back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Προχωρά το έργο: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου»

Στην πρόσφατη συνεδρίαση -δια περιφοράς- της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».

Ο δήμαρχος Τήνου και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου ανέφερε μεταξύ άλλων «Για το έργο του θέματος συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.370.000,00€, εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 181/25-11-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η Διακήρυξη με α.π. 13547/18-12-19 η οποία έλαβε τον 86998,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC006063360».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το πρακτικό ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».

Κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου» στην εταιρεία «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999682455 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. ΜΕΕΠ 19969, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 26,39%, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη 1.008.456,31€ (ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ)».

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Τήνου, Ιωάννης Σιώτος, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό με τον ανωτέρω ανάδοχο.

διαβάστε ολόκληρη την απόφαση»

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Προχωρά το έργο: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου»

- Advertisement -

Στην πρόσφατη συνεδρίαση -δια περιφοράς- της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».

Ο δήμαρχος Τήνου και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου ανέφερε μεταξύ άλλων «Για το έργο του θέματος συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.370.000,00€, εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 181/25-11-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η Διακήρυξη με α.π. 13547/18-12-19 η οποία έλαβε τον 86998,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC006063360».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το πρακτικό ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».

Κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου» στην εταιρεία «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999682455 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. ΜΕΕΠ 19969, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 26,39%, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη 1.008.456,31€ (ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ)».

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Τήνου, Ιωάννης Σιώτος, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό με τον ανωτέρω ανάδοχο.

διαβάστε ολόκληρη την απόφαση»

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου