Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023

Προχωρά το έργο: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου»

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img

Στην πρόσφατη συνεδρίαση -δια περιφοράς- της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».

Ο δήμαρχος Τήνου και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου ανέφερε μεταξύ άλλων «Για το έργο του θέματος συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.370.000,00€, εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 181/25-11-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η Διακήρυξη με α.π. 13547/18-12-19 η οποία έλαβε τον 86998,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC006063360».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το πρακτικό ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».

Κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου» στην εταιρεία «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999682455 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. ΜΕΕΠ 19969, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 26,39%, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη 1.008.456,31€ (ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ)».

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Τήνου, Ιωάννης Σιώτος, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό με τον ανωτέρω ανάδοχο.

διαβάστε ολόκληρη την απόφαση»

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 7 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -