραπείας, η αεροδιακομιδή του ασθενούς είναι μονόδρομος. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι οι εργασίες αναβάθμισης μέσω του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Τήνου».

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται 106.268,00 €.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 195019/19/06/2023 πρόσκληση της Γενική Γραμματεία Υποδομών, την εισήγηση του Δημάρχου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Αποδέχεται τους όρους της με αριθ. πρωτ. 195019/19/06/2023 πρόσκλησης της Γενική Γραμματεία Υποδομών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στον άξονα προτεραιότητας 4.6 «Υποδομές αερομεταφορών» με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Τήνου».

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΤΠΑ Υποδομών και μεταφορών στον άξονα προτεραιότητας 4.6 «Υποδομές αερομεταφορών» με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Τήνου».

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Τήνου όπως προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

spot_img

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 7 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 2023 -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img